Állami főreáliskola, Kassa, 1911

ÉRTESÍTŐJE AZ 1911—1912-IK TANÉVRŐL. A KASSAI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA KÖZLI: VÁRHELYI FERENC KIR. IGAZGATÓ. KASSA NYOMATOTT VITÉZ A. UT. KÖNYV-, KŐ- ÉS MŰNYOMDÁJÁBAN 1912

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék