A Hirös Város. Kecskeméti Közlöny Almanachja 1925-re

Az év története

42 Május. I. A színtársulat búcsú elő­adása. 4. Megszánta budapesti nyom­dászsztrájk. — Gazda Kongresz­­szus Szegeden. 6. Kallivoda Andor főerdőta­­nácsosnak a kormányzó a mi­niszteri tanácsosi címet és jelle­get adományozta. 10. A MANSZ és az ÉME kultur délutánja, melyen Kirch­­knopf Gusztáv ev. főesperes tar­tott ünnepi beszédet. II. Az Evangélikus Szövetség sajtóünnepélye. 14. Eötvös János ny. kir. ítélő táblabiró meghalt. — A külügyi társaság alelnökéül újra Pekár Gyulát választották meg. 15. Muraközy János m. kir. erdőtanácsos 63 éves korában meghalt. 17. Tóth Lajost a kormányzó kultuszminiszteri államtitkárrá ne­vezte ki. 18. A Nővédelmi Misszió kerti ünnepélye. — Gray dr. skót lel­kész beszél az Ujkollégium dísz­termében. — A Tisza István fő­gimnázium hangversenye. 19. Kéry Sándor dr. aljegyzőt a főispán árvaszéki ülnökké ne­vezte ki. 20. Szabó István galambos pusztai tanító 42 éves korában meghalt. 22. Az igazságügyminiszter elégtételt szolgáltatott dr. Kiss János törvényszéki elnöknek a nemzetgyűlésen ért támadáso­kért. 24. Megalakult a Magyar Nem­zeti Bank. 30. Krisztics Sándor dr. elő­adása a Nemzeti Szövetségben. — A református főgimnázium tanári karából Hajdú József Szakács Ödön és Zayzon Ferenc tanárokat a Vl-ik, Pásthy János és Kiss Béla tanárokat a VII. fizetési osztályba léptették elő. 31. Daróczy János kir. törv. tanácselnököt a bírói státus má­sodik csoportjának második fo­kozatába léptette elő az igazság­­ügyminiszter. — Nagykőrös be­jelentette igényét a tiszai vashid építésére. Junius. I. Hősök napja. 5. Id. Csősz Imre földbirtokos 73 éves korában meghalt. — Hanauer váci püspök megtekint: a Jó Pásztor apácák épülő zár­dáját. 6. Alpo Sailo és Alfréd Jotuni finn vendégek a kecskeméti is­kolaügyet tanulmányozzák. 8. Gyermek nap. Az Állami és Törvh. Altisztek Nyugdijpótló és Segély Egyes. zászlószentelése. II. Ravasz László ref. püspök Kecskeméten. 15. Petőfi emléktábla leleple­zés az evang. egyházközség épületében. — Orbán Nándor, Kakassy József, Gressai (Cser­halmi) József, Szabó István, Geszler Antal, Király Imre és Varga László vitézzé avatása. 18. Horthy Miklós kormányzó születésnapja.­­ 22. Szőlészeti és borászati ván­dorgyűlés. 25. Pekár Gyula a Népszö­vetségi ligák h­oni konferenciájára utazott. — A Mezőgazdasági Ka­mara tavaszi közgyűlése.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék