Képes Figyelő, 1945 (1. évfolyam, 1-18. szám)

1945-09-29 / 5. szám

VADAS ZSUZSA és JÁVOR PÁL a »MUNKA UTÁN* című AMBRUS FILM főszereplői \/íg^áxoi! Tcíuétet! Aiinf oéhány héttel ezelőtt a Hun­­ni» Fihoffyát »ufóiéi telepén még ron^almaz vK>lt. 4z Összerombolt fi.'inU'^Iep vi^casztHilan <fiátvá4iiyt nyuh rótt éa a szemlélő úgy yéite, bogy lehetetlen az üszkös romokból új filmgyártást életrebivai. Ennek elte­ltére csoda történt, mert amit a Hun­nia dolgozói Téghezvittek. valóban csodának számit, 1^5 szeptember 34*e, az újjászülető filmgyártás nagy napja, mert ezen a uaiion szólalt meg elöétzör a felszaba­dulás óta a felvételi kezdetét jelző duda. Rónay hangmkérnök megillető, dótt hangon mondta be a mikro­­fóaba »elsőszámú tuaiigfeiviétel. Is ten nevében kezdjük el.c Es Ambrus Mátyás filmproducer vezetésével az Ambrus-fiim gyártásában indul az első Huniiia-felvétel. Vadas Zsuzsa és Jávor Pál a dolgozók apoteozisát je­lentő »Munka után« című kiitf.lni énekszámait adják elő olyan isizívvel, BÁNFALVY MIKLÓS karnagy, JÁVOR PÁL és AMBRUS MÁTYÁS Rlmproducer A »MUNKA UTÁN« című AMBRUS FILM első hangfelvételén Szól a duda. Indul a magyar filmgyártás RÓNAY hangmémök elindítja a HUNNIÁBAN AZ ELSŐ HANGFELVÉTELT olyan iclkesedéseel. olyan tehetoége- nak. Az értékes kiefilmét a magyar Ákos, Renner Endre, Gál J.rá«<ló, Ke« sen, amely «álN)ga és bizonyítéka a film kitűnő dolgozói prodakáJják; resztes László és még sokan má,sok magyar filmgyártás életrevalóéivá- Ambrus Mátyás producer, Haoua D, Sk. Gy A Paramofimt Filmgyár az első, amely végre épkézláb filrainel jelentkezik. »An­gyalok a tűzvonalbanr. című filmje nem* csak a háborús filmek legjobbja, hanem lélektani szempontból is az elsők közé tar­tozik. Erös-sége a filmnek, hogy eltérően az eddigi amerikai filmektől, nem egy nyálkás szirup, hanem izig-vérig valóság. Bátran, sőt merészen mutatja meg az amerikai veszteségeket is, nem titkolja, nem álcázza a visszavonulást sem. Es ami a legérdekesebb és legméltánylandóbb ben­ne, egész embernek tökéletes észlénynek ábrázolja az amerikai lányt, aki már nem »fiuzik«, nem »flörtöl«, nem kikcnt-kifent diszbaba, hanem húsból és vérből lévő, érző igaz ember. A remek film következménye. képpen hálás szívvel mondunk köszönetét minden éfzöszívű ember nevében az ame~ rikai önkéntes ápolónők önfeláldozó hő­siességéért. * »Fényjelek Algirbanií, — a címe az első bemutatásra kerülő angol filmnek. Algír, a hatalmas francia kikötőváros izgalmas, forrongó életet élt 1943-ban, amikor Német­ország már egész Európát kezében tartotta és a német-olasz hadak El-Álaméin felé törtek a líbiai sivatagban, Algír mint sem. leges föld valósággal kémközpont volt. A Gestapo különítménye itt dolgozott, de itt voltak az Intelligence Servicének és az amerikai kémirodának megbízottai is. Mindenki mindenki ellen harcolt, senkisem tudta, hogy akivel beszél, kém-e vagy va­lóban ártatlan amerikai szobrásznő, ami­lyennek Ann-Susanna Foster tekintette magát. Tényleg ártatlanul csöppen be egy rendkívül izgalmas, szellemesen szövevé­nyes filmtörténetnek középpontjába. És valljuk be, derekasan állja a sarat. A sok poézissel rendelkező, sikerült filmnek csu­pán egy helyzeti hátránya van, nevezetesen az. hogy a Városi Színházban kerül színre. Szenti ványi György Mesíiimesítik az Operaház életét Érdekes és művészi terv merült tel « közelmúltban. Az Operaház életét viszif filmre, születésétől a mai napig. A hatal­mas alkotás nemcsak mint játékfilm tart. hat érdeklődésre számot, mert felöleli av Operaház érdekes intimitásait, eddig nyii vánosságra nem került kisebb-nagynbb érdekes eseményeit, de zeneileg is élmény, mert hires operák és balettek feldolgozása kapcsán, filmre viszi az Operaház magán, énekeseit, hatalmas zene-, ének- és balett­karát. Nézze meg a cipőiét, Ann^ mindeD létező Bifni« mert mások tsnéztkt a9-t»ea» CSAK JÓZSEF-KÖRÜT 38 ~ A Caodle-lieht (Gyertyafány) Club, ani»^l> rövid pár hét alatt miot a ttemietközi társa,sá« szórakozóhelye, igÁ'u népszerű lett a fővárosban, október l-től kezdve, hogy a kózőnaég: fokozott igényeit kielégíthesse, leszerződtette a népszerű HoJéczyt, Petőt, Kovácsot, akiknek jelenléte biz­tosítja az állandó iniim hangulatot. .\z Abonyi­­utca 26. szAm alatt lévő clubba a 44-es »v« a 67-es viilajnosok ht»zzák el a veiiidégeket rti* állandó taxisztdgálat biztosítja a hazasxalii tásukat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék