Állami főreáliskola, Kassa, 1877

»i állami fcroáliskola az 1877|8-ik tanévről. KÖZLI.: SláLUBIlZ REZSŐ, larass arató. KASSA, NYOMATOTT KOSCH ÉS SCHARF KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1878.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék