Állami főreáliskola, Kassa, 1872

A kassai állami FOREÁLTANODA Értesítve nye 1872—3-dik tanévre. KASSÁN, Nyomatott a „P-annonia“-konyvnyomda és kiadó-részvénytáfisaságnál. (>

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék