Képes Európa, 1998. április-június (7. évfolyam, 13-25. szám)

1998-05-13 / 19. szám

Tobias Moretti a művé­szetek iránti szenvedélyét apai nagyapjától, Hugo Lidinger Bloebtől örököl­hette, aki a negyvenes években az osztrák szín­játszás kiemelkedő alak­ja volt. Tobias tempera­mentumához az is hoz­zájárul, hogy édesanyja olasz, Bolzano környé­kéről származik. Tobias harminckilenc évvel ezelőtt született az észak-tiroli Viliben, s Bloeb vezetéknévvel anya­könyvezték. Színészi pá­lyafutása kezdetén lett Moretti, édesanyja veze­téknevét vette fel. Édes­apja orvosként praktizált, anyja pedig tanárnő volt. Három testvére van, ő az utolsó előtti a Bloeb gye­rekek sorában. A legidő­sebb, Thomas mérnök, a második, Christoph az Osztrák Televízió tiroli stúdiójának operatőre, az utolsó pedig Gregor, aki szintén színész, bár báty­jánál kevésbé ismert. Az egész Bloeb család: nagy­szülők, gyerekek, unokák, együtt éltek a nyolcszáz lakosú Viliben, ahol a mai napig parasztgazda­ságot vezetnek. Tóbiás­nak ma három otthona van: a vilii gazdaság, va­lamint egy-egy lakás Bécs­­ben és Münchenben. A bátyja, Thomas egy­szer klarinétot ajándéko­zott neki, s hamarosan a zene lett Tobias legna­gyobb szenvedélye. Szü­lei kedvéért ugyan mező­gazdász-oklevelet szer­zett, de nem akart a gaz­daságban dolgozni. — A szüleim látták, mennyire szeretek klari­­nétozni, s hogy örömöt szerezzenek nekem, Bécs­­be küldtek a zeneművé­szeti főiskolára. Csakhogy a klarinét szakra helyhi­ány miatt nem vettek fel. Átmeneti megoldásként szárnykürtösnek jelent­keztem, ezt a hangszert ugyanis a növendékek kö­zül meglehetősen keve­sen választják, nyilván azért, mert nehéz hang­szer, és komoly feladat megszólaltatni. Hama­rosan azonban rájöttem, hogy a szárnykürt cso­dálatos, kifinomult han­got áraszt. Tobias a mély kürtnél maradt, s három évvel később zenetanári okle­velet kapott. Mivel na­gyon kevés a szárnykür­­tös, a diplomaosztás után azonnal több bécsi zene­karhoz is hívták. Amikor zenekarával München- a n­y­e­r a par Rex, napjaink legnépszerűbb kutyája és Tobias Moretti, a Rex felügyelő című sorozat főszereplői a színészeten kívül több szakmában is profi módon megállják a helyüket. Az osztrák-olasz Tobias nemcsak filmen és színpadon, hanem zenészként is játszik. Azt is kevesen gondolnák róla, hogy eredeti szakmája mezőgazdász. Kollégája, Rex pedig igazi rendőrkutyaként kezdte pályafutását. ▼ Rex meghódította a hölgyeket is 32 KÉP­ES EURÓPA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék