Képes 7, 1989. május-augusztus (4. évfolyam, 18-34. szám)

1989-06-17 / 24. szám

_____ WgKKKtM^ß^^ H MF HHHH apBl ^ ^lia> ^ ^ ■■■'■h ■ Harminchárom évig egy fémtokban őriz­tem egy fekete-fehér film negatívját. Az esetleges házkutatásokra felkészülve, csupán egy N betűt írtam rá. Gondoltam, ha megkérdik, mi van benne, azt válaszo­lom: napfényfilm. S csak most, sok-sok évvel a történtek után vettem elő és ké­szítettem el a nagyításokat. Nem véletle­nül. Az ötvenes években az 1952-ben in­dult Vengrija-Hungary orosz és an­gol nyelvű képeslap fotóriportere voltam. A lap főszerkesztője Vásár­helyi Miklós, orosz nyelvű szerkesz­tője Nagy Erzsébet - Nagy Imre lá­nya - volt. A tízfős szerkesztőség­ben igazi, családias légkör alakult ki, így aztán mindnyájunkat közel­ről érintett az a tény, hogy Nagy Imrét 1955-ben kizárták a pártból. Nem sokkal később leváltották Vá­sárhelyi Miklóst, és Nagy Erzsébet­nek is távoznia kellett a szerkesztő­ségből. Barátságom azonban to­vábbra sem szakadt meg Vásárhe­lyi Miklóssal és rajta keresztül ke­rültem személyes kapcsolatba Nagy Imrével. 1956 nyarán - az időpontra már nem emlékszem pontosan - Vásár­helyiéket, Nagy Imrét és feleségét levittem Badacsonyba régi, kedves barátaimhoz, Zábóékhoz. Olyan jól éreztük magunkat, hogy búcsúzás­kor Zabóék mindannyiunkat meg­hívtak szüretre, azzal, hogy az idő­pontról majd értesítenek. Boldogan ígértük: eljövünk. Zabó néni még tréfásan utánunk kiáltott: „Vigyáz­zanak, mert a szavukon fogjuk ma­gukat!” Abban az évben október 22-én kezdődött a szüret Badacsonyban. Én már előző nap leutaztam az ebédre szánt birkahússal. Tizenegy órakor megérkeztek az első vendé­gek. A kocsiból Maron Feri bará­tom - a Hétfői Hírlap olvasószer­kesztője a kollégája, Radó István újságíró és bátyja, dr. Radó György szállt ki. A háziak jó magyar szokás szerint pálinkával és meleg pogá­csával fogadták őket. Marontól tud­tuk meg: Vásárhelyi nem tud lejön­ni. Delet harangoztak, amikor Zabó néni aggódva megkérdezte: „Lehet, hogy Imre bácsi nem jön?” Nyug­tatgattam: ha megígérte, biztosan itt lesz. Éppen végeztünk a terítés­sel, amikor észrevettük, hogy egy taxi jön fölfelé az úton. Csalódottan legyintettünk: biztosan a turistaház­hoz visz vendégeket. Ám ekkor a ta­xi a ház elé kanyarodott. Nagy Imre szállt ki belőle, feleségével és uno­kájával, Ferkóval. „Hogyhogy taxi­val jöttek, Imre bácsi? ’ - siettem eléjük. „ Úgy szöktünk meg Pestről. Még a lányom sem tudja, hogy ide­jöttünk. Különben aggódna egész nap. De én megígértem, hogy eljö­vünk, hát itt vagyunk. ” Zabó néni az asztalhoz tessékelte a társaságot. Imre bácsi az asztalfőn kapott he­lyet. Zabó bácsi gyakran fordult a veranda és a pince között, hogy jó borral csillapítsa a vendégség szóra­ját. A bőséges ebéd után, a vendégek közül Bíró Géza, a Szőlészeti és Bo­rászati Kutató Intézet igazgatója azt javasolta: sétáljunk fel a Kisfaludy­­házhoz és nézzük meg a nagyüzemi szőlőket is. Nagy Imrét körbefogták a helybéliek. Imre bácsi azt mutat­ta, hogy valahol, ott szemben, a Ba­laton túlsó partján van Marcali. Ő arrafelé valósi és gyermekkorában teheneket legeltetett a berekben. Az emberek vitatkozni kezdtek vele, hogy nem jó irányt mutat, de szinte mindegyik másfelé mutatott. Imre bácsi jót derült rajtuk. Visszafelé a szőlők között egy-egy különleges szőlőfajtával kínálták. Kérdezték és hallgatták. A hosszúra nyúlt séta után Imre bácsi fáradtan ült le a te­raszon és jegyzeteket készített mindarról, amit ott hallott. Közben előkerült unokája, Ferkó és a hátára csatolt kis puttonyból kínálta a nagyszüleit szőlővel. Ügy elmúlt a délután, hogy észre sem vettük. „Muszáj indulnunk, mert nagyon későn fogunk hazaér­ni” - mondta Imre bácsi. Kérlelni kezdtük: ne menjenek még, hiszen két napra terveztük a kirándulást. „Nagypapa, ne menjünk, olyan jól érzem itt magam! ” - mondogatta a kisfiú. Hiába marasztaltuk őket: elindul­tak. Nagy Imre még visszaszólt: „Remélem, majd kapok a fényké­pekből!” Megígértem. Ez volt az az ígéretem, amit nem tudtam megtartani. © KOTNYEK ANTAL Az asztalfőn Nagy Imre, jobb oldalán Bíró Géza Nagy Imre a helybeliekkel E

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék