Képes Sport, 1944. január-november (6. évfolyam, 1-47. szám)

1944-01-04 / 1. szám

TOVÁBBJÁTSZÓ MOZIK ATTILA, Rákóczi­ út 82. Telefon: 222-044. Titkos fegyverekkel: 10, ^12, M12, %4, 6, %8. vasárnap 11, W, J^4, %6, V»8. Csü­tör­­töktől: Zoro-Himi: Régi szép idők. BAROSS, J­ózsef­ körút «3. Telefon: 149-510, 349-510. Késő. 3, 5, 7. vasárnap és ünnepnap 142-kor is Csütörtöktől—vasárnapig: Éjféli gyors. Hétfőtől—szerdáig: Négyarcú asszony. ERZSÉBET, Erzsébet­ körút 39. Telefon: 222-40. Szélhámosnő voltam. 11. 142, 144, 146, ’­*8. OTTHON, Beniczky­ utca 3. Telefon: 146-447. Késő 144 146 148, vasárnap és ünnepnap •4a sor is. Csütörtöktől—vasárnapig Zoro- Huru: Régi szép Idők. Hétfőtől—szerdáig: Rettegés. , „ TINÓDY, Nagymező­ utca ”. Telefon: 225-601. A miniszter barátja. 142, 146, 148. szombat 142 144 146. 148, vasár és ünnepnap U-kor is .Csütörtöktől Lopott feleség. & Felelős szerkesztő és kiadó: RAJCSÁNYI LÁSZLÓ. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Mussolini-tér 4. sz., II. em. — Telefon: 114-314. — Előfizetés egy évre 14 P (fél évre 7.50, negyed évre 4 pengő), leventeegyeszületeknek egy évre 10 P (fél évre 5 P, negyed évre 2.50 P), jogi személyeknek (válla­ltok, hivatalok, közízletek stb.) 40 P — Postatakarékpénztári csekkszámla 39.093. — A Képes Sport bármely képének, szövegének közlése tilos. — A beküldőn kéziratokat, rajzokat, fény­"**"* erikib­uleav* Ac AriflL fommlnnmfi ialolAaoAnat naiin nallsh­inU ___ LUrrialAeab mm Arm IrAnabat aél nem Arfveflb BEMUTATÓ MOZIK 4 1 Ilit M, Marcit linrüt áó Xcielon: lat IIU. •‘‘■"J «4 arny.-li 144. >/ai, Srf. <XÍ., v fi* Un n«pnap Vi2-kor Is. CORVIN, rilsi-út é* Jóurf-körút tarok. Tat.: I3H-3KU, 339^584. Akrobat? V 6-oh' 3 5 '/tH Péntektől Sári bíró. DEÁK, Trrcz-körút 28. Tel.: 121-343. Aeról szakadt ármány. %2. V4, Vi6, V48, vas. d­c 11-kor is. WBCM, Kossuth Lajos­ utca 18. Tel.: 189-541 és 189-707 Mesél az élet. 144. H6. V8. vas és Ünnepnap délelőtt 13-kor is. KEZLETI A PO­Llé, Erzsébet-körút 45. Telefon 222-002. Fény és árnyék. %1, V16 V8, szom­baton Vs2-kor. vas.- és ünnepnap d. e. 11-kor is GMM­A, Külcsey­ utca 1. Telefon: 130-125. Zenélő malom. Vti. 146. 148. szombat 2-kor, vasárnap és Ünnepnap d. e. 11-kor is. RADIUS, Nagymező-utra 22. Telefon: 122-098. 120-546. Makars Kata 144. 146. 148, szombaton 142-kor, vasárnap délelőtt U-kor is. SCAI­A, Teréz-korút 60. Tel.: 114—411. Zeném­ malom. 144, 146, 148. sz., v. és Ünnepnap 142-kor is SZITTYA, Vilmos császár-út 36. Tel.: 111-140. Fény és árnyék- 144,­­/46, 148. sz., v. és ünnep­nap 142-kor is URANIA, Rákóczi-út 21. Telefon: 140-M« Akkor . . . (Zarah Leander.) 3. 5. 148, vas- és ünnepnap 11-kor is. (UT*N­ATSZÓ mozik BET­EZVAY, Akácfa utca 4. Telefon: 225 N­*. Férfisirs Főszereplők Tear Ostlsnd és Frad­­opiac .) 10. „ 1—. Ia2, ‘irt, tan. 148. — Vasárnap délelőtt 0-kor is. BETHLEN, Bethlen-tér 3. Telefon: 225-003 Anyámasszony katonája. 144, 146, 148, ünnep­nap 142-kor, vasárnap délelőtt 11-kor is. Csü­törtöktől: Megálmodtalak. CAPITOL, Baross-tér 32. Telefon: 134-337 Boccaccio. Kezdések mindennap 142, 144, 146, 148, vasárnap és­ ünnepnap d. e. 11-kor is. CSABA, Üllői­ út 4. Telefon: 146-040 és 131-510. Anyámasszony katonája. Kezdések: 144. 146. 148. sz.. v. és ünnepnap 142-kor is. Csütörtök­től: Megálmodtalak. DUNA, Hullán-utca 42. Telefon: 111-990. Csavargók. 144. 146. 148. vasárnap és ünnep­nap 142-kor is. Csütörtöktől: Katja. KAMARA, Dohány-utca 42. Telefon: 423-901. Sziámi macska. 1412. 142, 144, l/*6, 148. PATRIA, Népszínház­ u. 13. Telefon: 145-673. és 132-388. Álomkeringő 10, S112. '42, 144, 16, 148. vasárnap és ünnepnap 11, V12, ‘M. 'IS, V18. PEST, Erzsébet­ körút 8. Telefon: 221-222. Féltékenység. 1412. ■/.2. 144, 146, 148. TOLDI, Rákóczi-út 70. Telefon: 224-443. Münchhausen, báró. 10. 012, 142, 144, 146. *48, vasárnap és ünnepnap 11, 1, 3, 5, 1*8. Csü­törtöktől: Éjféli gyors., t i gar díTT skt* e«nettan i «t: só bár dog* pó őre* ./o-. )• boío med ett hesők pö Operun — Eugon Onen"-., döf en av »'ans módén sör ■- . Benno I em>. n- Brvndin, g - •: '.iró'aVide succé — drobbadei vár cheíredaktör ov en kollops och avíoides i ambulans­­vogn íill Scbbtrtsberg. Hon álerkom litt medveíande pó sjukhusc» och kunöe eflur behänd­­ling fcro bem efter nágra fimrnar. Givetvis föreligger en okot c-ver­­ansfröngning. KrisförbáÜondena i vár bransch, med íágíider som knappja in pá I. B.-numrens framstöilningstid. och áfsküügt onna? har tyngt arbeiet för ej miRst företagets őver-amb/ áse cnef och senior, som numera Nőtt undontagsvis unnar sig en vifotim­­ma. I dog bofínoer sig T. T. e?<cr om­­stcndighe'.ema val. Hemiírán fccsíaden rcpport ero­des nyss, ott hon vafcnat víd 1/2-3- liden efter nigon tirr.mas sáron samt fortsalt att skriva eft por spatter p& dón tidígure pábcfjode sfcra jul­­nuirimerortikeln ETT SOLVARV, fór ott övergó Mi crtt skriva etí ov de tol, bon i november föresatt sig att bál­lá. Efterát áíer nágon sáron. Dotia őr vad T. T. kollár orr vara "PA Spráng . . ", och i ükhöt mod , > • W A. T. Eycks he s and-’ . . • 1' .nsíruerad tör etí sadűnt terr:oo. 1 fost natúrén ibland -stegrer vg. | • Cupftnalen ser öt ati bfi en e*tra j fesIHa lillHüUsmg, oeh otrongoremo gera j oll» för on romén kr ing »jäiva mofeht-n •ko« förgyüc*. De» itt lel om c»t Koil-i ~ * r to hood < koma. Vä-'befcövfig» — p.őqoo hejor* pi «Je? önvádét har inte Ncrrkoping troKat' írom.Slutor AIK sora förro hősim — ir.ed ( •r. grandios vppvhnrog och seger mof Bryssel-prornototn — skaberm c'o e' 1 »q, oeh Olle äfcei var* sig hars v r eüer iőfiorar. \ tippo de be!g -,--.«rots ov dera st r sremken. viUcn Cjr CIO» den öldre 0000 kr. A Képes Sport nagy sikere Svédországban A svédek számára oly nagy sikerrel végződött budapesti svéd-magyar mérkő­zés után úgy­nevezett „Svéd Számot“ ad­tunk ki, melyben több oldal terjedelem­ben számoltunk be a kék-sárgák itteni vendégszerepléséről. A Képes Sport nemcsak idehaza, hanem külföldön is szép sikert ért el ezzel a példányával, mert a legnagyobb svéd la­pok egyike, az Idrottsbladet“ címlapján közölte a Képes Sport címképét. Örömmel regisztráljuk, hogy fáradsá­gos munkánkat már a messzi külföldön is értékelik, hiszen a múltban a németek világhírű labdarúgó szaklapja,­­ a „Der Kicker“, most pedig a svéd ,Jdrottsbladet“ vette át — még pedig címoldalán egyik jól sikerült fényképünket. Fredagsnummei Pris 25 őre STOCKHOLM DEN 12 NOV. o«i,.nam« urciwi.vvriOMua MANDAG ONMíAC, FRKDAG i’ U'.NfR y.i‘ «mi WEN I.INDHAGRN (-«onpmicho GDNN'AR CAI.IN cupiíps: "Peking" har 51 chans! ANDtresoN ___ ____■■■-......RR....... gífter, fór ot» tungvikHmaichm Tondberg Grann, Ganns Carlsson o<h Soroíi I. Bilden förejtöller Sport rt förslaüdo. dor det dock fefaktigt opplyse» —Sys tkail lömna amiündigi netto At j att dfef är "Nilsson T' som skaílar bort bollert Svenskarna utan nerver? Bekant ungersk tränare ger beröm. Undervärderades Grens insats? idrott m Mlüwtll **k. Forwards far besvärligt mof säkra försvar. Arcts — tm-U häitsvn tili kris­­— ovanlíjrt innrhállsrika hőst« säsong avsItiU» om »rimlag mctl ett utrojwtecketi. Mrn vüket utropsteekra! Cupfinatcn... cupfinalen» omr>|M.ll Matchen tnrllan de tvá gigan­­tema De Guldkantade och Sren­­ska Slästarna! Kau mau tänka sig ett titera attraktiv tilb|H:i*nttig, en mere dekorativ utMTiyckniiig, en merj dramatisk final p& 4rets fotboll! Sa vi final? Hur vet man det? «Xr det »1 alkleies iákért att den har norr­­krifungsmatdien Wir den »i*ta? loom cupkotmnitten lierolrr man »g t sarj« lall alia «rventnaiite-Kvdan olttttjbndiglivt' ittatchen Mis it irtsatt tili kL d. V K drt tirligastc klock­­mvmiigheterna tillater. vht­­om att man p4 det hillet fall* ett oavgjort resuhat «Kh • ■rlänguing risom gati>ka trolig. dm nirr an tv4 tnrlangnittgar nedhmna* ej f..re inorkret» Í »rott. < ‘in det varit p4 Munmarrn Kifir niiin kuniul »jtela till dess a • r,<"de ‘teil. Men ttn btir nt.tKi­­ii'im J'j titnmar. i itiiuia sum •!»•*♦» lag Sro, nift* tr man rakna ineil oavgjnrt s4* m ínyeket «tor mő.iligltet. Härfat ia tu nttfcürt »tat ka f« ns var. och :•! ett «’s lant har ttllíáUe bli de t-.nij stark a re. mera pá jussi iga " h lc«*mj»akta án vanligt. T. o. m, .«•asiiíer laggrr sin nom-haUti* át idat?. \'jil en f'-rlangning törd« ■1K ha «tőrre chanter än N'<»rr- Man minus atitfőr vá] «tg till en avRörande «j«rt ev. tnr*t Ilalmia. mot I.jn-ue orh mot Klfsborg). Mm det ar lángt ifrin sákert aft denna for* mái»* racker till grntemot Norr­­ki*piuf Hét ar d4 mera s.mnrdíkt ts.Sd* lagen iiitőr en í..>rlar g, utmdttade av l'í tin kotos «a la cuptempo. rrsignera, ,Hit a de tvi halvtimmarna med en !:e match i tankfcrna < ujdeotn­­tón har -»eksi bort %ig f.,r om Maim., idrott splat» ir L’.ár for en utueli tredjr tupftm. och det Legen i topp form.

Next