Képes Sport, 1944. január-november (6. évfolyam, 1-47. szám)

1944-01-18 / 3. szám

Ifj. Horthy Miklós látogatása Kovács Gusztáv filmlaboratóriumában Ma, amikor a külföldi utázás lehetőségei a végsőkig lecsökkentek, a világ esemé­nyeit csak az újságok és rádió útján érzés­­elhetjük igazában, megeleveníteni azon­ban csak a film képes, azzal, hogy elröpít bennünket az események színterére és föl­­világosít, tanít és szórakoztat — egyszerre. Ez magyarázza, hogy napjainkban a film iránt való érdeklődés általánosabb, mint valaha. Bornemisza Géza iparügyi miniszter az elmúlt hetekben avatta föl Kovács Gusztáv azóta európahírűvé vált modern filmlabo­ratóriumát, amelyet a napokban ifj. nagy­bányai vitéz Horthy Miklós rendkívüli kö­vet és meghatalmazott miniszter is kit­tün­­tetett látogatásával. Az előkelő vendéget Beleznay László dr. kormányfőtanácsos, az ismert kitűnő sport­ember kalauzolta, aki mint a vállalat ügyésze jól ismeri ennek a­ laboratórium­nak a fejlődését. — Ha jól emlékszem, ezelőtt vagy ö7 esz­tendővel jártam már ebben a laboratórium­ban, csakhogy akkor a Hunniát filmgyár területén volt — jegyzi meg ifjú Horthy Miklós az elébe siető Kovács Gusztáv igaz­gatónak. — Kegyelmes tárnak kitűnő a memóriája, — válaszol­ta Kovács Gusztáv. — Arra az időre esett ez a megtisztelő látogatás, ami­kor a hangosfilmek gyártására tértünk át. A Tobis-K­ing és Western Electric han­gosgépeknek még nyoma sem volt ugyan Magyarországon, mi azonban már egy magyar konstruier taval­yi híradófilm szá­­mára is készítettünk felvételeket. A vendégek nagy érdeklődéssel szemlél­ték azt a folyamatot, amíg a műteremből kikerülő nyers felvételekből a negatív el­készülte után a játszásra alkalmas kópiák elkészülnek. Különös figyelemmel kísérték Kovára Gusztáv szakszerű felvilágosítá­sait a trükkfelvételek, feliratkészítés, hang­keverés, szinkronizálás és normál filmek (35 mm) éghetetlen keskenyfil­mre (16 mm­) való áttételének ismertetését. Most érdekes emlék felelevenítésére ke­rült a sor. Az óvóhelyül is szolgáló alag­sorban elhelyezett nagyvetítetten meg­elevenedik ifjú Horthy Miklósnak, a sport­embernek életéből egy kis epizód. A híradó részére készült (már hangos!) felvételt annak idején Kovács Gusztáv készítette sa­ját gépén. A filmen két apró ember jelenik meg. Mind a kettő világhírű boxbajnok. Az egyik Énekes István, aki légsúlyban 1930- ban nyert Európa-bajnokságot, a másik pedig Szabó Gyuszi, aki pehelysúlyban nyerte el ugyanazt a címet. Középen a ki­sportolt — két fejjel magasabb — ifj. Horthy Miklós. Mint az ökölvívó Szövet­ség akkori társelnöke, lelkesítő beszédet intéz a fiúkhoz. — Tavaly az Európa bajnokságon, idén pedig az olaszokkal szemben értünk el szép eredményeket — mondja. — A további biz­tos sikerek eléréséhez azonban szükség van a magyar társadalom támogatására, hogy a Sportpalotát megépítve, az olim­piászon is méltóképpen képviselhessék de­rék sportolóink a magyar színeket. Ezután Szabó Gyuszit és Enekest biz­tatja kemény munkára. Mint az események megmutatták, teljes eredménnyel, mert Énekes István 1932-ben Los Angelesben oli­i­piai bajnokságot szerzett. Befejezésül egy kitűnő kultúrfilmet mu­tattak még ide. Címe: »A szem«. A káp­rázatos ügyességgel elkészített film — benne egy izgalmas szemoperációval — nagy hatást gyakorolt ifjú Horthy Mik­lósra, aki meleg közvetlenséggel­ fejezte ki elismerését a laboratórium igazgatójá­nak. Kovács Gusztáv igazgató üdvözli Ifjú nagybányai vitéz Horthy Miklósi ÁTRIUM, Margit körút 55. Telefon: 154 024. Makacs Kata. 444, 1/16, 448. sz. v. és ün­nepnap 442-kor is. CORVIN, Cilői-út és József­ körút sarok. Tel.: 138-988, 339-584. Sári bíró. Péntektől: Ártatlan vagyok. 3, 5, 148. DEÁK, Teréz­ körút 28. Tel.: 121-343. Agról­­szakadt űrilány. * *42, 444, 446, 148, vas. d. e. 11-kor is. VARUM, Kossuth Lajos utca 18. Tel.: 189-543 és 189-701. Mesél az élet. 444, 446, 448, vas és Ünnepnap délelőtt 11-kor is. NEMZETI APOLLÓ, Erzsébet körút 45. Telefon: 222-002. Fény és árnyék: 444, 146, 448, szom­baton 112-kor, vas,- és ünnepnap d. e. 11-kor is OMNIA, Kölcsey-utca 1. Telefon: 130-125. Zenélő malom: 114, 446, 148, szombat 2-kor, vasárnap és ünnepnap d. e. 11-kor is. RADIUS, Nagymező-utca 22. Telefon: 122-098, 120-546. Makacs Kata. 144, 146, 148, szombaton 142-kor, vasárnap délelőtt 11-kor is. SCALA, Teréz-körút 60. Telefon: 114—411. Boldog idők.­­/14, 146, 148, sz., vas. és ünnep­nap 142-kor is. SZITTYA, Vilmos császár-út 36. Tel.: 111-140. Fény és árnyék. 144, */*6, 148, sz., v. és ünnep­nap 142-kor is. URANIA, Rákóczi­ út 21. Telefon: 140-046. Akkor ... (Zarah Leander.) 3. 6. 148, vas- és ünnepnap 11-kor is. Csütörtöktől. Tengerparti randevú UTÁNJÁTSZÓ MOZIK BEl­iSZNAY, Akácfa­ utca 4. Telefon: 85-274. Férfisors. Főszereplők: Jeann Galland és Fran­coise Rosay.) 10, %12, lA2, */»4, — Vasárnap délelőtt 11-kor is. Csütörtöktől­: l.lángoló fiatalság (Nagy Kató). StKTiflsEN, Bethlen-tér 3. Telefon: «5­003. Makrancos hölgy. tyj 4, %6, V 18, ünnepnap %2- kor, vasárnap délelőtt 11-kor is. Csütörtöktől: Egér a palotában. CAPITOL, Baross-tér 32. Telefon: 134-337, Rákóczi nótája. Kezdések mindennap V&4* 1£6, *68. sz., V. és ünnepnap d. e. 11-kor is. CSABA, tellői-út 4. Telefon: 146-040 és 131-514. Makrancos hölgy. Kezdések: JA4, l/66. sz., v. és ünnepnap 12-kor is. Csütörtöktől: Ak­kor . . . DUNA, Hollán-tites 42. Telefon: 111-991. Katja 444, '46. ',48. vasárnap és ünnepnap­­12-kor is. Csütörtöktől: Akkor... KAMARA, Dohány-utca 42. Telefon: 423-901. Sziámi macska. 4412, 442, V.4, 446, 448. Csü­törtöktől: Aranypáva. PATRIA, Népszínház­ u. 13. Telefon: 145-673. és 132-388. Rákóczi nótája: 10, 4412, 442, 441, 446, 448, vasárnap és ünnepnap 11, 442, 44, 446. VIB PEST, Erzsébet-körű­­t 8. Telefon: 221-222. Éjjeli zene: 4412, 112. *44, 446, 448. TOLDI, Rákóczi-út 70. Telefon: 224-443. Königsmark, 10, 4412, 142, 444, 446, 448, va­sárnap és ünnepnap 11, 1, 3, 6, */18. Csütör­töktől: Orient express, továbbjátszo­mozik ATTILA, Rákóczi­ út 82. Telefon: 222-640. Egy szoknya — egy nadrág, 10, 4412, 142, 44. 446. 448, vasárnap 11. 442, 44. 446. 1/28. BAROSS, József­ körút 63. Telefon: 149-510, 349-510. Csütörtöktől vasárnapig: Régi szép idők. Hétfőtől szerdáig: Vágyak valcert, 3, 5, 7, vasárnap és ünnepnap is ERZSÉBET, Erzsébet­ körút 39. Telefon: 222-40. Szélhámosnő voltam. 11, 442, 444, 446, 448. OTTHON, Beniczky-utca 3. Telefon: 140-447. Münnichausen. 444, 446, 448, vasárnap és ünnep­nap 442-kor is. Csütörtöktől: Orient express. TINGDV, Nagymező­ utca 8. Telefon: 225-002. Tokaji aszú, V14, 446. 448, szombat 442. 444. 446. 448, vasár- és ünnepnap 11-kor is. Csü­törtöktől: Feleség. ÜGETŐ MŰSOR Januári versenynapok: 19, 22, 23, 26, 29, 30 A versenyek mMenkor Martéa Ml 3 órakar ksiMások TORNASZEREK, SPORTCIKKEK, ISKOLAPADOK, HÁZI GYERMEKPADOK SPORT- ÉS JÁTÉKÜZLETÉBŐL V., VÁCI­ UTCA 27 GYERMEKJÁTÉK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBANI Felelős szerkesztő és kiadó: RAJCSÁNYI LÁSZLÓ. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Mussolini-tér 4. sz., II. em. — Telefon: 114-514. — Előfizetés egy évre 14 P (fél évre 7.50, negyed évre 4 pengő), leventeegyesületeiknek egy évre 10 P (fél évre 5 P, negyed évre 2.50 P), Jogi személyeknek (válla­ltok, hivatalok, kerületek stb.) 40 P. — Postatakarékpénztár! • ------ —• . -x-A—.. h«.,Reo *11«« __ A hoknirista kéziratokat, rajzolkat, fény-

Next