Képes Sport, 1956. július-október (3. évfolyam, 27-43. szám)

1956-07-03 / 27. szám

— 1950-ben nyertem először bajnokságot, ugyanakkor előző­leg a válogatóversenyen is első lettem. . — mondta boldogan Nagy Ambrus, az 1956. évi pár­baj­tőr bajnokság végén. — Az idén is megnyertem a válogatót és ez — úgy látszik — jó elő­jel volt. Elsősorban példás küzdőké­pessége szerezte meg Nagy Ambrusnak a bajnokságot. Rer­­rich kétszer is vezetett két talá­lattal Nagy Ambrussal szemben, de újdonsült bajnokunk mind­kétszer behozta hátrányát, sőt ki­ve­rekedte a győzelmet is. — Ünnepélyes eredményhir­detés vasárnap este a Sportcsar­nokban lesz, — közölték a ver­seny után. Ugyanúgy, min­t a múlt héten, a tőrbajnokságok végén. Vasárnap délelőtt a selejtező­ket, délután pedig az 1956. évi kardbajnokság döntőjét vívták a Sportcsarnokban. A döntő me­zőnyében két­ olimpiai bajnok, Gerevich Aladár és Kovács Pál neve is szerepelt. A fiatalok: Magay, Horváth és a többiek azonban nem akar­ták respektálni a „nagyok”-at. Főleg Kovács szenvedett el né­hány váratlan vereséget. Gere­vich Aladár azonban egyre biz­tosabban tört a bajnokság felé. — Mintha­ húsz év előtt lát­nám Alit, — állapította meg egy néző a lelátón. Már csak egy akadály volt hátra, Gerevich azonban bizto­san, 5:2-re legyőzte Szerencsést és ezzel megnyerte a bajnoksá­got. — Bizony, ez a harmadik kardbajnokságom, — mondta a döntő csörte levívása után Ge­re­vich. — Az elmúlt néhány év alatt három kardbajnokságot, hét tőrbajnokságot nyertem. Közben kilencszer a második helyen végeztem. Nem is hiszem, hogy így repül az idei­­ • • — Harmadik kardbajnokság, de nem az utolsó! — mondta vé­gül boldogan mosolyogva. Ezután került sor az ünnepé­lyes eredményhirdetésre. Illetve cs­­k került volna, ha a külön­böző fegyvernemek döntőjének helyezettjei vették volna ma­guknak azt a fáradságot, hogy elmenjenek vasárnap este a Sportcsarnokba. De bizony nem vették. Éppen csak a bajnokok volta­k jelen, azok is „civilben”, átvették a bajnoki érmet és ez­zel véget is­­ért az 1956. évi ví­vó bajnokság. Kérdés: 1. Miért nem lehetett minden fegyvernem után rögtön meg­tartani az ünnepélyes eredmény­hirdetést? 2. Ha ez nem történt meg, a helyezettek, miért nem becsülik meg annyira sportágukat, hogy átvegyék a verseny díjait? Kardos Ede örc,­ vívó nem vén vívó! Gerevich Aladár harmadízben szerezte meg a kardvívó bajnoki címet.(MTI — Szécsényi felv.) Most még a rutin győzött. Gerevich (balról) nagy küzdelem után 5:4­­ arányban győz a fiatal Horváth ellen.­­ (MTI — Szécsényi felv.) Rerrich támad, Kerrich bánja. Rerrich (balról) nem kellőképpen előké­szített támadása nem sikerről, Nagy Ambrus villámgyors ellentámadása viszont biztosan féll. (MTI — Horling felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék