Képes Sport, 1943. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1943-05-11 / 19. szám

Latabár Kálmán betörőt alakít a Jupiter Szerencsés­­ látás­­ című film bohózatában, amolyan »falazó« társa Szilassynak, aki éjnek idején indul szívet rabolni egy nn­­jyfáslyos kastélyba. A kis Latyi azonban nem a legbátrabb egyéniség s gyávaságát alaposan próbára teszik a kastély urai is, akik felfedezve a besurrant látogatókat, minden alkalmat megragadnak, hogy meg­­ijesszék őket. A humoros helyzetek vége­láthatatlan sora teszi ellenállhatatlanul kacagtatóvá a ragyogó vígjátékot, amely­ben Tolnay, Bilicsi, Mihályi és Makláry jutottak még hálás főszerepekhez. Kolczonay Ervin dr. az ismert film­gyártó kezdeményezésére a közeljövőben új film forgatását kezdik, amelynek tiszta jövedelmét a hadiárvák félsegély az égére fordítják. A forgatókönyv Gyulai Pál »Éj­féli látogatás« című költeményéből készült és Lázár István rendezn. A nemes célra való tekintettel a film minden résztvevője díjtalanul működik közre a felvételeken. * Antal István dr. propagandam­iniszter védnöksége alatt feltámad a magyar nem­zeti filmhét, amely május 31-én kezdődik. A rendező bizottság vezetője Bingerth Já­nos dr., a Hunnia filmgyár kiváló vezér­­igazgatója.♦ Flieger Ernőt, a budapesti UFA igaz­gatóját a római német filmgyártás élére nevezték ki ve­zérigazgatón­ak, utóda Schach­­lu.­inn Antal, aki a Tobis filmvállalat ered-m­ényes irányításával tette nevét ismertté. * A Hunnia pasaréti műtermében forgat­ják a »Makrancos hölgy” című vígjátékot Karády Katalinnal és Jávor Pállal a fő­szerepben. A vígjáték szövegét Martonffy Emil írta, aki egyúttal a rendezést is vál­lalta. Görgényi Sándor, a Kárpát film vállalat kölc­sönosztályának vezetője apa lett. Az újszülött kislány a kerrecztségben Katalin nevet kapta. * Az »»Éjféli zene« című legújabb Hunnia film forgatása befejezés előtt áll. A filmet Bán Frigyes rendezte. FILM mm, _ MUá _ ______ A „Tilos a szerelem" című új Hunniafilm egyik jelenete. Főszerepben: Makláry Zol­tán, v. Gozmány György és Kelemen Éva. (Bemutatja Corvin és Uránia filmszínház.) ATRIUM, Margit-körút 55. Tel.: 154-024. %4. *46, 148. sz., v. %2-kor is. Késő. BELVÁROSI HÍRADÓ, Petőfi Sándor-utca 6. Telefon: 131-244. Magyar, Ufa. Luce hír­adó. 12 perc a rohanó időből. A katyni tö­­megsir. Ufa magazin. CORVIN, üllői­ út 6a József-körút­unk. Tel.­ 138-988, 339-584. 3, 6, 148, sz., v. 1-kor 1». Tilos a szerelem. DEÁK, Teréz-körút 28. Telefon: 121-343. ‘/«2, %4, »46, 148. Pista tekintetes úr. FORUM, Kossuth Lajos­ utca 18. Tel.: 189-543. és 189-707. 144, 116, 148. Vasárnap d. e. li­kor is. A pék felesége. HÍRADÓ, Erzsébet­ körút 13. sz. Tel.: 222-429. Magyar. Ufa. Luce híradó. Okos növények. A katyni tömegsír. Ufa magazin. KORZO, Váci­ utca 9. Telefon: 182-818. 14, 146. ti8, v. és V. d. e. 11-kor is. Érted. Csütör­töktől : Szerelmi láz. NEMZETI APOLLO, Erzsébet­ körút 45. Telefon: 222-002. 3, 6, 7, szombaton 1-kor is, vasár­nap d. e. 11-kor és 142-kor is. Késő. OMNIA, Kölcsey­ utca 1. Tel.: 130-125, 144, 146, 148, szombaton 112-kor is, vasár- és ünnep­nap d. e. 11-kor és 142-kor is. Ernika. Csü­törtöktől: Egy szoknya, egy nadrág. RADIUS, Nagymező­ utca 22. Telefon: 122-098, 120-564. *44, 36, *48, szombat és vasárnap 1i2-kor is. Az első randevú. SCALA, Teréz­ körút 60. Tel.: 114-411. *44, 146, 148, szombat, vasár- és ünnepnap 12-kor is. Egy bolond százat csinál. SZITTYA, Vilmos császár­ út 36. Telefon: 111-140. 144, 146, 148, szombat és vasárnap 1 2-kor is. Egy szoknya — egy nadrág. URANIA, Rákóczi-út 21. Telefon: 146-046. 3, 5 148, vas. 1-kor is. Talpraesett leány. UTÁNJÁTSZÓ MOZIK BELEZNAY* Akácfa­ utca 4. Telefon: 225-376. 10, %12, 142, 1 44, 146, 148 (vasárnap 11-kor). Két asszony. Csütörtöktől: Anna Mária. BETHLEN, Bethlen-tér 3. Telefon: 225-003. 144, 146, 148. sz. vasárnap és ünnepnap 142- kor is. Egy szív megáll. Csütörtöktől: Gyá­vaság. CAPITOL, Baross-tér 32. Telefon: 134-337, 142, 144, 146, 148, vas. 11-kor is. Szalonkalózok. CSABA, Üllői-út 4. Telefon: 146-040. és 131-510. 144, *46, *48, szombat, vasárnap 142-kor is. Egy szív megáll. Csütörtöktől: Gyávaság. ............. ...................111 DUNA, Hollán-utca 7. Telefon: 111-994. 144, 146, 148. Kútásó lánya. Csütörtöktől Gyávaság. KAMARA, Dohány-utca 42. Telefon: 423-921. 11. *42, *44, *46, V 48. Csalódás. PATRIA, Népszínház­ utca 13. Telefon: 145-673. és 132-388. 10­1-ig folytatólagos. */42. 144, *46, 148 és vasárnap 11-től. A 7 víg özvegy. PEST, Erzsébet­ körút 8. Tel.: 221-222. 11, *42, *44, *46, *48. Házassággal kezdődik. TOLDI, Rákóczi-út 70. Telefon: 224-443, 10, %12. *42, %4, *46, 148. v. és v. 11, 1, S, 5. 7. Legény­vásár. Csütörtöktől: India tigrise. TOVÁBBJÁTSZÓ MOZIK ATTILA, Rákóczi-út 82. Telefon: 222-644 10­ 1-ig folytatólagos. *42, V.4, *46, *48. Cafe de Paris. Csütörtöktől: Egy asszony visszanéz. BAROSS, József­ körút 63. Telefon: 149-510. 349-510. 144, 146, 148 és 142-kor, vas. 1—3, 1 5, 5. *47. Tigrisek ura. ERZSÉBET, Erzsébet­ körút 39. Telefon: 122-401. 11, 142, 144, 146, 5/*8. Dankó Pista. Csütör­töktől : Lányok egymás közt. OTTHON, Beniczky-utca 3. Telefon: 146-447. 144, *46, *48, vasárnap­­/12-kor is. Legény vásár. Csütörtöktől: Egy asszony visszanéz. TINÓDY, Nagymező­ utca . Telefon: 225-602. 144, 146, 148, v. és ünnepnap 11 és %2-kor is. Szombat %2-kor is. Szakítani nehéz do­log. Csütörtöktől: Egy asszony visszanéz. Felelős szerkesztő és kiadó: RAJCSÁNYI LÁSZLÓ. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Mussolini-tér 4. sz., II. em. — Telefon- 114-314.­­ Előfizetés egy évre 10 P (fél évre 5 P, negyed évre 2.50 P). Jogi személyeknek (vállalatok, hivatalok, közületek stb.) 30 p — Postatakarékpénztár­ csekkszámla 39.093. — A Képes Sport bármely képének, szövegének közlése tilos. — A beküldött kéz­iratokat, rajzokat, fényképeket stb. nem őrizzük meg, nem adjuk vissza és értük semminemű felelősséget nem vállalunk. — Hirdetések mm 80 fillér. Hasábmagasság 270 mm. — Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat mélynyomása Felelős: Kárpáti Antal igazgató

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék