Kelet-Magyarország, 1981. július (38. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-12 / 162. szám

1981. július 12. Mai VASÁRNAPI MELLÉKLET HODÁSZI -----ALBUM |Hodász nagyközség a ma- s­tészalkai járásban. Hozzá tartozik még Kántorjánosi és Nyírkáta. A három községnek alig több, mint 8500 lakosa van. A községekben egyedüli munkáltató a termelőszövet­kezet. Aki nem talál otthon munkát — márpedig sokan vannak ilyenek,­­ azok a közeli Mátészalkán, vagy Nyírbátorban találják meg a számításukat. Nem kevés az eljáró, ahogyan itt nevezik őket, a „feketevonatosok”. Az eljáró emberek vállalják a munka nehezét, hiszen a csa­ládtól távol dolgoznak, he­tente, vagy kéthetente egy­szer találkoznak a feleséggel, a gyerekekkel. Hogy ez meg­szűnjön, munkalehetőséget kell teremteni a három köz­ségben. Ez a folyamat már elkezdődött, ha nem is nagy léptekkel. A termelőszövet­kezetben melléküzemágakat létesítenek, s ezzel enyhül a gond. Jelentős a három község­ben a cigánylakosok száma is, az összlakosságnak harmada. Ellenben a nagy többségre nem lehet panasz. A férfiak nyolcvan százaléka rendsze­resen dolgozik és a nők is ta­lálnak maguknak munkát. A hetvenes évek végéig felszá­molták a cigánytelepet is. Ez, ha nem is egy csapásra, de je­lentősen megváltoztatta a ci­gányság életszemléletét, felfo­gását. Eddig 108 lakást épí­tettek kedvezményes kölcsön­nel. Hodász és a társközségek sem mentesek a mindenütt előforduló gondoktól. Az jó, hogy hatvanhat kisiparos vé­gez szolgáltató tevékenységet az autószereléstől és karosz­­szériajavítástól a televízió és háztartási gépek javításáig a legkülönfélébb szakmákban, viszont itt is kihalóban van a cipészmesterség. Fellendülő­ben van azonban a kőműves­­ség, amit az egy­re több új lakóépület is mutat. Képriportunkkal nem töre­kedtünk, nem is törekedhet­tünk teljességre. Álljon itt egy csokorra való kép a há­rom község mindennapjaiból. (S. B.) A hodászi cigányóvodába negyvenöten járnak. Serényen dolgoznak a tetőfedők. Nyirkátán varróüzemet létesítettek. Zombor László a GELKA hodászi szervizében dolgozik. Gaál Béla képriportja A hodászi tsz melléktevékenysége a műtrágyacsomagolás. Kántorjánosi híres a fürtös meggyéről.

Next