Katholikus Nevelés, 1907 (1. évfolyam, 1-10. szám)

1907-01-01 / 1. szám

]. évf. Budapest, 1907. január hó 1. szám. Katholikus Nevelés az­ A magyarországi r. k. Hittanárok és Hitoktatók egyesületének szakközlönye ELŐFIZETÉSI ÁRA : Egész évre 8 kor., Fél évre 4 kor. SZERKESZTŐSÉG : Budapest, IV., Váci­ utca 45. 11. 13. Programmunk: (1.) Az a kétkedés, habozás, mellyel némelyek a magyar­­országi róm. kath. Hittanárok és Hitoktatók Egyesületének eszméjét fogadták és a melynek nyílt kifejezést is adtak, szük­ségessé teszi, hogy minden más kérdés fejtegetése előtt elő­­álljunk azon érvekkel, melyek az egyesület megalakítását meg­okolják, azon célokkal, melyeknek megvalósítását az egyesület programmjába vesz. Minden papi egyesületnél önkénytelenül ajkainkra tolul az a kérdés, melyet a taggyűjtés alkalmával nem egyszer volt alkalmunk hallani: «Mi célja van ennek az egyesületnek? Hisz egyesülve vagyunk a hierarchia által. A lapot ki fogja olvasni ? Annyi a dolgunk ...» A bizalmatlanság, a habozás, a félreértés minden nemé­nek már a kezdet kezdeténél kell megszűnnie, különben halva született intézmény lesz az egész egyesület. A következőkben röviden előadjuk azon okokat, melyek megadták az egyesület eszméjét s a melyeknek ismerete nélkül valóban nincs miért lelkesülni. Tárgyalásunk menete a következő: Az egyházi hierarchia nem teszi fölöslegessé a papi egye­sületek megalakítását; nem is válik ez az egyházi tekintély rovására az által, hogy a nemzetközi szocialistákat utánozzuk az egyesülés terén. Az egyesülést egyenesen szükségessé teszi a hitoktatás és katholikus nevelés fontossága, melynek a Katholikus Nevelés. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék