Képes Újság, 1968. január-július (9. évfolyam, 1-27. szám)

1968-03-16 / 11. szám

A HAJOK AZ ÉG ALATT SZÜLETNEK Talán nincs is olyan ember, aki ne látta volna már — leg­alábbis filmen — tv-ben, mozi­ban a felemelő pillanatot: a munka szünetel, a sólyatéren várakozó, cigarettázó munká­sok, ihajóépítők, kovácsok, he­gesztők, ünneplőbe öltözött »ci­vilek­“, alkalmi ünnepi beszéd, s a jól ismert jelenet... A pezs­gőspalack elcsattan a hajótes­ten, aztán néhány perc feszült figyelem következik. Meglazít­ják az ékeket a hajó alatt, s a vizek vándora lassan, nehézke­sen megteszi első és utolsó rö­vid útját a szárazföldön igazi »talaja­«, a víz felé. Hajókat keresztelnek ilyen ceremóniával a Dunán, a Bala­tonon, s minden folyókon és tengereken. Ezek az ünnep rövid, de em­lékezetes pillanatai. Sokan és sokszor láttuk már. De vajon hányan ismerik a hajógyárak hétköznapi életét? Érdekes, hogy nemcsak a ha­jósok, tengerészek, de a hajóépí­tők is természetközelben élnek. Csak kevesen dolgoznak közü­lük fedél alatt, műhelyekben, az igazi hajómunkás a szabad ég alatt van. A sólyatéren. A hajók a vízparton, a szabadban szü­letnek. Nagy hajósnemzetek próbál­koztak már fedett sólyatérrel, hajóépítőtérrel, de ez alighanem fehér holló marad. Kuriózum. Hiszen a hajóépítés óriás kezű segítőit, a darukat nem lehet kirekeszteni a munkahelyről. Ezek fölé pedig fedelet húzni, nehéz vállalkozás. S még talán nem is a szabad ég, a téli hideg, nyári hőség az, ami szinte emberfeletti terhet jelent a munkásoknak. Sokkal nagyobb ennél a zaj. Dunánk­nak aligha van zajosabb part­szakasza, mint ez a néhány száz méter itt, a külső Váci úton. A hatalmas fémtest — az épülő hajó — megsokszorozva veri vissza a varratfaragás fülsiketí­tő, géppuskázó moraját. A he­gesztés egyenetlenségeit tüntetik el a varratfaragók. Az egészség­­védelem szakemberei nagyváro­sokban rendszerint mérik a zaj nagyságát, de azt hiszem, ezt a zajt a mérőműszer sem bírná el. Csak állunk a sólyán a hegesz­tők egyik brigádjának vezetőjé­vel, Mayer Mihállyal, s néha ugyan megpróbálunk beszélget­ni, de mindhiába. Az emberi hang szánalmasan vergődik a rettenetes zajban. Nemrég Csehszlovákiából ho- Itt már csend van ... A három új „teknő” kifutásra kész (Bohanek Miklós felvételei) A zaj szinte elviselhetetlen, néha egy-egy kis pihenőt kell tartani Hegesztés a hajó belsejében. Nem a legideálisabb munkahely 18

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék