Katolikus Nevelés, 1941 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1941-01-01 / 1. szám

Jóskay Katalin de.: Az Egyházatyák kora........................................................... 333 — — A vértanúk................................................................ .......................... 280 —­ — VII. Gergely pápa ... ... ........................................................... 106 Kontor Lajos de.: Az új német vallásügyi jogszabályok ... ........................ 28 Koppány István: A büntetés a nevelésben........................................................... 246 Kosztolányi István de.: A tömeg és a hitoktató........................................... 25, 53 Kovács Jenő: A környezet szerepe a nevelésben........... ... ........................ 265 Reywald Ottó: Novák Lajos .......................................................................... 49 Lantos-Kiss Antal: Diáklelkigyakorlatok és tömeglélek .................................. 211 Liska Zoltán: Exhortációs gondolat Te Deum napjára ... ... ................... 160 — — Heti jó feltétel ........................................................................... 256 — — Imádkozó fiúk ............................................................................ 126 Madarász István de.: A magyar katolikus iskola feladata és célja a XX. szá­zadban .................................................................................................................. 121 Maeczell Mihály de.: Az Úr élő hangszórói........................................................... 193 Máhig János de.: Ajánlom, ami nálam bevált................................................... 82 — — Kötelező, vagy önkéntes legyen-e a tanulók gyónása? ...................... 128 Márton Antal: A hittanórai rajzolás „művészete" ........................................... 331 Meszlényi Antal de.: A Jubiláló Jézustársaság................................................... 73 Nagy J. Győző de.: A hitoktató idegzete.......................................................... 97 — — Hitoktatásunk alaptónusa .................................................................... 319 Nagy János de.: Apostolkodásra nevelés a középiskolában ........................... 325 Nagy Lajos: Hogyan áll hited temploma?........................................................... 304 Németh T.: A hittanóra iránt való érdeklődés, a jó viseletre való buzdítás az elemi első fiúosztályon .................. ........................................................... 184 Orbán László de.: Krisztust a katolikus nevelés középpontjába!........................... 75 Radó Polikáep de.: A középiskolai bibliatanítás alapel­vei .................................. 313 Schwattnee Szigfrid: A bérmálás........................................................................... 335 —­ — A keresztség ............................................................................................ 302 — — Az Egyház és katolikus nevelés — falun ...................................181, 205 •.— — Pótitás egy könyvhöz ........................................................................... 87 Sonkáé Lajos de.: A Szentlélek küldötte........... ................................................... 145 — — Kötelesség, vagy önkéntesség a diákgyónásban?...................................... 133 Szívós Donát de.: Hogyan készítsük elő a diáklelkigyakorlatot?................... 249 Szűcs Imre de.: A „kötelező" diákgyónás........................................................... 130 Tarda Jenő: Diákgyónás lelkikészségből ........................................................... 90 — — Egy gondolat a lelkigyakorlatvezetőkhöz ............................................ 58 Tóth Kornélia: Óravázlatok az első szentgyónás- és áldozásra való előkészí­téshez .................................. ............ ........... ................................... 38, 62 Tóth János de.: Hogyan neveljük az ifjúságot az irgalmas szeretet gyakorlására? 176 —­­— Valláserkölcsi nevelés ........................................................................... 273 Tóth Tibor de.: Egy-két szó a ministrációról ... ........................................... 300 Tower Vilmos: A tanulók kötelező, vagy önkéntes gyónása........................... 60 —- •—• Hozzászólásokhoz .................................................................................... 156 Vajk Gyula: A szeretet és büntetés mint nevelési tényezők........................... 289 Varga Ferenc de.: A rajz a hitoktatás szolgálatában.................. ................ 198 Vass József: Katolikus diáknevelés a tánciskolában........................................... 10 Ván Zsuzsanna Mária: Hogyan tanítottam a szertartástant a VII. elemi osz­tályban? ................................................. 283 Vidákovich Aladár de.: Szent Ágoston és a mai ifjú...........................................­­ * * * - Húz?ár?m­át; Tru­pr m­eláris cikkéhez................................................. 155 Rovatok: Egyesületi élet...................................................................19, 109, 138, 162, 608, Gondolatok... események... 20, 42, 66, 110, 138, 163, 187, 232, 259, 284, 309, Hitoktatókat érdeklő ügyek .................................................. 12. 40, 169, 187. Hivatalos rendelkezések ................................................................................... Példák .......................................................................................................... 65. 1Szerkesztői üzenetek ........... ... ...........24, 120, 144, 192, 288, 334 334 334 258 109 355

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék