Kempelen Béla: Magyar nemes családok 5. kötet, Hé-Kezy (1913)

Hé-Hyros - Hrvatinic - Hrzich (topuskói) - Hubacsek - Hubay - Hubay (szalatnyai) - Hubay (hubói) - Hubay-családbeliek - Hubens. (?)

121) Hrvatinic. — Horvátországi család. (Siebm. horv. 70.) Hrzich (topuskói). — A nemességet 1894. nov. 10. H. Simon báni táblabíró kapta. (MNA. 62.; Siebm. horv. 71.) Hubacsek. — A czímeres levelet 1657. decz. 18. H. György nyerte. (MNMnz. és Nijitram. It.) Hubay. — Czímeres levelet 1667. jul. 27. H. György nyert. (Borsodm. It.) Hubay (szalatnyai). — Az előnévvel a nemességet 1907. máj. 29. H. Jenő hegedűművész kapta. (MNA. 62.) Hubay (hubói). — Gömörmegyei család. Innét álszárma­zott a szomszédos, sőt távolabbi vármegyékbe is. Czímerpecsét Pest- és Zemplénmegye levéltárában. — Leszármazás: Ferencz 1739 István 1774 Pál 1794 Pál * gömöri ügyész Rásó Mária Bertalan Pál Dénes Tiszavárkony Putnok huszárkapitány földbirtokos Emma József Klemma Hámos Somogyi Hekkel Gusztáv Kamilla Károly Pál Piroska Irma Janka Rózsa Katinka Vö. NI. V/184.; Kősz. 143.; Siebm. 251.; Forgon 1/306—8. (gen.); Orosz 120.; 1. még Hubag-esaládbeliek. Hubay-családbeliek. — Az 1754/55. évi orsz. nemesi össze­íráskor Abaujmegyében György; Borsodmegyében 2 István, Ger­gely, Mátyás; Gömörmegyében András, 3 István, Zsigmond, Sán­dor, János, Ferencz, Boldizsár, Demeter, Miklós, Péter, György; Zemplénmegyében István élnek. — Vö. Siebm. 251. Hubens. (?) — Nemességét 1. az esztergomi primási lt.-ban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék