Kárpáti Igaz Szó, 2012. július (8. évfolyam, 95-110. szám)

2012-07-19 / 104-105. szám

16. (vm.) KÁRPÁTI IGAZ SZÓ Agytorna/Hihetetlen 2012. július 19., szombat Keresztrejtvény Mai rejtvényünk megfejtését nyílt levelezőlapon küldjék be július 30-ig szerkesztőségünk levélcímére: 88 000 Ungvár, Főposta, Pf: 34/A. (88 000 Ужгород, Головпоиїта, а/с: 34/A), illetve e-mailben: martal212@freemail.bii. Kizárólag a névvel és pontos t iniméi ellátott megfejtéseket vesszük figyelembe! Két kolléganő beszélget:- Hogy van az, hogy ti gyakran veszekedtek az amúgy is közismerten zsugori férjeddel, neked mégis mindig bőven van pénzed?- Valahányszor összezördülünk, megfenyege­tem, hogy visszamegyek a mamához.- És hogy lesz neked ebből pénzed? (A választ, azaz a vicc poénját, lásd a rejtvényben!) Vízszintes: 1. A vicc csattanójának kezdete. 14. Déli étkét fogyasztó. 15. Albert...; az egyetlen magyar uranylabdás futballista. 16. Német eredetű férfinév. 17. Aromás ital. 18. Bandája része! 19. Mister, röviden. 20. Levélírásba fog. 22. A Sidney angol férfinév becézett alakja. 22. Szántóeszköz. 25. Alkohol. 27. Bő. 29. Az ö slágere volt a Viasz­baba (France). 31. ír ...; kutyafajta. 32. Igen, több szláv nyelven. 33. Talpra ugrik. 35. Épület. 36. Görög eredetű férfinév. 38. Tartomány, illetve an­nak székhelye Olaszországban. 40. Pihenőhely a parkban. 41. Orvos ellenőrző látogatása a kórházi betegnél. 44. Ordítani kezd! 45. Van foganatja. 46. ... Maria Volonté; néhai olasz színész. 48. Maska­ra eleje! 50. A fa testének belső, sötétebb színű része. 52. S. L. A. 53. Erzsébetet is. Zsigmondot is becézik így. 55. Üreges szerkezetű, víztartó ás­vány. 58. Rangjelző előtag. 59. Véd, szemmel tart. 61. Alkalmazott, röviden. 62. Összezavarta Ai­dát! 64. Hegyről síelő. 66. Elődeink cinből készült tálja, tányérja slb. Függőleges: 1. Személyed. 2. Salátaként is, sa­vanyítva is finom. 3. Apa, anya és unoka is követ­heti! 4. Északi germán főisten. 5. Harangszónál pihen agulya. 6. A mesebeli Mihók társa. 7. Tüzel. 8. Ennél magasabban. 9. Novella, lexikonbeli rövi­dítéssel. 10. A végén elbukó! 11. Urbi etteljes búcsúval járó pápai áldás. 12. Ijedt. 13. Utótag: -rajongó, -imádó. 17.... ne lássátok; gyermekdal. 19. A csattanó második, befejező része. 21. Jé­zus neve a Koránban. 22. Fűtőanyagot vételez a gőzmozdony. 24. Belep. 26. United ... of America; USA. 28. Éva párja. 30. Ipari rostnövény. 31. Üdítőital-márka. 34. Középkori torna jelzője. 35. Kábítószer. 37. Nádor a Hunyadi László című Er­­kel-operában. 39. Hajdan. 42. Miroslav Kriezare­génye. 43. ... Cutugno; olasz táncdalénekes. 47. Megkeveredett Eliana! 49. Majdnem sziszeg! 51. Törvényes házastárs. 54. Észak-amerikai indián. 56. Benkő Dániel egyik hangszere. 57. Ritka férfi­név. 60. Chris ...; brit rockénekes, gitáros. 61. Muhammad...; ex világbajnok ökölvívó. 63. Ven­dégség közepe! 65. Káté! 66. Kutyaház. 67. Kö­zépen folytató! Megfejtés A július 5-і keresztrejtvény megfejtése: - Tévedni tetszik, kedves uram, ezek ugyanis a szobáink. Helyes megfejtést küldött: Berdár Katalin, özv. Csontos Istvánná (Ungvár), id. Kótis László, Palkó József, Papp Anna (Csap), Ráez Viktor (Eszeny), Alijeva Éva, Fedurcya Éva. Nagy Eleonóra (Nagydobrony), Fedics József (Rát), Szabó Dávid, Szabó Viktor (Szalóka), Badó István (Tiszaásvány), Orlhó István (Bereg­szász), Ferenczi Tihamér (Badaló). Gál István (Bátyú), ifj. Bajusz Ernő (Beregsom). Bcne Sándor, Ködöböcz Edit (Csonkapapi). Darcsi Nikolett (Gut), Papp Anna (Makkosjánosi), Sütő Károly (Mezőkaszony). Dávid Károly, Gazdag Vilmos (Zápszony), Borbély József (Nagyszőlős), Szilvási Alexandra (Feketepatak), Né­meth Attila(Tiszaújlak), Tar János (Csongor), Simon Károly (Fomos),Őrő Sándor. Darócki Brigitta (Szemye), Mókán István (Aknaszlatina), [gyártó Zsuzsanna (Visk), Péntek Tibor (Priluki, Csemyihiv megye). Ajándékban Borbély József nagyszőlősi olvasónk részesül. A nyereményt postán küldjük el. A JÚLIUS 12-1 SZÁMUNKBAN MEGJELENT REJTVÉNYEK MEGFEJTÉSEI: Betűs mozaikok: „... mindössze egy percnek fog tűnni. Ez a relativitás.” Aránypárok: Az 5-ös számú. K E M Városok Töltse ki az ábrát betűkkel oly módon, hogy a felsorolt városok neve olvashatóvá váljon. Egy szóról akkor mondhatjuk, hogy olvasható, ha az egymást követő betűk egymással (oldala­sán vagy sarkosan) szomszédos mezőben áll­nak. Barcelona, Bari, Brno, Cordoba, Cork, Lon­don, Lyon, Nantes, Rimini, Tirana. BŰVÖS CSIGA Töltse ki az ábrát az 1-es, 2-es és 3- as számokkal úgy, hogy valamennyi sor­ban és oszlopban minden szám pontosan egyszer szerepeljen. További kitétel, hogy a nyíltól haladva a számok rendre 1-2-3-1-2-3 sorrendben kövessék egy­mást. S ZÖRNYSZÜLÖTTEK A XIX. SZÁZADBAN Míg a mai cirkuszok idomított vadállatok­kal, légtornászokkal és bohócokkal vonzzák a közönséget, az 1800-as évek közepén ezt a ván­dortársulatok testi fogyatékos vagy beteg gyerekek és felnőttek mutogatásával érték el. Az előadások mutatványos bódékban az al­sóbb néposztályok szórakoztatására voltak hivatottak, és az emberek mellett furcsa állato­kat is mutogattak. Aztán, ahogy a tudomá­nyok fejlődésével egyre több „szörnyszülött” állapotát lehetett betegségekkel magyarázni, a félelem és undor helyét a nézők szívében elfoglalta a szereplők iránt érzett szimpátia, így a show lassan hanyatlásnak indult. A cirkusz egyik nagy sztárja, Radian her­ceg annak ellenére volt igen önálló, hogy karok és lábak nélkül született: írni, festeni, borotválkozni, és cigarettát sodorni is ké­pes volt egyedül. Fénykorában állandó sze­replője volt az előadásoknak Nagylábú Fanny Mills is, akinek hatalmasra dagadt lá­bait valószínűleg a Milroy-kór okozta, mely a végtag nyirokereinek fejlődési zavarát okozza, és folyadékfelhalmozódással jár. Minden pár cipője három kecske bőréből készült, zokninak pedig párnahuzatokat hasz­nált. 48 cm hosszú és 17 cm széles lábai na­gyon nehézzé tették a járását, így segítségre volt szüksége. A lány támogatói ötezer dol­lárt és egy farmot ajánlottak bárkinek, aki hajlandó feleségül venni Fannyt, aki végül testvére asszisztenséhez ment hozzá. Anne Leek, aki karok nélkül született, megél­hetése érdekében csatlakozott a show-hoz. Megjelenése valóban hasonlított a póréhagy­máéhoz. De nagy sztár volt Négylábú Myrtle Corbin is, aki nemcsak dupla női nemi szervek­kel, hanem négy lábbal is büszkélkedhetett. A Szicíliából érkező Frank Lentinit három lába tette sztárrá. O elég híres lett, mielőtt megházasodott és négy gyermeket nemzett volna. Ijesztően rugalmas bőre miatt Felix Wehrle is állandó fellépő volt, s valószínűleg Ehlers-Danlos-szindrómában szenvedett. Hipertrichózis miatt lett extrém szőrös Jojo, a kutyaarcú, és Lionel, az oroszlánarcú fiú is. Csontváz-csávóról, azaz Eddie Masherről pedig egyszerűen hiányzott a megfelelő izom­­zat és zsír. Igen vékony testalkata valóban emlékeztet egy csontvázra. Eddie 170 centi magas volt, nagyjából 33 kilót nyomott, és 70 éves koráig nyugodtan éldegélt. Problémájá­val nem volt egyedül, mert szintén az 1800-as években élő Isaac W. Sprague is híressé vált csontvázszerü alkata miatt. Gyermekkorában még semmi sem utalt arra, hogy később pálci­kaembernek nevezik majd, 12 éves korában viszont fogyni kezdett, és később élő csont­váz névvel ő is egy utazó cirkusz tagja lett. 44 évesen 170 centis magassághoz körülbelül 20 kilós súly párosult. Ennek ellenére három erős, egészséges, robosztus fiút nemzett. Jean-Jaques Libbera ikertestvére csökevé­­nyes testét cipelte magán. A római születésű férfi kinézete ellenére megnősült, és négy gyermeke született. Gyermektelenül halt meg viszont Violet és Daisy, akik szintén különleges állapotuk mi­att léptek fel. A csípőjüknél és feneküknél összenőtt két bájos kislány Angliában szü­letett pincérnő édesanyától. A nő főnöke, aki a szülésnél segédkezett, meglátta a lá­nyokban rejlő üzleti lehetőséget és egysze­rűen megvásárolta őket. Ez a sziámi ikerpár volt egyébként az első, amely néhány hét­nél tovább élt Angliában. Szigorú nevelő­jük megtanította őket énekelni és táncolni, így rengeteg előadáson vettek részt. Ahogy felcseperedtek, a férfiak is érdeklődni kezd­tek irántuk, és számos szerelmi viszonyba bonyolódtak. Miután utolsó előadásuk is lezajlott, egy élelmiszerboltban dolgoztak, és 61 évesen haltak meg hongkongi influ­enzában. Sidonia de Barcsy bárónő, aki Ameriká­ban vált híressé, 1866-ban született Buda­pesten, genetikailag nőnek, és akként is cse­peredett fel, majd férjhez ment Antonio de Barcsy báróhoz. Az asszonyka 19 éves ko­ráig teljesen normálisan nézett ki, majd te­herbe esett első fiával, kinek születése után elkezdődtek a problémák. Akisfiú. Nicu tör­pének született, felnőve sem érte el az egy méteres magasságot. Sidoniának 12 nappal a szülés után egyszerűen szakálla nőtt. Az orvosa miután meglátta, az összes tükröt el­távolíttatta a házból, nehogy a bárónő halál­ra rémüljön saját arcának látványától. Addig takargatták az asszony elöl a tükröket, hogy mire belenézhetett egybe, már 12 centiméte­res szakáll díszelgett az arcán. Férjét azon- * ban nem zavarta, sőt válással fenyegetőzött arra az esetre, ha az asszony megborotvál­kozna. Sidonia törpe fiával és 200 kilót nyo­mó túlsúlyos férjével együtt lépett fel cirku­szokban előbb Nyugat-Európában, majd Amerikában. A csoport sikeres pályafutásá­nak a báró halála vetett véget, az asszony egy sikertelen újabb házasság után cukor­­betegségben hunyt el. A „csontvázember" is sokáig sztár volt Legyen 2 1-е! Július 5-і feladványunk - Mivel mutatta az utat V Toldi Miklós Buda felé LacZfi nádornak? - helyes megfejtése: nehéz rúddal. Játékunk nyertese a fornosi Simon Károly. Nyereményét - stílszerűen 21 hrivnyát -postán küldjük el. E heti kérdésünk: Melyik állat hozható kapcsolatba Szent Mártonnal? 1. kutya 2. szarvas 3 ll|(j Beküldési határidő: július 30. A MEGFEJTÉSEKET NYÍLT LEVELEZŐLA PON VAGY LAPUNK E-MAIL CÍMÉRE (igazikiszo@gmail.com) VÁRJUK.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék