Képes Európa, 1998. április-június (7. évfolyam, 13-25. szám)

1998-05-13 / 19. szám

címlapsztori Reginaid, a későbbi Rex azzal hívta fel magára a kutyakiképzőnő figyel­mét, hogy tyúkot kerge­tett az udvar egyik sar­kából a másikba. - A gróf látta, hogy érdeklődéssel figyelem Reginaid ténykedését - meséli Teresa -, s meg­jegyezte, hogy ez a kutya bizony nagy kópé. Regi­naid rájött, hogy ha ker­geti a tyúkokat, akkor azok kifáradnak, s a meg­szokottnál korábban toj­nak, így ő is korábban lakmározhat a tojásból. Ez a fajta ravaszság jól megnevettette Teresát, s a tapasztalt kutyakikép­zőnő rögtön tudta, hogy a filmsorozatnak erre a kutyára van szüksége. Teresa az ebet átke­resztelte Rexre, s bemu­tatta a Beta televízió mun­ Két a családi albumból. Tobias és Julia esküvőbre ▼ KER­ES EURÓPA34 R­ex és Tobias katársainak, akik azon­nal megbizonyosodtak ar­ról, hogy ez a rendőrku­tya feltalálja magát a ka­merák előtt is. Rex le­hengerelte Tobias Mo­­rettit is, aki kollégáját alakítja a Rex felügyelő című sorozatban. - Azt javasoltam Tó­biásnak, hogy minél több időt töltsön a kutyával, sétáljanak, játsszanak együtt, sőt vigye haza, hogy teljesen összeszok­janak - meséli Teresa. Az egyik felvételt kö­vetően Rexnek nyoma ve­szett. A stáb még a rend­őrséget is értesítette el­tűnéséről. Órákon át hiá­ba keresték. Azt hitték, hogy megszökött, s ha­zatért a gazdájához a von Ravenhorst-birtokra. Rex filmbeli gazdája, Tobias Moretti, aki pár száz méterre lakott a forgatás helyszínétől, megunta a keresést, fogta magát, s elindult haza. Amint ki­nyitotta az ajtót, igen­csak meglepődött, hiszen Rexszel találta szembe magát. Rex a jó szimatá­nak köszönhetően lelte meg Tobias házát, orrá­val és mancsával kinyi­totta az egyik ablakot. A színész, aki akkoriban egyedül élt, ezek után Rex hollywoodi „kollégáival" is jól kijött ▼ úgy döntött, hogy örök­be fogadja kutyaszínész kollégáját. -Rex egyenrangú mun­katársam, s idővel jó ba­rátok is lettünk - állítja Tobias. - Az is előfor­dul, hogy úgy viselkedik, mint ha ő lenne a főnök. Egyébként kedves és en­gedelmes, semmi gond nincs vele otthon. Épp­úgy, mint a filmben, reg­gelente korábban ébred, mint én. Egy kis lengő­ajtón át kimegy a kertbe elvégezni a dolgát, ez­után kelt engem. Az éte­lek területén ugyanaz az Az utód, akit Rex ntálai Szegény Rex másodszor maradt „árva", aki emlékszik a kezde­tekre, az bizonyára tudja, a de­rék négylábú úgy került a soro­zatba, s lett Moser nyomozó tár­sa, hogy gazdiját orvul lelőtték. A készítők ezúttal sokkal nehe­zebb helyzetbe kerültek: a rop­pant szimpatikus Tobias Moretti megfelelő utódját kellett meg­találniuk. Kétszázötvenen jelentkeztek meghallgatásra, heteken át tar­tottak a próbák, míg végül meg­született a döntés: a választás a huszonnyolc éves Gedeon Burk­­hardra esett, aki több játék- és tévéfilmben szerepelt, s ami nem volt mellékes szempont: a gyen­gébb nem rajongott érte. A müncheni színész a SAT 1 tévécsatorna kedvenc sztárja, minden olyan tulajdonsága meg­van, amellyel meghódíthatja a hölgy nézők szívét: izmos, edzett alkat, melankolikus szem, von­zó tekintet, rövidre nyírt, spor­tos haj, háromnapos szakáll, s mindennek tetejébe jó megjele­nés. S ha oldalán ott van Rex felügyelő is, a hatás egyenesen lenyűgöző. A krónikák szerint ő ma az egyik legnépszerűbb né­met színész, állítólag már hason­mása is van, hogy szabadulni tudjon rajongóitól. Mielőtt a Rex felügyelő ké­szítői felfigyeltek rá, már több filmben játszott. Aglaia Szyszko­­witz volt a partnere a Két férfi, két nő című filmben, amelyet nemrég mutattak be a német mozikban. Ezt megelőzően ma­cho hőst alakított az Esetek cí­mű moziban, és ő volt a Szere­tett nővérem című produkció fő­hőse. 1995-ben elhatározta, hogy Amerikában próbál szerencsét. Egyedül a maffia ellen című film­jét forgatta, amikor megismer­kedett Emma Hickox angol szí­nésznővel. Meglátni és megsze­retni a pillanat műve volt. A ná­la öt évvel idősebb színésznő nem­csak a barátnője lett, de angol­tanárnője is.. Úgy döntött, hogy az Egyesült Államokban marad, bár nem sok reménye volt arra, hogy szép karriert futhat be. - Számomra a szórakozás fontosabb a munkánál - mon­dogatta. - Ha kapok szerepet, jó, ha nem, úgy is jó. Ha nagyon muszáj, megelégszem naponta egy hamburgerrel is. Szerencséjére eddig nem ju­tott el... Amerikában érte utol a hír, hogy a Rex felügyelő stábja új főhőst keres. Azonnal jelent­kezett. A kétszázötven pályázó közül őt választották. - Akár hiszik, akár nem, a készítők végül azért döntöttek mellettem, mert Rex velem ba­rátkozott meg a leggyorsabban, az első napok után úgy össze­szoktunk, hogy a készítők csak csodálkoztak. A folytatás, a szerződés meg­kötése után azonnal Bécsbe uta­zott, ahol február másodikán meg is kezdte a munkát. Barát­nője, Emma, ha csak teheti, min­dig elutazik hozzá, vagy ő uta­zik Angliába. - Életemben eddig két nőt szerettem igazán - mondja Ge­deon Burkhard, aki a Rex fel­ügyelőben az Alexander Brandt­­ner nevet kapta. - Az egyik Em­ma, a másik az anyám, Liese­ von Molo. Fiatal még, ötvenhá­rom éves, naponta felhívom te­lefonon. Senki nem ismer job­ban nála. Ha tanácsra van szük­ségem, mindig hozzá fordulok. Elárulhatom, hogy ő a mene­dzserem. Ausztriában és Németország­ban ősztől vetítik (az ORF 1 és a SAT 1 csatornán egy időben!) az első vele készült epizódokat. Csak Ausztriában négymillióan nézik hétről hétre a sorozatot, német földön kilencmilliós tábo­ra van. A készítők bíznak ben­ne, hogy Burkhard színre lépé­sével csak nőni fog a sorozat népszerűsége. A müncheni szí­nész volt az idei hagyományos bécsi operabál egyik díszvendé­ge, nagy sikert aratott Emma oldalán. Rövidesen Rex mellett is bemutatkozik... MÓRA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék