Kecskeméti Közlöny, 1935. július (17. évfolyam, 148-173. szám)

1935-07-30 / 172. szám

2 KECSKEMÉTI KOZLI, 1935. július 30. 4 Még néhány napig tart HÉJJAS harisnyaház­ vásárja­r,­s ahol a megszokott jó minőségek szó szerezhetők be­­­ Élénk nyugati szél, több helyen záporeső és zivatar, főleg az ország északi felén a hő valószí­nűleg csökken. közeli kukoricás szélére, ott a legény kijelen­tette, hogy agyonlövi magát. Ekkor a leány — ahogy Koncz meséli — azt kérte, hogy ne hagyja őt itt, vigye magával. Koncz szorosan a leány mellett ült, bal kezével fejét átölelte és a jobbjában lévő re­volverrel közelről a leány halántékába lőtt. A leány hangtalanul dőlt el, Koncz azt hitte, hogy meghalt. Észrevette, hogy az ő bal te­nyere is vérzik. A lövés megsértette a kezét. Ezután a pisztoly csövét a szájába vette és elsütötte. Mivel nem ájult el, másodszor is lőtt, most a fejébe. A lövések zajára a közeli tanyából ki­rohantak a leány szülei, akik a fiatalt párt­kocsin a kórházba hozták. A kórházban megállapították, hogy a fegyver nagyon ócska lehetett, a töltények­ben kevés lőpor volt, mert máskülönben mindkét sérült azonnal meghalt volna. Ács Mária bal halántékát érte a golyó, de a cson­ton nem tudott áthatolni, sérülése nem veszé­lyes, 20 nap alatt gyógyul. A legény sebei valamivel súlyosabbak. A szájában és halán­tékán levő lőtt sebek nem életveszélyesek, mert a golyó csontot nem tudott átütni, a tenyerén levő seb pedig pár nap alatt gyó­gyul. A leányt kötözés után ki is engedték a kórházból. Hogy Koncz József­­elbeszélése mennyi­ben fedi a valóságot, azt majd a későbbi nyo­mozás fogja kideríteni. ©OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ0Q­U­U&jcw * t£o. vdtifcafc*f Elutaztak az amerikai magyarok. Szombaton Bugacra rándultak ki. — Este a Kaszinóban vettek részt a társas össze­jövetelen. — A vizipoló-mérkőzésen a KAC-nak drukkoltak. — A Közlöny tudósítójától. — Szombaton délután az amerikai magyarok Bugacra rándultak. Elragadtatással és mély meg­hatottsággal nézték meg a világhírű pusztát és a monstori szállót. Remekül érezték magukat. Fülöp Ilona bejelentette, hogy visszajön. Lichtneckertnél vacsoráztak, utána a Kaszinó nyári helyiségében résztvettek­ a szokásos, szombat esti táncos-összejö­­vetően. A talpraesett amerikai lányoknak csakha­mar sok táncosa akadt. Az ifjúság azonban rövid idő alatt kész volt a megállapítással: az amerikai­ak máskép táncolnak, mint mi. Elentétben a sima, nyugodt, európai táncmodorral, nagy tűzzel, rit­mussal lépkednek a jazz pattogó muzsikájára. Egyébként a Kaszinóban már régen nem lá­tott hatalmas társaság gyűlt össze. A spárok alig fértek a terraszon. A mulatság a hajnali órákban ért végett. Vasárnap délelőtt a temp­lomokban voltak. Ké­sőbb Kiss Endre dr. polgármesternél tettek tisztel­gő látogatást. Délután a KAC házi úszóversenyét nézték meg. A vizipólómérkőzésen a kecskemétiek­nek drukkoltak. Este a legkellemesebb benyomásokkal és em­lékekkel utaztak el Kecskemétről Tóth Ferenc ki­vételével, aki ma utazott utánuk. ».«.a..aBa.a..a.a.aa«aaaaBaaa*arcaaaaaa / Filléres gyors Szegedre. Reggel 9-kor indul a Madách-vonat és 3 óra után érkezik vissza. A MÁV vasárnap, augusztus 4-én filléres gyorsvonatot indít Szegedre. A filléres gyors­vonaton az útiköltség odavissza két pengő, meg kell azonban váltaniuk az utasoknak az egypengős belépőjegyet is Az ember tra­gédiája előadására. Az előadáson Évát Tőkés Anna, Ádámot Beregi Oszkár, Lucifert Csor­­tos Gyula játsza. A vonat menetrendje a következő: Kecs­kemétről indul j­ö Mw 9 óra 21 perckor. Szegedre érkezik 10 óra 42 perckor. Szeged­ről indul 1 óra 44 perckor. Kecskemétre érke­zik 3 óra 18 perckor. A filléres gyorsvonatra csütörtökön dél­után 6 óráig fogad el jelentkezéseket a Menet­jegyiroda és ezúton hívja fel a jelentkezők figyelmét arra, hogy a jegyek túljegyzése ese­tén a jelentkezés sorrendjében elégíti ki az igényeket. Ajánlatos tehát mindnekinek sür­gősen jelentkezni. A A# ^ * iTF» 14 napos nyári szezonvégi vásár Kovács Jenő cég Rákóczi­ úti.sz. üzletében 600 pár női­ cipő, egyes párokban js P452, P552,P652,P752 - árakban. Ezenkívül a raktáron levő összes cipőkből 10° Jo engedmény! Divatárukban! Szines kalapok ..... P 4*50-től Nyakkendők.............. P 0*40-től ^ 3 Q. rD 3 rt­­o OQ su CL Ch CUs O 3 3217, MO Mi a fi S*K Július 29-től augusztus 1-ig. Hétfőn, kedden,­­ szánján, csütörtökön 10t. 6 és háromnegyed 9 órakor. — Csak 16 éven felülieknek! IRENE DUNNE egyetlen bűnügyi filmje, a Félvérű bestia Egy igéző asszonyördög rejtelmes története. Fejezetek a filmből: 1. a gyilkos horoszkóp, 2. 13 asszony, 3. öngyilkosság vagy bűntény, 4. A maláji démon, 5. A csillagjós titka, 6. A halál albuma, 7. Versenyfutás a végzettel, 8. ítéljenek a csillagok. A címszerepben: Myrna Loy. A detektív szerepben: Ricardo Cortez. Ting Tao tőre _____________Bűnügyi történet._____________ PIAC. — A gyümölcspiac mai, hétfői árai: Ap­ró sárgabarack 35—40, rózsabarack 90—110, II. rendű 70—80, III. rendű 50, vajalma 40 —50, II. rendű 20—25, III. rendű 10—15, tü­köralma 35—55, II. rendű 20—25, III. rendű 10—15, asztragánalma 40—45, II. rendű 20, körte 30—35, II. rendű 20, vörösszilva 20— 24, nyári aszaló 45—50, ringló 30—35 fillér. Igen élénk kereslet nyilvánult meg a vörös­szilvában, barackot már alig hoztak föl. — Az uborkát 5—5,5 filléres kilónkénti áron vásárolták. — 11 vagon a vasárnapi export. Tegnap Németországba 2 vagon (85 q) barackot és 1 vagon (53 q) uborkát, Bécsbe 1 vagon (74 q) szilvát, Prágába és Lengyelországba ugyancsak 1—1 vagon (80 és 40 q) szilvát, míg Budapestre 1 vagon (65 q) almát és 3 va­gon (88 q) zöldpaprikát szállítottak. m m m w 589 Molygaz biztos védelmet nyújt szőrmék és ruhák molyosodása ellen. Kapható: Bódogh festékraktárában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék