Katona István: Historia regvm stirpis avstriacae. Tom. III. Ord. XXII. 1551–1557 (1798)

1552

REX XXXVIII. 3i1 dm ügyében , választá, szolgálna jó hivségé­ben. Királynak , püsepeknek meg­ hitesének : „ hogy Egerben nagy hivséggel jönnének.” Viszont Király és püspök fűdének: „ ízü­ksé­­­­gekben segítséggel lönnének. “ Tsoda szép helyen Egervára vagyon , az völgyre fekszik egy hegy orozaton : északra ellenbre Király széki vagyon : nap keletre egy nagy magas hegy vagyon. Arról becézhetnek vár­ba Szabadon : nap keletről alá meneti vagyon: dél felé menvén szép mezetske vagyon : délről fekszik város : egy völgybe vagyon. Sőt vá­­rasnak vala tapasztott palánkja : annak vala négy ki­menő kapuja . Eger víznek benne ál­­talfolyára : nap nyugatról a* káptalan klastro* ma. Sok épü­lésze benn a' várnak vagyon : dél­ről város szőlői nagy bástya vagyon . Varkuts Tamás rakatta, kapu­ vagyon ; közel nap nyugatra egy torony vágyott. A hoz közel egy erős kő bástyája , kit jó Dobó István raka­­tott-vala ; azon belül egy kezép erős palánk­ja , az kaputól nagy bástyáig az vala* Benn ezek közt vagyon egy föld árokja ; kapu pa­lánk mellett egy­ nagy domb vala , tetejére koszokat raktak-vala , kiről álgyúk két felé járnak-vala. Az után régi nagy föld domb más vagyon, napnyugat kőzet, észak kőzett vagyon, vár szegelet in 5 tetején fok­kal vágyom tapasztott palánkal köritve vagyon. Fenn az aránt hil­l mellette vagyon, azon szegleten , egy kó bástya vagyon : fiz a* töm­letz hoszsza északra vagyon , a mellett északról sok szép ház vagyon. E­ paloták alatt küls­ő kőfala , kö fal belül egy sövény palánk vala a paloták végébe

Next