Kelet Magyarország, 2016. július (73. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-06 / 157. szám

FÜGGETLEN NAPILAP SZERDA 2016. JÚLIUS 6. 30 ° C Sok napsütés, elvétve futó záporeső, zivatar. REGGEL DÉLBEN ESTE Fogvatartottak a színfalak mögött tiszalök. Emlékeznek arra a jelenetre a Szamba című Kol­­tay-filmből, amikor Szamba Ottó (ezen a néven az idő­sebb) sikkasztás miatt rács mögé került, és színjátszó csoportot alaotott a börtön­ben? Ez ugrott be, amikor elolvastam a Tiszalöki Bün­tetés-végrehajtási Intézmény meghívóját, melyben megin­vitálták szerkesztőségünket az Országos Börtönszínházi Találkozó június 28-ai, regio­nális versenyére, /a. km «SÍNAPLÓ LX­XIII. ÉVFOLYAM, 157. SZÁM, ÁRA: 140 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 107 FT Klaudia nagyon jól érezte magát a napszépe fotózáson. Nem em­lékszem, hogy láttam volna a házunk környékén ké­ményseprőt. CSIPKÉS NÓRA 3. OLDAL Már ingyen „seprik” a lakossági kéményeket A katasztrófavédelem­hez „átigazolt” kémény­seprők július 18-án kez­dik az ellenőrzéseket. nyíregyháza: A kéményseprés átalakítása a lakosság érdeké­ben történik, az ellátásbizton­ságot és a rezsicsökkentést is biztosítják a szolgáltatásra vo­natkozó új szabályok - hang­súlyozta a Belügyminisztéri­um (BM), amikor úgy döntött a kormány, hogy a lakossági kémények ellenőrzését, tisz­títását július elsejétől a ka­tasztrófavédelem látja el. Az átalakítást számos bírálat érte. A Kéményseprők Országos Szakszervezete részint azt tá­madta, hogy a gáztüzelésű ké­ményeket a jövőben csak két­évente, a vegyes tüzelésűeket évente kell ellenőrizni, amit életveszélyesnek tartanak. A BM emlékeztetett rá: az átalakításra azért volt szük­ség, mert a felülvizsgálat so­rán azt tapasztalták, rendkí­vül nagy különbségek voltak a szolgáltatás színvonalában, rendszerességében és árá­ban, a kéményseprés olyan drágává vált, hogy sokakat ez riasztott el a rendszeres ellen­őrzéstől.­­3. KM A Lourdes-i keresztút szobrainak fotókiállítása 16. OLDAL Maria de Faykod, Franciaországban élő, magyar származású szobrásznő fotókiállítása nyílt meg kedden a máriapócsi Család­várban. A tárlat alapja 17 nagyméretű, fekete-fehér kép, amelyek az egyes stációkat ábrázolják. fotó: sipeki Péter Őrangyalok a beilleszkedésért NYÍREGYHÁZA. Az AFS diák­­csereprogram egyik legnép­szerűbb hazai fogadóvárosa Nyíregyháza. A program le­hetőségeiről és működéséről Toldi Zsuzsanna körzetelnök beszélt lapunknak.­­5. km Az Eb-döntőért játszanak ma eb. Portugália és Wales sze­replése is meglepetés a labda­­rúgó-Európa-bajnokságon. A portugálok még nem nyertek meccset a rendes játékidő­ben, mégis a döntőért játsz­hatnak. Wales azonban az öt mérkőzéséből 4-et megnyert, amire aligha számított bárki is a torna előtt. /9. km Munkanélküliség hazánkban és EU-tagállam szomszédainknál 2016 májusában - munkanélküliségi ráta, százalékban 2016 áprilisi adat A tartalomból Innen-onnan 4. Megyei tükör 5. Hazai tájakon 8. Sport 9., 10., 11. 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25. Telefon: (42) 501-510 16 157 9 770133 205030 MD A Friss sertéscomb Friss csirkeszárny 489 Ft/kg ijúlius 6-#« július«­«-®;­­ a készlet erejéigf 07.06-07.09. Keresse a Mada Húsboltokban: Nyíregyháza, Ferenc krt. 1-3., Nyíregyháza, Toldi u. 30-32. Nagykálló, Korányi F. u. 39. (a Coopban), Kisvárda, Csillag u. 32. (a Coopban). További akcióinkat keressék a Mada-Hús Facebook-oldalán! HIRDETÉS Lesz ok a portugál örömre? FOTÓ:AFP Szlovákia 10,0 Horvátország 13.3 GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: EUROSTAT/MTI Motorolajat hamisítottak Debrecen­ Egy számlagyár vezette az utóbbi évek legna­gyobb motorolaj-hamisítóinak nyomára a pénzügyi nyomo­zókat - közölte a NAV észak-al­földi bűnügyi igazgatója ked­den sajtótájékoztatón. /3. ékn 1 Független kamaraként nem hódolnak be... Nehéz időkben is véde­ni és építeni akarják az orvoskar tekintélyét. nyíregyháza:­­ Észérvek men­tén kötünk kompromisszu­mokat, de nem hódolunk be és nem alkuszunk meg. Nem erre kaptunk felhatalmazást a csaknem 40 ezer tagunktól. Független kamaraként csak így lehetünk megkerülhetet­len tényezők már a tárgyalási, előkészítő szakaszban, legyen szó bármilyen egészségügyet, az orvostársadalmat érintő döntésről - állítja a Magyar Orvosi Kamara új alelnöke. Dr. Losonczy János egy hétig gondolkodott, vállalja e a fel­kérést, végül igent mondott. Döntésében fontos szempont volt, hogy vidéki főorvosként, ismerve a rendszer minden betegségét, és a MOK megyei elnökeként olyan problémák­ra is rávilágíthat, ami Pesten fel sem merül. /4. km ■ Fürdővendégek Az Encsről érkezett kisdi­ákok alkották a fürdőven­dégek többségét Tisza­­vasváriban kedden, ahol a felújított környezetben biztonságban élvezhetik a nyári szünetet. FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR Október 2-án népszavazunk Budapest­ Október 2-ára írta ki a népszavazást a nem ma­gyar állampolgárok Magyar­­országra történő kötelező betelepítésével kapcsolatban Áder János köztársasági elnök kedden - derült ki a Köztársa­sági Elnöki Hivatal honlapján megjelent közleményből. n. Karakó Ferenc FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM Észak-írországi debütálás síppal nyíregyháza. Élete első nem­zetközi kupamérkőzését veze­ti a nyíregyházi Karakó Ferenc. A FIFA-bíró sípszavára kezdő­dik csütörtökön a Cliftonville- Differdange Európa Liga-selej­tező visszavágó mérkőzés az 1890-ben épült belfasti Solitu­de stadionban. Karakó Ferenc munkáját Erős Gábor, Georgi­­ou Theodoros asszisztensként segítik, a tartalék-játékvezető Solymosi Péter lesz. /n. km-ltl . Megkezdődött az aratás Pétert és Pált elhagy­tuk a naptárban, így nem meglepő, ha a határban aratnak. A kedvező időjárás miatt korábban elkezdőd­hetett az őszi búza betakarítása. Nagy­­cserkesz közelében a rekkenő hőség ellenére szorgosan forgolódott a kombájnos, hogy a lábon álló gabonát mi­nél hamarabb learassa. FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR

Next