Kecskeméti Közlöny, 1935. július (17. évfolyam, 148-173. szám)

1935-07-28 / 171. szám

2 nMég néhány napig tart h­éji­as harisnyaház ^ & J in@ i i­f —- vasarjah , ahol a megszokott jó minőségek, szokatlan olcsón szerezhetők be Ma­gyarországon. Fülöp Ilona hírlapírónő az Amerikai Magyar Népszavában cikket­­helyez el Magyaror­szágról. — Mi tetszett legjobban Kecskeméten? — ad­juk föl a kérdést a hölgyeknek, akik sugároznak az örömtől. — A városi fogat. Ilyen nincs Amerikában. — A Közlöny tudósítójától. — A kórházügyről Kiss Endre dr. pol­gármester a következőket mondotta a Kecs­keméti Közlönynek: — A kórháztervek kidolgozás alatt áll­nak. Külön mérnököt és egy gépészeti és ott csak autó van. Ez a fogat olyan mint egy álom ... — Most megyünk Bugac pusztára, holnap va­sárnap strandolunk a Szektában. Ma, szombat este a Kaszinóban leszünk. Már fel is szállnak az „álom-fogatra“, amely viszi boldog testvéreinket a Rávágy­ téri állomásra, reláthatólag aug. 5-én lesz a kisgyűlés és közgyűlés, ahol a terveket bemutatom, kérni fogom a hozzájárulást a háromnegyedmilliós OTI-kölcsön felvételéhez. A közgyűlés termé­szetesen kérni fogja a megfelelő állami segít­séget is, ami alapvető feltétele az építkezés­ A magyar futball vezér­kara Kecskeméten. Megkezdődött a kétnapos futballkong­­resszus. Ma délelőtt mozgalmas képet nyújtott a város­háza díszterme. Kecskeméten rendezte meg a DLASz, a Délmagyarországi Labdarúgók Alszövet­­sége az Országos Vidéki Futballkongresszust. A kongresszusra az ország minden tájáról Kecskemétre jöttek azok, akik a magyar futballt irányítják. Mára megérkezett az MLSz részéről Csetty Béla dr. országgyűlési képviselő, a Magyar Labdarúgók Szövetségének elnöke, Kenyeres Árpád főtitkár, Nagy Marcel pénztáros és Rosenberg Emil. A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége képviseleté­ben Zsarnóczay János elnök, Lénárt Ernő főtitkár, a Professzionalista Labdarúgók Alszövetsége kép­viseletében Fodor Henrik dr. főtitkár és Faragó Gyula jelent meg a kongresszuson. Megjött Vághy Kálmán országos amatőr szövetségi kapitány is. A vidéki szövetségek részéről a délnyugatiakat Balázs Győző dr., Fialasi Ernő dr. társelnökök és Kovács József megbízott főtitkár, a Kelet részéről Kolmann Ferenc társelnök és Tamási László főtit­kár, Nyugat részéről Müller József főtitkár, Észak részéről Czeisler Sándor főtitkár jelent meg. A ren­dező DLASz-t Adorján Károly társelnök, a kong­resszus elnöke, Uhrin dr. alelnök és Fürst György főtitkár, a kongresszus előadója képviselik. A déli Bíró Testület képviseletében Deis I. Ferenc elnök jött Kecskemétre. Feltűnt, hogy szegedieket nagyítóval is alig találni a kongresszuson. A kongresszus kevéssel fél 12 óra után kezdő­dött a városháza dísztermében, amelyet nagyszámú sportközönség töltött meg. Megjelent a kongresszuson Kiss Endre dr. pol­gármester, Szőke Kovács János testnevelési vezető, Barcza József (KAC), Bakay Gábor (KMÁV) és Sárközy Jenő dr. (IKTE) elnökök. Adorján Károly, a DLASz társelnöke nyitotta meg a kongresszust. Majd Kiss Endre dr. polgár­­mester szólalt fel. Aug. 1-én nyílik meg Arany János­ utca 6 szám alatt Pető Mátyás kávézó és kifőzdéje Szolid árak! Kitűnő polgári koszt! (azelőtt Nagykőrösi­ u. 44. szám alatt) 3265 Gabona­beraktározást előnyös feltételekkel vállal száraz tiszta helyiségeiben ifj. Zaboretzky Ferenc hengermalma 3269 Bethlen-körut 16. Telefon 1—52. lakatos és mechanikai üzem vállal autó-, motor-, motorkerékpár és kerék­pár javítást. Mindennemű mechanikai mun­kákat, kerékpárok évi karbantartását. KALMÁR LAJOS Vörösmarty­ u. 10. Telefon 370. 2937 A VÁROSI KIOSZKBAN folyó hó 2- án, vasárnap délután 1/­ 6 órától a cserkészlevente-zenekar hangversenyez. D. e. Vs 11 órától MF, dr. KATONA JENŐNÉ, Turcsi Miska cigányzenekarával KÖRZENÉT AD. Hideg italok. 2926 Olcsó árak Hideg és meleg konyha. Fagylalt. Augusztus 5-én rendkívüli közgyűlés elé kerül a háromnegyedmil­liós kórházkölcsön. Napokon belül elkészülnek a tervek. — A polgármester nyilatkozata: fűtőberendezési technikust alkalmaztam. Elő­­nek. Végre eső! Ma reggel fél 7 óra tájban végre megeredtek az ég csatornái. Sajnos, csak rövid nyári zápor vo­nult el a város felett. A borulás azonban megma­radt. Egész délelőtt hol elállt, hol megint szemer­kélni kezdett az eső. A határban is körülbelül ugyanez a helyzet. Az eső alig 1—2 milliméter, így jóformán csak a port verte el. Mégis aranyat ért a tikkadt növény­zetnek. Egy-két napon belül legalább 15 millimé­teres eső kellene, hogy segítsen a jobb földekben levő kukoricának és krumplinak. A homokföldek kukorica- és krumplitermése már nem sok remény­nyel biztat. HIRDETMÉNY. Bugacmonostoron a Rigó Imre földje melletti 67 r. sz. 6 hold 600 nszöl területű földet 1935. évi október hó 1-től számítandó 4—6 évre nyilvános árverésen haszonbérbe adjuk. Az árverés 1. évi augusztus hó 1-én délelőtt 10 óraikor lesz a monostorfalvi kirendeltség irodájá­ban. Bánatpénz: 10 P. Kecskemét, 1935. július 25. 6261_____________________Gazdasági osztály. Mai naptól kezdve a borjúpörkölt 90 fill., marhapörkölt 60 fill. és a sertéshús 1 pengő 20 fill. Katz huscsarnokában Gáspár A.­u. 4. 3268 HIRDETMÉNY. Az úrréti kaszálókból a Csizmadia János által haszonbérelt 27 rsz. 10 hold területű földet 1935. évi október hó 1-étől számítandó 2 évre nyilvános árverésen haszonbérbe adjuk. Az árverés folyó évi augusztus hó 1-én dél­előtt 10 órakor lesz az úrréti csőszháznál. Bánatpénz: 36 pengő . 3288_____________________Gazdasági osztály. „Zöldpapagály“ vendéglőben (Csongrádi­ utca 3.) ma szom- M9|*jkllfapCf|V2 haton és vasárnap este |UHi.«N­WIHt»OUIa. 2596 Tulajdonos : Komlósi István. 14 napos nyári szezonvégi vásár Kovács Jenő cég Rákóczi­ útl.sz. üzletében 600 pár női­ cipő, egyes párokban P 422, P 522, P 622, P 722 árakban. Ezenkívül a raktáron levő összes cipőkből 10° Jó engedmény! Divatárukban ! Színes kalapok........... P 4­50-től Nyakkendők.............. PJ£40-től 3217 3 3* i_d Cl­q 3 O n­ £ 0 N« GTQ I gL * s- 1 01 P* p, 3 * 3 • ■— KECSKEMÉT­ IfiZsfilk­ 1935. július 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék