Katona István: Historia regvm stirpis avstriacae. Tom. III. Ord. XXII. 1551–1557 (1798)

1552

An. Chr. 1552. 314 FERDINANDVS I. - nek megtartója , kiről énnékem lészen meg­­vallója ; trendeszségben tsak légyen meghallója. Ebből, vitézek, szók jót tanulhattok : szállott házba mi szükség , meghalljátok : minden ügyetekben mint Leorgadjatok, hogy jó hírben* névben maradhatSeatok. Sok jó adaszék menny­ből vitézeknek , kiktől meg-tartaték vára Egernek ; rabságtól maradta ex f­öldi népnek; bora, kenyere hegyeknek, völgyeknek. Tü halljátok Eger­ históriáját : ne bánjátok én szema szaporodását; mert négy részre osztom ennek mondását, hogy bővebben értsétek nagy tsodáját. Írom első részben Eger- várát,­­ állását és minden rendtartását, a többibe az erős ostromokat ; por Seel-gyaláit ,­ Törökz szé­­gyen vallását. Irnak-vala más Seel ezer négy vett nyóltába , Szent Jakab hónak huszadik napjába, Eger' vára lón jó Király* számán bn: érté Király Egret nagy pusztaságba. EU választá egy jámbor hiv szolgáját, az Ruszkai jó vitéz Dobó Istvánt, mint szó porkolábját , udvar biráját, jó­kai Ferentzet más porko­lábját. Negyven kilnvitzben mikoron imának, es még foglalák az Oláh Miklósenak, Seb pulpek­­nek , Leo cancellariusnak, ötöd* napján az bó* dog aszzszony hónak. Dobót, Zait akkoron megesketék ,­­ felségének, országnak, püsepek* nek, Egervárban hogy ők hivek jönnének , óVitén esztendőben, mikor élnének. Egri féreg­gel Szolnokot foglalák, Király’ akaratjából meg tsinálák, vitéz Zai Ferentzet benne hagyák, ki jól szolgála, szűk jámborok vallják. Oláh püspök ötven egy esztendőben vitéz Metskei Istvánt Egri tisztben, Istvánt mellé mint

Next