Katolikus gimnázium, Kecskemét, 1915

3. Magyar irodalmi olvasmányok, III. osztály, a) Iskolai olvasmányok: A Szabó-féle Magyar olvasó­könyv III. részének szépirodalmi olvasmányai, b) Házi olvasmányok: Jókai M.: Kis dekameron. Arany J.: Első lopás és Jóka ördöge. Jókai: A nagyenyedi két fűzfa. Kisfaludy K. : Víg elbeszélések. Petőfi: János vitéz. Petőfi: Családi versei. IV. osztály. a) Iskolai olvasmányok: A Bartha—Prónai Stilisztika szemelvényei. Arany Toldija. Kisfaludy K.: Mátyás deák. b) házi olvasmá­nyok : Szemelvények Pesti és Heltai meséiből. Faludi: Téli éjszakáiból. Mikes leveleiből. Gyulai: Arany Toldi méltatásából. Toldi 6 éneke. V. osztály, a) Iskolai olvasmányok: A Barta —Prónai Retorika sze­melvényei. Petőfi: János vitéz. Arany balladái, b) Házi olvasmányok: Arany: Toldi estéje. Jókai: Az új földesúr. Petőfi családi versei. Kossuth beszéde: A haderő megajánlása ügyében. Deák beszéde: A felirati javas­latról. Kölcsey: Parainesis. VI. osztály, a) Iskolai olvasmányok: A Barta—Prónai Poétika sze­melvényei. Shakespere : Coriolanus, b) Házi olvasmányok: Zrínyi: Szigeti veszedelem. Vörösmarty: A két szomszédvár. Arany balladái. Kemény: Zord idő. Sophokles: Antigone. Kisfaludy Károly: Csalódások. Shakes­pere : Othello. VII. osztály, a) Iskolai olvasmányok: A Prónai Irodalomtörténet szemelvényei. Részletek Arany hun trilógiájából, a R. M. Költők Tárából. Gyöngyösi: Kemény János bilincsei. Gvadányi: Egy falusi nótáriusnak budai utazásá­ból szemelvények, b) Házi olvasmányok: A Margit­ és Katalin legenda. Zrínyi: A török áfium ellen való orvosság. Gyöngyösi: Murányi Venus: A kurucköltészet. Virág Benedek költeményei. Katona: Bánk-bán. VIII. osztály, a) Iskolai olvasmányok: A Prónai-féle irodalomtörté­net II. részének összes szemelvényei és a tárgyalt korokra, írókra vonat­kozó tanulmányok Beöthy Zsolttól, Gyulai Páltól, Péterfi Jenőtől, Alexander Bernáttól, Voinovich Gézától, Oláh Gábortól, Bayer Józseftől. b) Házi olvasmányok: Kisfaludy K.: Iréné. Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. Jósika, Eötvös: Kemény egy-egy regénye. Arany: Buda halála. Madách Imre: Az ember tragédiája. Szigligeti Ede : A trónkereső. Mikszáth Kálmán: Herczeg Ferenc, egy-egy regénye. Csiky Gergely egy drámája. Gárdonyi Géza: A bor. 4. Latin és görög klasszikus olvasmányok. Latin klasszikus olvasmányok. III. osztály, a) Prózaiak: Epitome ex libris T. Livii: Praefatio. Ho­ratii et Curiatii. Brutus. Primi consules. Horatius Cocles Mucius Scaevola.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék