Községi Polgári Fiú és Leányiskola, Kassa, 1899

III. kir. tanfelügyelőség. Zágróczky Gyula, kir. tanácsos, Abauj-Torna vármegye kir. tanfelügyelője. Schaller Flóris, kir. s. tanfelügyelő. Gróf Lajos, kir. tanf. tollnok. IV. Gondnokság. Elnök: Éder Ödön. Jegyző: Sudy K. János. Gondnok: Lévay István L. Tagok: Deil Jenő, Erdődy János, Éder Gyula, Korányi Károly, Lesskó István, Naményi Gyula, "Szakmáry Károly, Dr. Widder Ignácz.

Next