Képes Európa, 1998. április-június (7. évfolyam, 13-25. szám)

1998-05-13 / 19. szám

ben turnézott, összeismer­kedett egy lánnyal, aki színművészetet tanult. Hogy minél több időt tölt­hessen vele, Tobias Né­metországba költözött, s ott keresett munkát: fel­vették az egyik kis ka­marazenekarba. Napon­ta elkísérte a lányt az is­kolába és a próbákra. Jó néhány órán részt is vett, előbb csak mint érdek­lődő. - Elsősorban azért kezd­tem el a színjátszó kur­zust, hogy minél többet lehessek a kedvesemmel. Ő ma már nem színész­nő, hozzáment egy bajor gyároshoz. Tobias megkedvelte a színpad világát, rájött, hogy az igazi szenvedé­lye nem a zene, hanem a színjátszás, és úgy hatá­rozott, hogy híres színész nagyapja nyomdokaiba lép. Mezőgazdász- és ze­nészoklevele mellé szí­nészdiplomát is szerzett. 1986-ban Tobias - most már Moretti - ját­szott A lovag című tévé­filmben, amelyet a né­met Felix Mitterer ren­dezett. A film nem ara­tott különösebb sikert, de a fiatal színészre felfi­gyeltek. Felkérték újabb tévészerepre. Tobias nem­csak a kamerák előtt, ha­nem a színpadon is egy­re népszerűbb lett, s mo­zifilmek forgatására is hív­ták. Többek között Clau­dia Cardinaléval is ját­szott a Szeretteim című filmben, amelyet 1994- ben készítettek. Egyébként 1994 hoz­ta meg Tobias számára a kiugró sikert. A mün­cheni Beta televízió egy nyomozókutyáról szóló filmhez keresett szerep­lőket. Richard Moser, a nyomozó szerepét Tobias kapta. A legnehezebb feladat persze az volt, hogy a főszereplő kutyát meg­találják. Napjaink sztár­kutyája, akit a nagyvilág Rex felügyelőként ismer, Bajorországban született hat évvel ezelőtt, s Regi­nald von Ravenhorst né­ven törzskönyvezték. Rex a német szokások sze­rint gazdája, von Raven­horst gróf vezetéknevét kapta, keresztneve pedig megegyezik a gróf apó­sáéval. Von Ravenhorst gróf imádja az állatokat, különösen a kutyákat, akiket a bajor rendőrség megbízásából birtokán képez ki. Rexet sem szí­nésznek, hanem igazi rendőrkutyának nevelték. Sorsa akkor vett nagy fordulatot, amikor a von Ravenhorst-birtokon meg­jelent Teresa Ann Mil­ter, a híres amerikai ku­tyakiképzőnő. A harmincnyolc éves Teresát a Beta televízió azzal bízta meg, hogy a tervezett tévéfilmsorozat­hoz megfelelő rendőrku­tyát találjon. Teresa sok híres kutyaszínész kikép­zője volt, többek között Beethovené is. Amikor Teresa a gróf kutyaki­képző központjába érke­zett, a bőség zavarával küszködött, jobbnál jobb rendőrkutyákat talált. Te­resa olyan ebet keresett, amelyik nemcsak lenyű­gözően bájos, hanem az átlagosnál sokkal jobb szaglással is rendelkezik. Tobias Moretti és Rex, a sikerpáros A kaliforniai tengerparton Teresa Ann Miller, az amerikai kutyakiképzőnő­ társaságában KÉP­ES EURÓPA 33

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék