Képes 7, 1988. január-április (3. évfolyam, 3-18. szám)

1988-02-27 / 9. szám

, Délhúsa Gjon — bár fotónkon ez nem látható — trófeával a kezében kezdte az évet. Ő kapta ugyanis az EMERTON egyik előadói díját. Korább­an a viga­dóbeli Slágerbarátság című fesztiválon is első díjas lett. Mégis úgy tűnik, hiába az érem­­őzön — koncerteken, videokli­­peken, különféle műsorokban keveset láthatjuk-hallhatjuk a különleges hangú énekest. Le­meze 1986-ban jelent meg utol­jára. Egyes hírek szerint azon­ban a szakma egyik prominens képviselője őt tartja megfelelő­nek a Szécsi Pál halála óta be­töltetlen énekesi szerepkörre. Addig is, míg Gjon új hangját, fazonját keresgetik, az énekes nem lankad, újra és újra ringbe száll. Itt éppen — mint jól lát­ható — nem akárkivel, Silves­ter Stallonéval készül az edzés­re. ... hogy mielőtt Pataki Attila, az EDDA frontembere elkezdte a pá­lyáját, előbb építésztechnikus, a neotonos Csepregi Éva pedig a Chinoinban adminisztrátor volt. Szűcs Judit női fodrászként, No­vai Gábor kertészként és az Első Emelet énekelt Kiki autószerelő­ként dolgozott? ... hogy a hazai popvilágban az erős dohányosok közé tartozik Bródy János, Balázs Fecó és Fenyő Miklós? ...­­hogy Zalatony Sarolta, Kovács Kati és Koncz Zsuzsa sohasem ci­garettázott? !. ... hogy egy közepes diszkós­ fel­­szerelés értéke — az összes fény- és hangtechnikával együtt — több mint félmillió forint? ... hogy az ismert magyar popze­nészek átlagosan évi 100 ezer ki­lométert utaznak? ... hogy a legtöbb gyereke a nyolc­tagú Neoton Famíliának van. Egy tagra 1,6 pop-poronty jut. Rich Astley az elmúlt év nagy fel­fedezettje. Nagylemeze és róla két sláger — a Never Gonna Give You Up és a Whenever You Need Somebody — hónapokig vezette a listákat. A szimpatikus énekes 1966. február 6-án született New­ton on the Willows-ban. Először klasszikus zenét tanult. A középis­kola elvégzése után újságíró-isko­lába iratkozott, mert mindenáron külföldi tudósító akart lenni. Két zenekarért rajongott, a Beatlesért és a Shadowsért. Formation FBI nevű közepes színvonalú zeneka­rával több liverpooli és manches­teri klubban játszott, s mindig kedvenceinek világslágereit. Egy­szer véletlenül — mint a mesében — az egyik klubban megjelent a híres producer, Pete Waterman, és próbaéneklésre invitálta egy jól berendezett stúdióba. A próba si­került, és néhány hét alatt az euró­pai listák kedvence lett a tehetsé­ges, vöröses hajú fiú. Dalaival minden korosztálynál csatát nyert. Egyelőre félbeszakította újságírói tanulmányait és a könyvek helyett az életben tanulmányozza a nem­zetközi kapcsolatokat — legalábbis a popzene világában. QrvdbtfM A- MIDeW L 4-tWötfi­rbu. A cannes-i MIDEM-ről az idén Szikora Robi érke­zett haza utoljára a ma­gyar popturisták közül. A véletlen ugyanis össze­hozta egy magyar szár­mazású menedzserrel, aki olyan klubokba vitte, ahol befolyásos szemé­lyekkel találkozhatott, olyanokkal, akik a feszti­válstandokat csak képer­nyőn látták, pedig a fesz­tivál színhelyén tartóz­kodtak. — A megismert szak­mai figurák valóban be­folyásos emberek voltak? — Igen. Erre a legjobb bizonyíték: semmilyen konkrét üzletet nem ígér­tek, csak néhány jó taná­csot adtak, hogy mit kell tennünk, ha labdába aka­runk rúgni a következő MIDEM-en. A legfonto­sabb: tanuljunk meg leg­alább egy világnyelvet, mert igazi világsztár csak az lehet, aki az újságírók kérdéseinek pergőtüzében meg tudja mutatni az egyéniségét. Ehhez per­fekt nyelvtudás szüksé­ges. A többi tanács egye­lőre maradjon szakmai titok. Egy biztos, hogy mi már most kezdünk ké­szülni a jövő esztendei cannes-i zenebörzére. — Ki az a „mi”? Úgy hallottuk, hogy többen is kiváltak a zenekarból. — Nem többen, csak ketten. Kozma Tibi már régen tervezgette, hogy önálló csapatot alakít. Többször is kikérte a vé­leményemet, és úgy lát­szik, most érett meg az ügy. Környei Attila ki­válása kicsit fájóbb, hi­szen ő volt az R-GO egyik motorja. Attila nemrég nősült, és „négy szem többet lát” alapon úgy gondolta, mindig a nejére kell hallgatnia. Ez pedig nem vitte jó irány­ba kapcsolatunkat. — Változik emiatt az R-GO megszokott hang­zása? — Semmi esetre sem, hiszen lemezre főleg stú­diózenészekkel dolgoz­tunk eddig is. A színpadi koncertekre pedig ven­dégzenészeket hívunk majd. : 55 !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék