Képes Sport, 1980. július-december (27. évfolyam, 27-53. szám)

1980-07-01 / 27. szám

a szovjet bajnokságon 2:02.7-et úszott például... Az ausztrál Kerry is tud ilyet, a szovjet Dolgov és az NDK-beli Stingl sem lebecsülendő ellenfelek .. . — És hogyan viselte el pén­teken a vereséget Verrasztótól ? — kérdeztük tovább. — Nehezen ... Rosszul raj­toltam. (Úgy látszott, hogy ki­ugrik, és a rajt lelövését várja. A szerk.) Nagyot akartam raj­tolni, túlságosan felhúztam a lábam, de nem tudtam elrugasz­kodni , lecsúszott... El volt rontva az egész napom! Alig tudtam elaludni. Mondogattam magamnak, hogy azért is meg­mutatom, nem vagyok én ilyen rossz(?) úszó! Ki kell köszörül­nöm a csorbát! Másnap azután egész délelőtt a taktikát mor­moltam ... A jó taktika fél si­ker! — Elárulná a taktikáját? — El én! Szóval, minden ver­seny előtt felállítom magamnak azt, hogy a különböző, egymást követő hosszokon milyen erőbe­dobással ússzak. Erre a kétszá­zas versenyre az első hosszon fél testhossz előnyt terveztem , hibátlan rajttal, a másodikon pedig legalább egy jó testhosz­­szal kellett megelőznöm a me­zőnyt. Egy perc körüli időt akartam az első százra. Azután, ha ez sikerül, már általában szokott menni a dolog ... Ezt a „furfangos taktikát” ta­lán nem helyes nyilvánosságra hozni, de annyira hatásosnak tartjuk, hogy nem tudunk ellen­állni a kísértésnek. Aki el tudja lopni Sanyitól, az megérdem­li ... Tóth Ákos szövetségi kapi­tányt bizonyára nem lepi meg ez az „újdonság”, ő a csúcsra, az időeredményekre figyelt. Egy héttel ezelőtt a várható eredmé­nyeket vázolva a forma felfelé ívelését jósolta, lefaragott tize­deket, másodperceket ígért... — Wladár Sanyi már az elő­futamokban és a kétszáz gyors döntőjében is ragyogóan küz­dött, de a többiek is a tervek szerint haladnak a csúcsforma felé. Hargitay, Verrasztó, Dzvo­­nyár és a lányok is. — jelentet­te ki a sikeres főpróba után. Idehaza a magyar nézők mos­tanság egy jó darabig nem lát­hatják úszósportünk legjobbjait. Azazhogy: láthatják majd a képernyőn a moszkvai közvetí­tések alkalmával a medencében — és talán — a dobogó valame­lyik fokán állva is. Ez még a „jövő zenéje”. De az nem, hogy jelenleg hogyan is áll például a kétszáz méteres hát­úszásban az olimpiai játékokon részt vevő nemzetek úszóinak ranglistája íme: 1. Wladár Sándor 2. Kuznyecov 3. Dolgov 4. Stingl 5. Kerry 6. Verrasztó Magyaro. 2.01.72 SZU 2.02.70 SZU 2.03.58 NDK 2.04.07 Ausztrália 2.04.34 Magyaro. 2.04.42 Kovács Barna :Jczus Tivadar felajánlása 2015.01.07. EZ CSAK A FELE! Ha megfejtette ezt a rejtvényt, úgy még csak a fele utat tette meg ahhoz, hogy részt vehessen lapunk és a Füles közös pályázatán. Annak a mondatnak az első fele ugyanis, amelynek folytatását e rejtvény vízszintes 17. és 75. számú sorába építettük be, a Füles múlt heti 26. számának azonos című rejtvényében található. Azok között, akik a két rejtvényből kapott teljes mondatot a Füles címére (Füles szerkesztősége, Budapest 1872) július 8-ig levelezőlapon beküldik, a következő jutalmakat sorsoljuk ki: 1- 2. DÍJ: EGY-EGY ADIDAS MELEGÍTŐ­RUHA, 3-6. DÍJ: EGY-EGY ADIDAS TÁSKA, 7-10. DÍJ: EGY-EGY FUTBALL-LABDA ÉS II- 16. DÍJ: EGY-EGY ADIDAS TRIKÓ. A levelezőlapra, kérjük, írja rá a jeligét: EZ MÁR AZ EGÉSZ! Jelige nélküli vagy nem a Füles címére küldött pályázatok a sorsoláson nem vehetnek részt. VÍZSZINTES: 1. Bangálé, csökkentő. 9. A görög hősmonda szerint Trója utolsó királya. 17. Hogyan értesülhetünk az év legnagyobb sport­­rendezvényének ese­ményeiről gyorsan, hitelesen és úgy, hogy közben megis­merjük a küzdelmek kiemelkedő résztve­vőit is? A válasz első része a Fülesből fejt­hető meg, második része itt és a vízsz. 75. számú sorban. Zárt betű itt: L. 19. Női teniszezőnk, vagy: kicsi, néme­tül. 20. Művészeti irányzat a XVIII— XIX. században. 21. Tulipános is lehet, itt névelővel. 23. Robbanó szerkezet. 24. Szovjet város. 25. Kolumbiai város. 27. A villamos idegen neve. 28. Bírósági el­járás alapja. 29. Mel­léknév, de családnév is lehet. 30. Észak-amerikai indián törzs. 33. Lírai műfaj. 35. Római 551-es. 36. Rangjelző szócska. 37. Hivat. 39. Tesssék megszámolni, sssss! 40. ... Eszter (Né­meth László regénye). 42. Osztrák és román autójel. 43. Olaszor­szági üdülőhely. 44. Buda környéki vá­ros. 45. Galléros fe­hérnemű. 46. Borbála­­becézve. 47. Az oxi­gén és a fluor vegy­­jele. 48. Helység Bács-Kiskun megyé­ben. 50. Költő, mű­fordító (Zsuzsa). 52. Magasan adja be a labdát. 54. Magyar Néphadsereg. 55. DÉH. 57. Zászló pá­ratlan betűi. 58. Ro­mániai község Ko­­vászna megyében. 60. ÁNL. 61. Lengyel lé­giforgalmi vállalat. 62. Magas mohame­dán cím, vagy fohá­szom. 64. Ilyenből is lehet utolsó. 66. Se­bez. 68. Lószín. 69. Körülvesz vagy sze­rez. 71. Túlfőző. 74. Másképpen, azaz iga­zi nevén. 75. A vízsz. 17. számú sor folyta­tása. 78. Letisztítja. 79. Paripa melegítő­je. FÜGGŐLEGES: 1. Zajos metropolisban élő ember vágya. 2. Rövidített szervusz. 3. Orion páratlan be­tűi. 4. Nomen Nesclo. 5. Balatoni üdülő­hely. 6. Kiemelkedő román festő (Joself, 1881—1958). 7. Szati­rikus bajor író (Lud­wig, 1867—1921). 8. Az oxigén és az ezüst vegyjele. 9. PVT. 10. Kortárs zeneszerző (István). 11. Egykori indián birodalom uralkodója. 12. Ha­sonló. 13. Fél mész! 14. Középen nógat! 15. Sziget az Északi­­tengerben. 16. Ritka férfinév. 17. Az ele­mek periódusos rend­szerének első oszlo­pában találhatók. 18. Hátrafelé halad. 19. Vegyül. 22. Korallszi­­getek az Indiai-óceán­ban. 24. Község Sza­bolcsban. 26. Itt a szobában. 29. Bizo­nyos módon fertőtle­nít. 31. Bajuszcsa­­varintó. 32. Pipike. 34. Korallzátony. 37. Mely személyek? 38. A makk ász évsza­ka. 40. Mennyei. 41. ... szen­tpéter, göcse­ji község. 49. Beborí­tó. 51. Nagy kert, névelővel. 53. Párizs „a fény .. .”. 54. Tisztíttat. 56. A me­sékben gyakori szám. 58. Drága kerítés. 59. Régi debreceni utca. 61. Szövegben ábrá­zoló. 63. A mérföld angol neve. 65. Se­kély teng­eri agy­ag - márga. 67. Lét. 68. Fertőtlenítőszer. 70. Tigris egyik fele! 72. OIL 73. Karélia ré­sze! 74. Az egyik szü­lő. 76. Miniszterta­nács, röv. 77. Saját kezűleg.o L %K 28A' % 1fe1 oF e 1M E ERK E ■ A U maii aaa Binm raangaa

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék