Állami főreáliskola, Kassa, 1885

cur 2 3 ^-a A kassai ALLAM1 FÖREALISKOLA ÉRTESÍTŐJE az 1885 86 ik évről. Közli: MAURITZ REZSŐ ^ . ' • N igazgató. ^®S K jüSSÍlN-. NYOMATOTT 15KRN0VITS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁüAN. fi□ne R 1886. m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék