Képes Sportlap, 1947. július-december (2. évfolyam, 26-52. szám)

1947-07-15 / 28. szám

A magyar-román sport­ba­rátság megerősödését hozta a két nemzet jegybankjának labdarúg­ó mérkőzése A banksport keretén messze felülemelkedik jelentőségében az a labdarúgómérkőzés, melynek színhelye a Nemzeti Bank spor­tolóinak újonnan felavatott bánát­­utcai telepe volt. Ez az esemény már akkor is figyelmet érde­melne, ha bármelyik bankunk állott volna ki nemzetközi mér­kőzésre, hiszen a banksportban a nemzetközi mérkőzések egészen szokatlanok. Különösen nagy a jelentősége azonban ennek a sporttalálkozónak azért, mert azon az ország jegybankjának sportolói mérték össze erejüket a szomszé­dos, baráti Románia Nemzeti Bankjának sportolóival. Erről és a Nemzeti Bank sport­osztályának eddigi működéséről beszélgettünk a Nemzeti Bank vezetőivel az után az ünnepély után, melyen a pálya felavatásá­nak emléktábláját leplezték le. — A Nemzeti Bank alkalma­zottainak már eddig is megvoltak a sportlehetőségei — mondotta dr. Baky József igazgató, a sport­osztály elnöke, aki a Bank spor­tolóinak nevében dr. Jeszenszky vezérigazgatótól a sportpályát átvette. Intézetünknek 2000 dol­gozója van és ezek számára a sportosztály eddig is több szak­osztály keretében gondoskodott arról, hogy a szellemi dolgozók oly fontos fizikai felfrissülésben kellőképpen részesüljenek. Üdü­lőnk van a Római parton, tenisz­pályákkal és csónakházzal, bé­reltünk eddig is vívó- és torna­termet, sőt céllövőinknek is meg­volt a gyakorlási lehetőségük. Saját vadászterületünk van a Velencei-tó mellett és kérlünk egyet Alsódabas mellett is. Ezzel az új sportteleppel otthont kap­tak a labdarúgók, kézilabdázók, atléták és kosárlabdázók is. Stefan Popescu, a bukaresti Nemzeti Bank igazgatója, aki a román különítmény vezetője volt, az alábbiakban vázolta a román bankosok sportéletét: — Habár a román banksport­élet nem hasonlítható a magyar­hoz, nálunk is jóformán minden sportágban zajos élet folyik a bankok dolgozói között. Nálunk legfeljebb annyiban kedvezőbb a helyzet, hogy a bankbajnokság mérkőzéseit nem kis pályákon, hanem a Uigacsapatok sporttele­pein szoktuk játszani. Nemzet­közi mérkőzéseket ezidáig még nem játszottunk, de a mai sikeren felbuzdulva szeptemberben Bu­karestben lebonyolítjuk a vissza­vágót, melyet aztán remélem, több hasonló fog követni, nem­csak a magyar banksportolókkal, hanem a többi szomszédos ál­lammal is. Valóban az ilyen és ehhez hasonló kísérletek jó ügy szol­gálatában állanak és közelebb hozzák a szomszédos nemzeteket egymáshoz. Ezért érdemel di­­­­cséretet elsősorban a Magyar­­ Nemzeti Bank sportbarát vezető- ’­sége és ezért nem szabad sajnálni az áldozatot a banksporttól. A magyar és román banksportolók első találkozását azzal a biztos tudattal nyugtázzuk, hogy ko­moly lépéssel vitte és viszi tovább a jövőben is a két szomszéd nép végső megbékélésének nagy ügyét.­ „Megindult ■ köztud­ta a BanksportCeptért“ A sportot kedvelő Bankliga vezetősége 5 sportágra „Bank­­sportkupá”-t írt ki, a Fővárosi-, Postás-, Közalkamazott- és Bank-, liga sportolói részére. Az egyesüle­tek atlétika, kosárlabda, labda­rúgás, tenisz és vívás terén mérik össze erejüket s a sport­ágakban legtöbb pontot szerző egyesület védi 1 évig a kupát. Vívással indult a nagy verseny. A négy egyesületben, valamint a zsűriben világhírű nagyságok sze­repeltek . Így Gerevich, Kárpáti/, Dunai/, Papp, Rajcsányi mint vivők, Jekelfalussy-Pikter, Ber­­czelly, Berzsenyi, Enyedi pedig mint zsűritagok. Mind a kard-, mind a tőrversenyt hatalmas küzdelem után a Bankliga csa­pata nyerte. 1. Bankválogatott. 2. Közalkalmazott. 3. Főváros. 4. Poétás. Labdarúgásban is befejezést nyertek már a mérkőzések. Az elsőséget megérdemelten a NB II.-es csapattal felálló Postás nyerte meg, a döntőben legyőzve a Bankliga válogatottat 1 :0 (0 : 0) arányban. A mérkőzések igen érdekesek és jó iramúak vol­tak. A Főváros csapatának já­téka alatt újra gyönyörködhet­tünk Lázár Gyusza pompás pasz­­szaiban, Pázmándi küzdenitudá­­sán, G. Tóth hatalmas lövésein és cselein. Bizony mindhárom játé­kos még elkelne bármelyik él­vonalbeli csapatban is .­ Labdarúgásban : 1. Postás. 2. Bankválogatott. 3. Főváros. 4. Közalkalmazott. A kosárlabdamérkőzések még nem nyertek befejezést. Szép mérkőzéseket láthat a közönség a KT Daróczy-úti sporttelepén. Az eddig lejátszott mérkőzések után a Főváros csapata vezet, mindkét mérkőzését megnyerve. Csányi, Bajáry, Szabó, Bányay, F. Tóth összeállítású csapatán meglátszik az NB I.-es színvonal. A szép mérkőzéseken feltűnt Nádasy (Novakovszky) Európa­­válogatott 10—15 m-es kosarai­val, Gyimessy szöv. kapitány testeseiéivel, Kardos horgaival és Tímár a maga 2 m-es alakjával. Teniszben és atlétikában is rövidesen megindulnak a nagy küzdelmek. Eplényi Ha fobb a gólarány A Hangyából NB-csapat lett ! Az NB II.-be most felkerült csapatok legismertebbjei közé tar­tozik a Hangya AE. Keserves és idegizgató körül­mények között sikerült a feljebb­­jutást kihar­colnia. Ebben oroszlánrésze van a csapat edzőjé­nek, Mladrov­­ Józsefnek. Amikor átvette —­ néhány hónappal ezelőtt — a csapatot, a követ­kezőket mondta : " — Fiúk, ha megfogadjátok a tanácsaimat és lelkiismeresben el­­végzitek az edzéseket, akkor meg­nyerjük a bajnokságot ! Ez azonban nem volt könnyű. Egészen az utolsó fordulóig a kis Hungária vezetett egy ponttal. Az utolsó fordulóban aztán a Hangya 4 : 0 arányban legyőzte a K. Törekvést, míg a Hungária 1 :1-re végzett a VIII. ker. Petőfivel, így a Hangya jobb gólarányával megelőzte a Hun­gáriát és felkerült az NB II.-be. — A fiúké az érdem, mert cso­dálatos lelkesedéssel és akarással játszottak minden mérkőzésen — mondta az edző. — Nem szabad azonban elfeledkezni arról a nagy és értékes munkáról sem, amit Virág László elnök, Varga László ügyvezető elnök és Szabó Sándor Intéző végzett a sikeres szereplés érdekében. A magyar Nemzeti Bank labda­rúgó csapata CSü­rÖRTÖKröl ROVAl AAOK­O HT COJHtiCAM AiMfi IVAM A WAIT*As Az elmúlt évtizedek leghíresebb bűn­ügyét mutatja be a TITOKZATOS LAKÓ című amerikai filmdráma. Fő­szerepben Marie Oberon és George Sanders. (Városi Színház) (20th Century Fox—Mopex film) Szél sajtfű­tés elé nér a IFSz SE. Mintegy 1200 tagja van az AFSz piros-fehér sportegyesületé­­nek, ahol éppen most folyik a labdarúgók házi üzemi bajnok­sága 8 csapat részvételével. Ez- idén még csak a IX. ker. bajnok­ságáért játszottak, de jövőre már a BLASz-ban fognak küzdeni. Edzéseiket a BEAC-pályán tart­ják igen népes keretben. Már volt úgy, hogy több, mint 100-an vettek részt. Ez a nagy érdeklő­dés természetesen szép fejlődést eredményezett már eddig is. Elv, hogy csakis a szövetkezet kötelékébe tartozó munkaválla­­lók szerepeljenek a sportegyesü­letben is. Most már a tenisz is feljövőben van. Egyelőre a neve­lés és a tehetségkutatás folyik. Pálya és megfelelő felszerelés természetesen itt is megvan. Az U. K. és az igazgatóság tagjai a sportegyesületben is képviselve vannak és a harmonikus együtt­működés így önkénytelenül is már adva van. Korányban és Balatonlellén saját üdülőtelepük van, ahol a vízisportok is otthonra találtak. 3 kenu, 1 ku­bót és a tagok saját csónakjai állanak a vizisportok kedvelői rendelkezésére a gyakori túrák alkalmával. Asztali­teniszben már­is sok szép eredmény mutatja, hogy érdemes volt elkezdeni ! Az AfSz futballcsapata

Next