Kárpáti Igaz Szó, 2018. július (14. évfolyam, 93-109. szám)

2018-07-21 / 104. szám

2018. július 21., szombat éj eg­y Rossz gépre szállni óri­ási balszerencse lehet. Igaz ma már a többszintű beléptetés miatt ilyen alig­ha fordulhatna elő. Vesna Vulovicnak 1972 januárjában ez még viszonylag egyszerűen ment, bár ő légikísérő volt, és csak az összekevert be­osztásának kö­szönhetően ke­rült a Dániába tartó DC-9-es fedélzetére. A hír nem viselte meg, mivel mindig is el akart jutni a Sheraton Hotelbe, és a té­vedés miatt ezt megtehette volna. Ha nem éppen ak­kor jut a horvát usztasák eszébe, hogy felrobbant­sák a repülőgépet. A szélsőjobbos szervezet már a második világhábo­rúban is több terrorakci­ót hajtott végre; állítólag ők robbantották fel ezt a DC-9-est is. (Erről még vannak viták: egy másik értelmezés szerint katonai járműnek nézték az utas­­szállítót, amit végül egy csehszlovák MiG vadász­gép szedett le.) Akárhogy is, a repülőgép darabokra szakadt a cseh­országi Kamenice fölött. A zuhanás hosszú percekig tartott, mielőtt belecsapód­tak a hegyoldalba. Az akciót senki nem élte túl - leszá­mítva Vesnát. Az eszméletlen légikísérő testét egy német férfi ta­lálta meg, aki orvosként szolgált a második világ­háborúban - ő vitte be a közeli kórházba. A nő koponyája több helyen megrepedt, koponyaalapi vérzése volt, mindkét lába eltörött, és a csigolyái is összezúzódtak. Az orvosok lemondtak róla, nem hittek benne, hogy valaha is ma­gához tér. 3 nap múlva Vesna ki­nyitotta a szemét, és egy cigarettát kért. Deréktól lefelé meg­bénult, de magánál volt. Csak két héttel később árulták el neki, mi tör­tént. Még egy újságcik­ket is mutattak az esetről. Vesna nem emlékezett a terrorakcióra, a fejsérü­lése miatt amnéziája volt. Később, egy műtét után már rá tudott nehezedni a bal lábára, és idővel ismét megtanult járni. A következő év szeptembe­rében visszament dolgoz­ni a légitársasághoz. Bár irodai munkára osztották be, a baleset nem ijesz­tette el a repüléstől. Az orvosok szerint Vesna az alacsony vérnyomása miatt maradhatott életben, valószínűleg emiatt már a baleset elején elájult, ezért nem kapott szívinfarktust zuhanás közben. Vesna azóta is tartja az ejtőernyő nélküli ugrás vi­lágrekordját: 10 kilométer magasról zuhant le, és túl­élte. Rajta kívül másnak ez nem sikerült. Felrobbant, lezuhant, TÚLÉLTE, AZTÁN RÁGYÚJTOTT 15 EZER ORIG­AMIT BORRAVALÓ HELYETT Egy Yuki Tatsumi nevű ember egyszer egy kiotói kocs­mában furcsa dologra figyelt fel. Ezekben az izakajának nevezett vendéglátóipari egységekben enni is lehet, és az ételeket természetesen pálcikával fogyasztják el az emberek. A pálcikákat színes papírtasakokban adják az étel mellé, ezekből a papírokból aztán szemét lesz. Illet­ve nem mindig. Yuki Tatsumi azt vette észre, hogy az origami hazájában, ahol a papírhajtogatás művészetét az iskolában is tanítják, a vendégek egy része kis figurákat hajtogat ezekből a papírkákból, és miután borravalót arrafelé nem szokás adni, ezt hagyják ott ajándékul a személyzetnek. Yuki Tatsumi ezután tudatosan kereste ezeket a mesz­­sziről összegyűrt papírfecniknek látszó kis műalkotá­sokat. Látott olyan asztalt, amire valaki színes halakat hajtogatott, szabályos tengeri akváriummá változtatta azt, de sokan csinálnak madarakat, teknőst és a legváltoza­tosabb figurákat. 2016 májusa óta a japán férfi tudatosan gyűjti ezeket az origamikat, amelyeket egyenként kis fadobozokba helyezve őriz. Már 15 ezer darabból áll a gyűjteménye. Ugye, milyen furcsa ország Japán és milyen furcsák a japánok? (via Yahoo News) Kaleidoszkóp/Hirdetés KÁRPÁTI IGAZ SZÓ 7 BLOKKTÉGLÁK - 20X20X40 CM MÉRETBEN Alkotóelemek: zúzalékkő + cement. Kapható cement. A Beregszászi és az Ilosvai járásban a házhozszállítás is megoldható. Ungvár, Nyikityin u. 4. Tel.: 64-05-88, 050-537-36-86, 050-561-10-70, 050-595-34-74. Magyarországi munkalehetőség Feladat: épületek szellőzőrendszereinek kiépítése Budapesten. Napi munkaidő: 10 óra, bér 1500 Ft./óra, nettó. Ingyenes szállás. Érd.: 097-92-14-966 telefonszámon vagy a zankabarnabas80@gmail.com e-mail címen lehet. Szerezzen örömet szeretteinek, ismerőseinek! Családi esemény, születés­, névnap, házassági évforduló alkalmából köszöntse őket lapunkban. A köszöntő ára 50 hrivnya. A befizetést igazoló csekket a köszöntő szövegével juttassa el szerkesztőségünk címére. (88000 Ungvár, Főposta, Pf.: 34/A), számlaszámúak Код: 33614414, Р/р 26001146574, МФО 380805, Райффайзенбанк Аваль A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum pótfelvételt hirdet a 2018/2019-es tanévre Szeretnél továbbtanulni, eredményesen felvételizni egye­temre, főiskolára? Jelentkezz intézményünkbe, ha idén fejezted be az általános iskola 6., 7., 8. vagy 9. osztályát! Várunk, itt a helyed! Hogy mit ajánlunk? • Színvonalas oktatást • Európai színvonalú tornatermet, tan­uszodát • Vallásos nevelést • Testi-lelki-szellemi fejlődést • Családias légkört Diákjainknak lehetősége nyílik emelt óraszámban és cso­portbontásban tanulni a reál és humán tantárgyakat egyaránt. Ingyenes különórákat biztosítunk számukra, tartalmas prog­ramokon vehetnek részt (külföldi-belföldi kirándulásokon, lelkigyakorlatokon, hagyományőrző és néptáncesteken, tan­tárgyi vetélkedőkön, filmklubokon, lelki beszélgetéseken). Magaviselet függvényében akár teljesen ingyenes kollégiumi lakhatást és étkezést kaphatnak. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Felvételi vizsgákat a következő tantárgyakból kell tenni: magyar nyelv és irodalom vagy ukrán nyelv és irodalom, matematika, hittan A felvételi vizsgák időpontja: 2018. augusztus II., 9:00 óra Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 8. Elérhetőségeink: Karácsfalva, Béke u. 54., UA-90320 Tel./fax.: (+3803143) 36-8-17, mod.: +380993188523 e-mail: karacsfalvaisztojkaliceum@gmail.com, facebook/ karácsfalvai líceum honlap:www.sztojkaliceum.com SZTOJKA-LÍCEUM - TÖBB, MINT ISKOLA! A Nagyberegi Református Líceum PÓTFELVÉTELT HIRDET a 2018/2019-es tanévre Az intézmény azon diákok jelentkezését várja, akik 2018-ban fejezték be a 7., 8. vagy­ 9. osztályt Az oktatás a 10-11. osztályokban univerzális profil szerint történik, így lehetőség van közismereti tárgyak emelt óraszámú oktatására, emellett a diákok művészeti képzésben is részesülhetnek, lelki alkalmakon vehetnek részt. A 8. és 9. osztályba felvételizők matematikából, magyar nyelv és irodalomból tesznek felvételi vizsgát, amit az általános iskola 5-7 és 5-8. osztályainak a tananyaga alapján állítunk össze. A 10. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell felvételi vizsgát tenniük. Jelentkezni az nbrl.kre@gmail.com e-mail címen lehet a név és a felvételiző osztály megjelölésével. A felvételi vizsgára hozzák maguk­kal a www.nbrl.com.ua honlapról letölthető kitöltött jelentkezési lapot, a helyi lelkipásztor zárt borítékban csatolt ajánlólevelét a születési bizonyítvány és a kódszám másolatát. Akik az áprilisi felvételi során nyújtották be jelentkezésüket, azoknak csak a fenti e-mail címen kell jelentkezniük, a dokumentumok ismételt benyújtása nem szükséges. A pótfelvételire való jelentkezés határideje: 2018. augusztus 14. A pótfelvételi vizsgák időpontja: 2018. augusztus 16., 8:00 óra. A felvételi vizsga díja: 80 hz. Bővebb információért, kérjük, keresse fel az intézmény weboldalát, a www.nbrl.com.ua internetes címen! Szeretettel várja az érdeklődőket a Nagy­beregi Református Líceum és Diákotthon! A jövő hét ügyeletes szerkesztője: Szabó Sándor Telefonszámaink: » Яг г +38-050-432-71-91, +38-067-312-25-60 ■ ' A. A*«'1 jfc Munkanapokon 9 és 14 óra ;»чД\ ’ 0 " ч ■ і ^ЦЦ között várjuk kérdéseiket, észrevételeiket. m Ék, щм-- ift, Щ információi­kat Mai fejtörőnk megfejtése: Ausztriában1 J KÁRPÁTI IGAZ SZÓ — az eredményes hirdetés záloga. E-mail: igazikiszo@gmail.com. Telefon:+38-050-936-94-92

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék