Képes Sport, 1988. január-június (35. évfolyam, 1-26. szám)

1988-03-29 / 13. szám

PRESENT OF THE HUNGARIAN POST OFFICE ON THE OCCASION OF THE WORLD FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS BUDAPEST 1988 .MAGYAR POSTA AjANDEKA AZ 1988 ÉVI BIXAPETI MŰKORCSOLYÁZÓ VLÁGBAJNOKSÁG ALKALMÁBÓL MÁRCIUS 21. A bevezető nem sikerül épp fényesre. A budapesti műkor­csolyázó vb első nemzetközi sajtótájékoztatóján csak úgy füstölnek a kérdések. Cin­cinnatiban erre a versenyre is kiment több ezer néző, most miért nem engedik be a néző­ket az iskolagyakorlatokra? (Mert nem férnének el az edző­pályán.) Miért az edzőpályán tartják akkor a kötelezőket az egyéniben? S egyáltalán, ha a nézők nem is, de miért nem láthatja, mondjuk, Debi Tho­mas mamája a kislányát isko­lázni? (Nem tehetünk kivételt.) A nemzetközi gyakorlattól eltérő módon, miért a jégtánc­cal kezdődik a verseny? (Jo­gunk van azt a számot előre venni, amelyiket akarjuk.) To­vábbá: Miért nincsenek itt a kínaiak? Miért kap csak or­szágonként egy sajtos (vagy té­vés, rádiós) meghívót a sorso­lásra? Miért nem indul a ver­senyen a szovjet Ivanova, Kondrasova és Kotyin? Miért, miért, miért? Válaszok ugyan vannak, elé­gedettség nincs. Igaz, a beavatottak szerint a sportággal foglalkozó újság­írók külön kasztot alkotnak, az őrök elégedetlenek, a kákán is csomót keresők. A vigadóbeli sorsolás egyéb­ként színpompás, no meg izgal­mas. Legalább is a versenyzők — 25 jégtáncos pár, 30 férfi, 31 nő és 16 páros — számára. MÁRCIUS 22. A bécsi Beck testvérek ro­mantikus tangójával hivatalo­san is megkezdődik a vb. En­­giék a kötelezőben a tizenha­todiknak kezdenek, nyugodtan, szépen, felszabadultan korcso­lyáznak. (A három tánc után az élen a sorrend, akár az olimpián, azzal a különbséggel, hogy az olimpián hatodik ame­rikai duó, a Semanick, Gregory kettős sérülés miatt hiányzik tehát Engiék papírforma-hato­­dikok. Este a megnyitó ünnepségre nem jön össze a telt ház (a­­bérletárusításnak ez a hát­ránya), de azért jó a hangu­lat. Van palotás, vannak nép­viseletbe öltözött (mármint a 25 részt vevő országéba) lánykák zászlóval és persze, van Re­gőczy Krisztina és Sallay And­rás is. Világbajnok kettősünk most is népszerű, jöttükre bejön a taps, ami aztán vastapsba megy át, amikor András — mint fénykorában — megpör­geti a feje fölött Krisztinát. . . (A Csenterics Ágnes rendezte program tökéletes — s még rövid is.) A párosok rövidprogramja a hét kötelező elemmel izgalom nélküli (az élen a három szov­jet duó.) Még a fotósok sem törik magukat különösebben, ezt bizonyítja, hogy többen a lelátót pásztázzák optikájukkal, hogy elcsípjék Boitanót, Wittet, Thomast — az igazi sztárokat. MÁRCIUS 23. Hajnali hét óra, s a férfi korisok egy csoportja már a körmét rágná legszívesebben (ha nem félne attól, hogy a zsűri esetleg ezért is levon a iskolagyakorlatok értékéből). A BS edzőpályáján enyhe félho­mály, a jég egyik harmadában a férfiak egy csoportja köröz, írja a szurkókat; a másikban valaki már élesben adja elő a három gyakorlat egyikét — na­gyon lassan, nagyon megfon­toltan; a harmadikat söpröge­­tik, tisztítják. Nincs zene, nincs kiabálás. A korcsolya éle halk surra­­nással vágja a jeget. Megdöbbentő, hogy azok, akik amúgy, olyan magabizto­san, fesztelenül szórják a trip­lákat, a kötelezők során úgy viselkednek, mint a nem ele­get tanult diák ,a táblánál... A Szalay Péter vezette saj­tóközpont is belelendül délután­ra. Mindent eltanultak, amit Calgaryból el lehetett tanulni, így a vb-k történetében először kapnak a sajtó munkatársai másodpercre lebontott kűrleírá­­sokat (ki, hol, mit ugrik, satöbbi), így a páros fináléjá­nak követése igen egyszerű. A színvonal erős — először jut eszembe, hogy ez a sport igenis sport! —, röpülnek a lányok, emelnek, pörgetnek a fiúk. Az öt perc alatt sokan rettentően elfáradnak , és rontanak. A címvédő, olimpiai bajnok Gorgyejeváék is. Az utolsónak futó Valováék (mel­lesleg, ők is vb- és olimpiai aranyérmesek, csak éppen őket már mint a múltat emlegetik) azonban nem hibáznak.­­ A Magyar Posta emléklapot bocsátott ki a budapesti műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság alkalmából, amelyet ajándékként minden résztvevő megkapott. A fogazott és vágott sorokat, valamint a hoz­zájuk tartozó blokkokat a filatelisták is megvásárolhatták. Az em­léklap közepén elhelyezett, külön számozással ellátott blokkokat, ame­lyek kifejezetten ajándéknak készültek, különleges körben, jórészt külföldön, kis példányszámban bocsátották ki

Next