Katholikus Nevelés, 1918 (12. évfolyam, 1-10. szám)

1918-01-01 / 1. szám

1. szám. Katholikus Nevelés A magyarországi róm. kath. Hittanárok és Hitoktatók egyesületének szakközlönye Ifjúságunk eszményei. Harc, vérontás és küzdelem mindenütt. Győzelmes csaták, gor­­licei áttörések, százezernyi olasz foglyok váltakoznak a szinen. Az iskolák ifjúsága leteszi a tollat s vérbe mártott karddal maga szerzi s nem tanulja a történelmet. A tantermeknek fűtött levegője he­lyett a lövészárkok szilaj szellője csapódik arcába. Az iskola zöld padjait a csatamezők pázsitos sirhalmai válták fel a gyermekhősök szeme előtt. Új iskolába kerültek. Az élet-halál iskolájába. Kartácsok recs­­csennek, ágyúk bömbölnek, kardok csörrennek, sóhajok röppennek a dúló csatákban. S ezek mégis csak felszíni sodrai azoknak a mélyjáratú áramlatoknak, melyek az ifjak hadait kisodorták az élet békés öbleiből, s melyeket az eszmék erjedő folyamatai dobnak fel a világtörténelem óceánjában. A történelmet a mélyebbre tekintő elme előtt valójában nem a háborúk és ütközetek csinálják és nem az igazság mérlegének len­gései szerint. Mert a puskaropogás, kardcsattogás, ágyúbömbölés harci riadói e föld cézárjainak parancsszavai szerint zengik akkord­jaikat és egyszer az igazság ellenére kezdik vérözönbefúló tobzó­dásaikat, máskor pedig az igazság veszteségével zárják rettenetes szcénáikat. Míg azok a mérkőzések, melyek az eszmék energiáit viszik a viadalba, figyelmen kívül hagynak kicsinyes érdekeket és csakis az igazság triumfuszát ismerik. A hadvezéri pálcát az ideák birodalmában az az erő mozgatja, mely a világtörténelem kormány­­rúdjánál őrködik; az időt nem évtizedek és századok láncszemével méri s a messze jövőben kitapossa az új csapásokat a népek országútjain. A hadüzenet Zeus­ hangja, a diplomácia labirintusai, az ipari, ke­reskedelmi és gazdasági élet hullámai csak a rohanó eszmeárada­toknak az élet porondján felkavart porfellegei. Ami háború vagy diplomácia volt az események kereteiben, azok az eszmejáratok­nak csak kivetődő mozzanatai voltak, földségeket alkotó kontinen­seknek csak porszemei. Ebbe a forgatagba zuhant bele gyenge ifjúságuk­ta."Az eszmék és eszmények angyalának szárnyai suhognak felette Az ideálokért való lelkesedés fényének sugara esik homlokukra. v }

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék