Kecskeméti Lapok, 1949. július-december (82. évfolyam, 150-304. szám)

1949-09-15 / 214. szám

HÍREK Rk.: Fájdalmas sz( Prot.: Enikő Napkelte: 6,21 Napnyugta: 18.55 ügyeletes patikák: Bács, Bajcsy-Zs­ u.­­:J^kbbbb: Farkas, Szabadság-tér Időjárás A nyárias idő tovább tart, a meleg azonban szünőben van. A keleti országrészeken teg­nap már kisebb esők voltak. A Duna—Tisza közén és a Du­nántúlon a hőmérséklet még mindenütt 20, sőt 25 fok fölé is emelkedett. A szél továbbra is mérsékelt marad, a felhősödés némileg erősödik. Futó zápor lehetsé­­ g ges, a hőmérséklet egy-két fokkal csökken.­­ A Magyar—Szovjet Társaság kedden, csütörtökön és szombaton délután 3—6-ig tart hivatalos időt, ekkor lehet tagdíjbefizetést eszkö­zölni, jelentkezni kulturcsoportok­­ba, orosz nyelvtanfolyamra, bélyeg­­cserére és a sakk-körbe. Előfizetés­­felvétel a társaság hetilapjára, az „Uj világ“-ra ugyanitt. Vasárnap egész napon át klubnapot tart a társaság, mindenkit szívesen látnak. — Meghívó a Kecskeméti Kisosz fiók 1947—48. évi adókzösségeinek záró közgyűlésére. A közgyűlés he­lye: Kecskemét, Arany János u. 10. szám. Időpontja: 1949. szeptember 22. délután fél 7 óra. Tárgya: a felszámolás kimondása. A közgyű­lés a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes.­­ Szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja. Esetle­ges indítvá­­yokat a közgyűlés előtt három nappal írásban kérjük be­jelenteni. Kecskemét, 1949. szept- 14. Adóközösség vezetősége 5617 — M. Bodon Pál játékos zene­­előkészítőt nyit 7. éves gyermekek számára. Beiratás csütörtökön d. e. 10—11 és d. u- 4—5 óra között. To­vábbi jelentkezés hétköznapokon ugyanazon időben, Nagykőrösi u. 23. szám alatt. —■ Pacai vacsora a Munkás Sport otthonban (volt Fürökért) csütörtö­kön este. Minden este zene, tánc­­■ 5623 — Magánalkalmazottak Szak­szervezete felhívja tagjai figyelmét, hogy holnap, csütörtökön délután 6 órakor a Cifrapalota második eme­leti helyiségében taggyűlés lesz. A tagok feltétlen és pontos megjele­nését kéri a vezetőség. —■ Felhívás: Felhívjuk Kecske­mét összes dolgozóit, és vásárlóit, hogy a Nemzeti Vállalat már 50 kilogr­amos tételben ad Gülbaba 50 és Ella burgonyát 45 filléres áron- Burgonya és Hagyma MV, Rákóczi út 16-18. Tel.: 487. 558! Megjelent füzet formájában I . Vádirat Rajk László és társai elleni bűnügyben Minden dolgozónak ismernie kell a hazaáruló t trockista kémbanda elleni vádiratot, amely le-­­ rántja a leplet dolgozó népünk­­ legveszedel-­ mesebb, legaljasabb ellenségeiről. Olvassuk ! Ismertessük! Terjesszük!] 24 oldal, ára 20 fillér ! Kapható: MDP pártszervezetekben, tömegszer-­ vezetekben, Szikra-bizományosoknál, könyves-­ boltokban és minden újságárusnál. Szervezetek megrendelhetik: Propfaganda Lovag-Terjesztő­­ Budapest, I­n„ Deák Ferenc-utca ló szára Kiadja : Miniszterelnökség Sajtóosztálya . S JE® O JEL T Vasárnap indul a kosárlabdabajuotság A férfi és női NB II. sorsolása Vasárnap megkezdődik a kosár­­labdabajnokság is­ Ismeretes, h°gy a KSzTE-nek nemcsak a férfi, ha­nem 11 is, női csapata is az NB II. baj­nokságban vesz részt. Az első for­dulóban mindkét csapat vidéken játszik, a férfiak Debrecenben, a nők Békésen lépnek pályára. A bajn°kság sorsolása a következő­. Férfi bajnokság Szept. 18.: Debrecen—KSzTE. Szept. 25.: KSzTE—Maud­­ ner'. Okt. 2.: FTC—KSzTE. Okt. 9.: MAFC—KSzTE. Okt. 16.: KSzTE-KASÉ. Okt. 23.: Eger—KSzTE. Okt. 30.: KSzTE—Kiskunfélegy­­házi MTK. Nov. 6.: Salgótarjáni Vasas— KSz­tE. Nov. 13.: KSzTE—MTK. Nov. 20.: Salgótarjáni BTC—* KSzTE. Nov. 27.: KSzTE—Bp. MÉMOSz. Dec. 3.: Nyíregyháza—KSzTE. Dec. 11.: KSzTE—M­K. Dec. 18.: Szegedi Lok.—KSzTE. Dec. 26.: KSzTE—Diósgyőr. Tehát az őszi idényben hétszer játszik itthon a csapat, kétszer kell Budapestre és Salgótarjániba, egy­szer-egyszer Pedig Debrecenbe, Egerbe, Nyíregyházára és Szegedre utaznia. Női bajnokság Szept. 18.: Békés—KSzTE. Szept. 25.: KSzTE—TF. Okt. 2.: Szegedi Postás—KSzTE. Okt. 9.: Gamma—KSzTE. Okt. 16.: KSzTE—Wolf­net. Okt. 23.: Eger-KSzTE. Okt. 30.: KSzTE­—Kiskunfélegy­házi MTK. Nov. 6.: Bp. ÉDOSz—KSzTE. Nov. 13.: KSzTE—­Karcag. Nov. 20.: Salgótarjáni BTC— KSzTE. Nov. 27.: KSzTE—Bp. MEMOSz. Dec. 3.: Nagykőrösi MSE—KSzTE Dec. 11.: KSzTE—Magyar Pamut SC. Dec. 18.: Szegedi Lók.—KSzTE Dec. 26.: KSzTE—Budafoki AJTE. A női csapat is hétszer szerepel itthon az ősszel, vidékre kell utaz­nia: kétszer-kétszer Budapestre és Szegedre, egyszeregyszer Békésre, Egerbe, Salgótarjánba és Nagykő­rösre. n——— Halállal végződött a köncsögi „patkaporos“ bál Hétfőn hajnalban hatalmas tö­megverekedés zajlott le és borzal­mas gyilkosság történt Köncsögön. Holló György ottani földműves va­sárnap este „patkaporos bált" ren­dezett tanyájában. A vendégek, a meghívottak a zártkörű mulatságra a szomszédos pusztákból szép szám­mal verődtek össze. Megjelent a mulatságon a Né­­meth-család is, társaságukban volt egy jókiállású pesti fiatalember, Reiner Lajos is, aki igen rövid idő alatt belemelegedett a mulatozásba. Táncolt a lányokkal, itta a jóízű ka­darkát. Köncsög legényei ezt nem jó szemmel nézték, csoportba verőd­tek és elhatározták, hogy a betola­kodott idegent­­ megverik. Tíz óra után a Hajagos-csand toppant be a terembe. Hajagosék szétnéztek és megnyugvással álla­pították meg, hogy régi haragosaik, Némethék is részt vesznek a bálon. Három évvel ezelőtt ugyanis a csa­lád közeli rokonát az egyik Né­meth agyonlőtte. A hangulat egyre izzóbb lett, az ellenségek szervezkedtek. Hajago­sék úgy beszélték meg a tervet, hogy a lámpa elfujása után kezdő­dik a tánc. Bár pillanat múlva va­laki a lámpát elfújta, a korom sö­tétségben Halász Mihály pofonvág­ta az egyik Némethet. Erre általános tömegverekedés kezdődött. A vere­kedők lassan kinyomultak az ud­varra, ott Hajagos József és barátai ütlegelni kezték Reinert, egy üveg­gel közben fejbevágták Németh Jó­zsefet, Szilvási Mihály pedig Né­meth Ferencet szúrta meg. A Németh-párt látta a túlerő, és visszavonult, közeli kunyhójukba tértek be, itt rendezték soraikat, bo­l­tokkal felfegyverkeztek és maguk­­­­kal vitték édesapjukat, idős Né­meth Józsefet is. Néhány perc múl­va újra, a tanya körül csoportosul­tak, elállták a bejáratokat, közben féltéglákat dobáltak be a táncte­rembe. ] Hajagosék ezt nem nézték tétle­­­­nül, felfegyverkeztek ők is- Botok­­­­kal, husángokkal, Kovács Ferenc* - nek egy furkó jutott, így várták a­­ leszámolást. Némethék kezdték meg újból a támadást, Hajagosék vissza­koztak, idős Némethet elkapta a láz, utánuk iramodott, már alig volt 5— 6 méterre Kovácstól, amikor az fu­tás közben hirtelen megfordult és a kezében levő furkót teljes erőből az öreg e­­ber fejéhez vágta. A fur­­kó a jobb halántékán találta el Né­­mthet, aki véresen és eszméletlenü1! terült el. Erre visszafordult a szin­tén menekülő Hajagos Antal is, aki botjával addig ütötte az eszmélet­len embert, amíg az el nem tört. A szerencsétlen idős Németh ott a helyszínen rövidesen meghalt, ifj. Németh József közben­­ jóra ült ,értesítette a rendőrséget. Alig egy órán belül a rendőrség már szé­­­­leskörű nyomozásba­­ kezdett. Meg i­­ kezdődtt a verekedésben résztvevők­­ összegyűjtése­. A soros államügyész és a bűnügyi­­ osztály vezetői 26 órás nyomozás­­ és kihallgatások után tisztázták a­­ gyilkosság részleteit, teljes fényt­­ derítettek az ügyben.­­ A rendőrség Kovács Ferencet és­­ . Hajagos Antalt előzetes letartózta­tásba helyezte és az államügyész­ségre kísérte át, ahol a legrövidebb­­ időn belül döntenek további sorsuk­­ felől. Csütörtökön ME-Nívó elsőmérkőzés Csütörtökön délután 4 órakor a Városi-pályán barátságos edzőmér­­kőzést játszik a két kecskeméti egyesület, a KSzTE és a Nívó lab­darúgócsapata. Mivel bajnoki mérkőzésen nem ta­lálkozik a két együttes, így a csü­törtöki találkozót fokozott érdeklő-­ő­dés előzi meg. A belépés díjtalan- A Kr­az bajnokság hírei Szabók—Sütők 2:1 (0:1), fodrászok—Műszerészek 1:0 (1:0) Pénteken délután a R­ámsi-pá­­lyán fél 5-kor: Cipészek—Húsosok, fél 6 kor: Fodrászok—Sütők. Petőfi-kupa végeredményt. Több mint két hónappal ezelőtt megindult Petőfi Centenáriumi Ku­pa küzdelmei befejeződtek. A baj­noki címet s a kupát a Kereskedő Alkalmazottak csapata nyerte el. A f­­a­jn­okság végeredménye: 1. Keresk- alk. 7 2 1 30:11 l6 TOTC jájékoz­tató Újpest—Ferencváros 2, 2 (formán­ kívül van az Újpest), Előre— MATEOSz 2, 2 (jobb a MATEOSz), Soroksár—Nagykanizsai MAORT 4, 1 (otthon nem kap ki a Soroksár), MTK—Szombathelyi Lok. 1, 1 (vidé­ken nem -­megy a Szombathelynek), Debreceni Lok.—Salgótarján I (salgótarjáni győzelem sem lenne meglepetés), Csepel—SzAC 1, 1 (Csepel az esélyes), Vasas—EtO 1, 0 (a Vasas első bajnoki mérkőzése a moszkvai út után), Kispest—Dorog 1, 1 (Kispest győzelme több mint valószínű), Szolnoki Lók.—Békés­csabai SzSE 1, 1 (a szolnoki csapa biztos győztesnek látszik), Miskolci Lók.—Diósgyőri Vasas 2, 0 (döntet­len körüli eredmény születhet), ME Szil A­RT Dinamó—Tatabánya 2, 1 (Pécsett is esélyesebb a TSC), FSE­-II. kerület 2, x (kerületi győzelem várható). Pót­mérkőzések: MÁVAG—Ózd 2, 1, Orosháza—Ma­gyar Textil 1, 1, Perutz—Pécsi Lok. 1, 1, PETC—Soproni FAC 1, 1, 2. Barnevál 6 4 — 15:7 16 3. Szeszfőzde 6 2 3 11:6 1­2 4. Mérnosz 6 — 4 21:12 12 5. Gépgyár 6 — 4 16:11 12 6. Honvédség 4 3 3 13:11 12 7. Pénzügy 5 14 12:16 11 8. BKK ’ 2 4 4 16:15 3 9. Posta 3 — 7 5:28 5 10­ Villamosmű 2 — 8 7:29 4 11. Városháza visszalépett APRÓHIRDETÉS­EK HOSSZÚ bizonyítvánnyal rendel­kező bejárónőt felveszek. — Címet a kiadóba kérek. 5600 KÉTSZÁRNYAS, használt téli ajtók minden elfogadható áron sürgősen eladók Sárkány­ u. 13. 5600 SERTÉSFORGALMI M­, Wesselé­­nyi­ utca 6. Telefon: 316.: páncél­szekrényt és irodaberendezést ke­resünk. 5610 Mosott rongyot_____ vesz a Részvénynyomd­a ÜGYES megbízható háztartási al­kalmazottat keresek azonnalra. — Jelentkezni lehet: délután 6—8-ig, Homok-vendéglő, Rákóczi­ út 3. 5613 ELADÓ sima, sötét, háromajtós szekrény, teljesen új állapotban­ — Cím: Zeffa utca 42. sz. 5800 ELADÓ vályog. — Tatár-sor 31. Fű*­szerüzlet.___________ 5529 KECSKEMÉTI LAPOK Felelős szerkesztő: Sándor Béla A kiadáson felel: Dr. Rakoczay Ako* Részvény-nyomda. Igazgató: Tóth László

Next