Képes Sport, 1944. január-november (6. évfolyam, 1-47. szám)

1944-01-04 / 1. szám

Az ember beül a mozi nézőterére és figyeli a vásznon pergő eseményeket. A szórakoztató nagy film előtt felsorolják a szereplő színészeket, néha be is mutatják őket, a közönség azonban inkább csak a fő­szereplők neveit figyeli, no meg a rende­zőét. Kiváncsi a sztárokra, mert azok közel férkőztek már a szívéhez és érdekli, hogy ki a film rendezője, mert annak a neve jelzi a márkát, ami szinte már biztosítéka a sikernek. De kérdezzük, vájjon ki­nek a szeme akadt már meg azon, hogy ki fényképezte a filmet, ki a film opera..­­ tőrjét A szórakoztató filmeknél még hagy­ján. Amikor azonban a világhíradó érdekes és izgalmas eseményeit figyeljük, akkor nem is áll módunkban megállapítani, hogy a szebbnél szebb és sokszor nagy veszéllyel járó fényképfelvételnek ki a szerzője, mű­nyelven: operatőrje. A magyar filmnek ezekről a névtelen hőseiről, a Magyar Világ­­hiradó készítőiről szedtük alább csokorba ezt a rövid kis ismertetőt. Hadd tudja meg a közönség, kiknek köszönheti a Magyar Vi­lághiradó érdekes eseményeinek élethű fotó­riportjait. Boér Gábor A fiatalabb nemzedékhez tartozik. Eleinte, mint amatőrfilmes kedvtelésből készített filmet. Mióta a filmirodához ke­rült, komoly hivatásának tekinti a filmet és minden felvételre vállalkozik. Egy jó beál­lításért nem sajnál... a földre feküdni. Fridli Gyula Sokoldalú filmes. Főleg az érdekű, ami bonyolult. Ügyes inszert, trükk, reklám és riportfotográfus. Emellett mívesen hódol szenvedélyének, az állófényképezésnek. Mint laboratóriumvezetőt is jól ismerik a szak­mában.­­ Horváth József A nyaktörő felvételek lelkes operatőrje. El­hal a repülős riportokért, örömmel elmegy a repülőkkel, bármerre visz is az útjuk. A ke­leti arcvonalon hadikitüntetést kapott. Szinte a gyermekkora óta tagja a Filmirodának. Kerti LajosA Magyar Világhíradónak megindulása óta munkatársa. A sport legnépszerűbb ágának, a labdarúgásnak kitűnő filmezője. Sok ezer méter sínfit vett fel a nagy labda­rúgó mérkőzésekről. Legutóbb a svéd­magyarról is. Ezt a filmet a svédek is elkér­ték és otthonukban nagy sikerrel vetítették. A Magyar Filmiroda megbízásából járt Amerikában, Törökországban és Kan. A riporton kívül számos játékfilmet is fényképezett Kiss Ernő A levente riportok és­­más időszerű ese­z­ények állandó filmezője. Motorkerékpáron, autón, vasúton gyors iramban követi az úszó, futó, kerékpáros és motoros levente- i íjakat. Egy éven keresztül pedig a keleti arcvonalon­­követte a filmfelvetvőgépével hős katonái­nkat. Kiss Lajos Az operatőrgárda fiatal tagja. Laboratórium­ban kezdte, innen került segédoperatőrnek a műterembe, majd a riporthoz, ahol mint önálló operatőr a Magyar Világhíradó eseményeit fényképezi. Nagy László Mindenhol ott találjuk, ahol érdekes po­litikai vagy napi eseményt lehet fényké­pezni. Mint operatőr, rész­t vett a délvidéki és erdélyi bevonuláson is. Kultúrfilmet fényképez, hangfelvételeket készít és tech­nikai összeállítója a minden héten meg­jelenő Magyar Világhíradónak. Pálházy Gyula Eleinte 1 UG fényképeket készített itthon, majd a fronton is a Magyar Filmirodának. Ké­sőbb mint műtermi fényképész a játékfilm­­gyártásnál dolgozott. Mint vérbeli fényképész innen került a filmriporthoz. A Képes Sport olvasói is jól ismerik hasábjainkról pompás fotó riportjait, amelyeket régebben, főleg a vá­logatott nemzetközi és különleges érdekességű bajnoki mérkőzésekről készített. Kitűnő érzék­kel „fogja meg’’ az eseményeket. Jószemű fényképész, aki gyors iramban, hirtelen vál­toztatásokkal készíti a felvételeit. Somkuthy István A híradó-operatőrök doyenja, Signum­ Laudissal kitüntetve. Huszonöt év óta ő kíséri el a leggyakrabban a Kormányzó Urat útjain. A riport mellett vérbeli kul­­túrfilmeket fényképez, amelyeket ő maga rendez is. Több nagysikerű játékfilm külső felvételeit fotografálta. A Magyar Opera­tőr Társaság elnöke. Tubay László »A kis Tubay. — ahogy a szakmában hívják — amilyen kicsi, olyan ügyes és mozgékony. Eleinte trükkfilm-fetiratok­et fényképezett, innen került a riporthoz. A híradó eseményeken kívül főleg oktató fil­mek fényképezésével foglalkozik. Zsabka Gyula A lassított filmfelvételek szakembere. Jószemű és jó elgondolása operatőr. Fáradhatatlan munkakedvel és szívós kitartással dolgozik, aminek nem is marad el az eredménye. A meséje? Nem az, amire az ember a film címéből következtet. Holott a cím a szó szo­ros értelmében megtestesíti a mesét. Mert valóban olyan Hányról sz­ól, aki — leszakadt az ágról". Ranából viszont nyugodtan követ­kez­tet­het már az olvasó a filan irányvona­lára. A helyzetkomikum felé mutat ez a vonal és Páncél Lajos, a forgató­könyv írója — a kitűnő újságíró és riporter — ügyes kézzel bogozza a mulatságos helyzeteket, hogy a közönség ki nem fogy a nevetésből. Ehhez persze olyan rutinos ren­dező is kellett, mint Rá­honyi Ákos, aki a f Katyi* és az »Anyámasszony katonája* című filmben már oly sok vidám, órát szer­zett a szórakozni kívánó közönségnek. Kü­lön elismerést érdemel azért, hogy nem saj­nálta, a fáradtságot és a nyári hónapokban felrándult a társaságéival, a borsai csodá­latosan fellép hegyek közé és itt pergette le a film külső felvételeit.­­ A címszereplő természetesen Tolnay Klári. Kedves és közvetlen, mint mindig, bár nekünk — ezt megmondjuk őszintén — az előző filmjeiben lényegesen jobban tet­szett. Most mintha kissé fáradtnak tűnt volna fel. Hajmássy Miklós a testére sza­bott szerepben ezúttal is játékoskedvű, durcás műharagjában is kellemes és szó­rakoztató. Raffay Blanka könnyed, termé­szetes é­s jóhanorú. Vízvári Mariska első­rangú a családi ügyeket intéző és elintéző erélyes nagymama szerepében és sokat le­het mulatni Mihályi Ernő „jópofa” alakí­tásán. István Kertl Lajos Boér Gábor

Next