Képes Európa, 1995. április-június (4. évfolyam, 14-26. szám)

1995-06-14 / 24. szám

A Báj-Bot maim ruHTEKK­i AGNES TV-RENDEZŐ Ezen a héten Csenterics Ágnest „néztem ki” ma­gamnak Kathy előjegy­zési naplójából. Szoká­sához híven száz fokos hangulatban lép be az üzletbe, pontosan a megbeszélt időben. A pontosság szakmájának fontos része.­­ Csak a Fészeknél tudtam parkolni és mire sikerült, tényleg leiz­zadtam a sminkemet, még szerencse, hogy ide jöttem! Ági azon kevés ren­dezőnő közé tartozik, aki - annak ellenére, hogy a kamera túlolda­lán áll - mindig csinos, jól festett, akár a szerep­lők. - Ez természetes ná­lam - kezdi, miközben sajátos lezserséggel he­lyezkedik el a smink­székben. — Általában show-műsorokat rende­zek, és ilyenkor szere­tem előjátszani szerep­lőimnek a jele­netet. Ezért igyekszem mindig a tő­lem megszo­kott módon jól kinézni. Gondold csak el, mit szólnának az ele­gáns sztárok, ha egy to­pis nő ugrálna előttük. Különben sem ártana a televízióban, ha a képer­nyős hölgyekkel hozzá­értő szakemberek fog­lalkoznának: miképp fessék magukat, milyen legyen a frizurájuk és milyen stílusú, színű le­gyen az öltözékük stb. Én nagyon elégedetlen vagyok néhány gyakor­ta szereplő televíziós hölgy küllemével. Ne­kem szerencsém volt. Amikor a divat­film-sorozatot csinál­tam, megismerkedtem Vámos Magdával, aki nagyon sok hasznos ta­nácsot adott a külsőmet illetően. Például azóta imádom a kitűzőket. - Hogy állsz az arc­festéssel? — kérdezem, miközben gondos kezek készítik elő arcát a sminkhez. - Naponta sminkelem magam, minőségi koz­metikumokkal. Alapo­zót és élénk rúzst hasz­nálok, valamint rend­szeresen festetem a szempillámat. - Csupán ennyi és kész az egyéniséged? - Parfüm! Illat! Fon­tos minden hódítani vá­gyó hölgynek. Jó smink­hez kellemes parfüm és a hatás megduplázódik. Képzeljék el, három ér­zékszervünkből (szem, orr, száj) kettő rögtön reagál!­­ És akinek nem sike­rül meghódítani egy ilyen hölgyet, annak sa­vanyú a szőlő, így aztán dolgozik — mondom, mi­közben még egy cukrot dobok a kávémba. Köz­ben kis zselé kerül Ági szeme alá. - Flidratáló zselé, smink előtt feltétlenül hasznos mindenkinek - magyarázza Kathy. __ - Igen, igen - kontráz Ági - ez jó és fontos. Azt is hozzá kell tenni, hogy a szemránckrém használatát jobb még a ráncok kialakulása előtt elkezdeni, akár már hu­szonöt-harminc éves kor­ban - Minél kevesebb fes­ték a szemre és köré, an­nál több a szempillára! Jeges rózsaszín a szem­héjra, a sarkában szür­késlila - inkább derítem, mint sötétítem a szem környékét - világosít föl Kathy. - A száját pink ceruzával kontúrozom, Ági különben imádja a lilát, és utána hasonló színű, jó minőségű rúzzsal kitöltöm. Olyan­nal, amely nem hagyja kiszáradni a szájat. Kint perzsel a kora nyári napsugár, a kérdés szinte magától adódik. — Hogy állsz a napo­zással?­­ Imádom a napot! Az életem ebből a szem­pontból nagyon szeren­csésen alakult. Mindig kötődtem a meleg tájak­hoz. Azelőtt nagyon so­kat dolgoztam Kubában, most pedig elég gyakran járok Ománba, az Infor­mációs Minisztérium vendégeként. Persze imádom a Balatont és szívesen napozok a ker­tünkben is.­­ Ha már bennfentes vagy Ománban, mi a helyzet az arab világ­ban? Az ománi nők fes­tik magukat? — Akik világi életet élnek és csador nélkül járnak, nagyon szépen sminkeltek. A világ minden kozmetikuma megvásárolható náluk. A hagyománytisztelő arab nők inkább a lábu­kat festik színesre. Mi­vel az arcuk el van fá­tyolozva, a lábuk pedig látszik arany, ezüst pa­pucsaikban, ők így akar­nak tetszeni a férfiak­nak. — A következőkben ki­nek a sminkjére fogsz odafigyelni, pontosab­ban milyen műsort ren­dezel?­­ Nem akarom el­kiabálni, de lehet, hogy egy nagy tervem válik valóra az idén. Szeretnék itthon egy operettet, a Marica grófnőt megrendezni a most nyolcvankét éves nagy revüsztárral, Rökk Marikával. Már több­ször tárgyaltunk vele, és örömmel vette a felké­rést... látom a szeme­tekből, hogy most azt akarjátok megkérdezni, milyen a sminkje? Gyö­nyörű! Legutolsó talál­kozásunk alkalmával kék ruhát viselt, és szo­lid eleganciával volt ki­festve, ahogy az a nagy­könyvben meg van írva. Gyönyörű lakk volt a körmén, a sminkje har­monikusan illet az egyé­niségéhez és a ruhájá­hoz. Közben elkészült Ági nappali sminkje, és mindhárman leszűrtük a mai „szakmai” délelőtt legnagyobb tanulságát - revüsztár ide, revüsztár oda, ha egy nő akarja, akkor a szépség korta­lan!

Next