Képes Újság, 1969. június-december (10. évfolyam, 25-52. szám)

1969-11-29 / 48. szám

Andó Mihály népdalénekes (Kedd, P. 9.10) Venczel Vera színművésznő (Szerda, K. 10.05) Buday Dénes­­ zeneszerző (Csütörtök, P. 21.20) Audrey Hepburn színművésznő (Péntek, K. 11.40) Tullio Serafin karmester (Szombat, P. 20.28) Rita Pavone táncdalénekesnő (Vasárnap, K. 22.20) Állandó műsokszámok: Kossuth rádió. 4.33—7.58: Hajnal­tól reggelig. Közben: 5.44: Falurádió. 6.00. 6.00. 6.30, 8.00: Hírek. 5.30, 7.00: Reggeli Krónika. Kb. 7.30: Új könyvek. 8.05: Műsorismertetés. Színházak, mozik műsora. 10.00: Hí­rek. 12.00: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? 15.00: Hírek. 16.00: A vi­lággazdaság hírei. 17.00: Hírek 19.00: Esti krónika. 22.15: Az arab keleti fronton. Kb. 21.00. 23.00 . 24.00: Hí­­rek. Petőfi rádió. 6.20: Torna. 5.30— 8.05: Azonos a Kossuth rádió mű­sorával. 9.00: Ezeregy délelőtt. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.00. 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00: Hírek. 19.50— 19.54: Jó estét, gyerekek! kb. 20.25: CTI könyvek. 20.00: Esti krónika, 2. kiadás. 23.00, 24.00: Hírek. HÉTFŐ, DECEMBER : Kossuth rádió. 8.15: Kedvelt régi melódiák. 8.50: Népzene. 9.25: A hét előadóművésze: Josef Krips. 10.05: Csapdában. 10.25: Hacsaturján: Zon­goraverseny. 11.00: Iskolarádió. 11.35: Mario del Monaco énekel. 12.30: Tánczenei koktél. 13.15: Nép­zene. 13.45: Válaszolunk hallgatóink­nak. 14.00: Édes anyanyelvünk. 14.05: A tűzmadár — balettszvit. 14.25: Pol-beat. 14.37: Szegény Er­na. 15.10: Harsan a kürtszó! 15.51: Az élő népdal. 16.05: A lázadók da­lai. 16.34: A műhelyben beszélik. 16.44: C­J felvételeinkből. 17.05: Kül­politikai figyelő. 17.20: Dunajevszkij filmdalaiból. 17.29: Mozart-nyitá­­nyok. 18.00: Sajtókonferencia. 19.35: A Rádió Kabarészínháza. 20.45: Ja­­sha Heifetz hegedül. 21.09: Táncze­ne. 21.39: Beszélgessünk zenéről. 22.25: Nóták. 23.00: Szimfonikus ze­ne. Petőfi rádió. 8.05: Schubert: C-dúr vonósötös. 11.45: A négylábú északi vándorok. 12.00: Becses leletek ze­nei múltunkból. 12.14: Az MRT szimfonikus zenekara játszik. 13.20: Lortzing-áriák. 14.00: Kettőtől—ha­tig: Kaleidoszkóp. 18.10: Közkívá­natra! 20.00: Hirosimától Helsinkiig. 20.28: Az MRT népi zenekara ját­szik. 20.55: Romantika, avagy sző­nyeg az emlékeden. Komikus tragé­dia. 22.05: A békétlen béke. 22.25: A hét előadóművésze. 23.10: Operett­részletek. KEDD, DECEMBER 2. Kossuth rádió. 8.20: Tánczene. 8.50: Harsan a kürtszó! 9.31: Opera­­részletek. 10.05: Beethoven-művek. 11.00: Iskolarádió. 11.35: Régi angol kórusmuzsika. 11.46: Fúvószene. 12.30: Melódiakoktél. 13.48: Új Geor­­gikon. 14.03: A tábori kukta. Daljá­ték gyermekeknek. 15.10: Rádióisko­­la. 16.05: Liszt-művek. 16.28: Őrjá­rat. 16.48: Az élő népdal. 17.05: Tal­lózás a világsajtóban. 17.20: Az MRT énekkarának és szimfonikus zene­karának új felvételeiből. 18.00: Gaz­dasági magazin. 18.30: Könnyűzenei híradó. 19.25: A Szabó-család. 19.55: Zenés est négy tételben. 21.03: Ki­látó. 22.25: Zenélő Magyarország. 22.55: Verbunkosok, népdalok, nép­táncok. 23.40: Operettrészletek. Petőfi rádió. 8.05: Zenekari mu­zsika. 8.55: Külpolitikai figyelő. 9.10: Népzene. 11.43: A vendég. 12.00: Bi­zet operáiból. 13.05: Törvénykönyv. 13.20: Weiner fisz-moll szonáta. 14.00: Népdalok. 14.16: Világhírű he­gedűsök műsorából. 14.35: Táncze­nei koktél. 15.20: Mozart: B-dúr di­vertimento. 15.33: Az MRT énekka­ra énekel. 15.42: Renata Scotto éne­kel. 16.02: Mai témák — mai da­lok. 16.12: Zenekari muzsika. 16.33: Csúcsforgalom. 18.10: Beethoven: c-moll szonáta. 18.35: Mi a filozó­fia? I. 19.00: Népzene. 19.27: Jó es­tét, gyerekek! 19.35: A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának hangversenye, kb. 21.35: Tánczene. 22.00: Wagner-felvételek. 22.20: Gon­dolatok filmekről. 22.40: Esti han­gulat. 23.10: A Bartók vonósnégyes játszik. SZERDA, DECEMBER 3. Kossuth rádió. 8.20: Zenekari muzsika. 9.00: Arcok munka köz­ben. 9.15: Könnyűzene a Moszkvai Rádió műsorából. 10.05: Női logika. 10.25: Bellini operáiból. 11.30: A Sza­bó-család. 12.30: Tánczenei koktél. 13.15: Népzene. 13.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 14.00: Szabó Csilla zongorázik. 14.30: Nőkről — nőknek. 15.10: Mai témák — mai dalok. 15.20: Shakespeare, n. 16.05: Gondolatok a kollektív szerződésről. 16.15: Bar­tók: A csodálatos mandarin­­­szvit. 16.30: Negyedszázad távolából. 16.45: A Drávaszög magyar népzenéje. I. 17.05: Külpolitikai figyelő . . . 17.20: Operarészletek. 18.00: Irodalmi rejt­­vényműsor. 19.40: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Közben, kb. 20.40: Van új a Nap alatt. kb. 21.50: Csárdások. 22.25: Operettrészletek. 23.10: Haydn művek. Petőfi rádió. 8.05: Polkák. 8.15: Könnyűzenei híradó. 8.45: Tallózás a világsajtóban. 11.55: Néhány perc tudomány. 12.00: Kamarazene. 12.20: Schubert: C-dúr fantázia. 12.40: Há­zunk tája. 13.05: Zenekari muzsika. 14.00: Táncdalok. 14.10: Falusi per­cek. 14.15: Ötösök Mozart operái­ból. 14.35: Kedvelt régi melódiák. 15.15: Orvosi tanácsok. 15.20: XIX. magyar rapszódia. 15.33: Eszperan­­tisták öt perce. 15.38: Zenekari mu­zsika. 16.01: Írószövetség és népmű­velés. 16.11: Az olasz ellenállás da­laiból. 16.20: Naplómból. 16.33: Fú­vósművek. 16.45: Kóté László hege­dül. 17.00: Ötórai tea. 18.10: Nóta­csokor. 19.00: Scarlatti zongoraszo­náták. 19.25: Olvasás és szabad idő. 19.40: A Dalmour együttes felvéte­leiből. 20.28: Ritmusturmix. 21.05: Atlasz. 21.25: Zenekari operarészle­tek. 22.00: Gandhi, összeállítás. 23.10: Esztrádzenekarok randevúja. CSÜTÖRTÖK, DECEMBER 4. Kossuth rádió. 8.20: Népzene. 9.00: Mi a filozófia? 9.25: Ravel: Coupe­rin emlékezete­s szvit. 9.50: A ci­gánybáró — kincskeringő. 10.05: A reformáció. 10.35: Zenekari muzsi­ka. 12.30: Melódiakoktél. 13.40: Ügy­­félfogadás . . . 14.00: Magyar szerzők műveiből. 14.20: Brenda Lee és Long John Baldry énekel. 14.43: A Drávaszög magyar népzenéje. II. 15.10: Csak öregeknek. 16.05: A munkásoké a jövő. . . 16.28: Film és népművelés. 17.05: Időszerű nem­zetközi kérdések. 17.15: Népzene. 17.33: Fiatalkorúak a bűn mesgyé­­jén. 17.58: Operacsillagok — opera­­slágerek. 18.28: Tánczene. 19.25: Le­mezek közt válogatva. 19.52: Az öz­vegy és a katona. Hangjáték. 21.07: Erika Koln énekel. 21.20: Zenemű­vészeink reflektorfényben. 23.05: Tánczene — éjfél előtt. Petőfi rádió. 8.05: Bartók: I. szvit. 8.45: Külpolitikai figyelő. 9.00: Ope­rettrészletek. 9.50: Műszaki, gazda­sági könyvespolc. 11.50: Magánvé­lemény a közügyekben. 12.00: Bach- és Handel-művek. 12.45: Nyír­egyházi stúdiónk jelentkezik. 13.05: Operarészletek. 14.00: Ifjúsági ran­devú kettőtől—hatig. 15.33: Csak fia­taloknak! 18.10: Kortársaink. 18.45: Schubert: A búvár. 19.10: Színes népi muzsika. 20.28: Josef Krips ve­zényel. 21.20: Operettrészletek. 21.45: Bábuk, emberek. 22.00: Kalmár László: Senecae sententiae. 22.17: Könyvismertetés. 22.27: Verbunko­sok, népdalok. 23.10: Rajcsev: A konzílium. Egyfelvonásos rádióope­ra. PÉNTEK, DECEMBER 5. Kossuth rádió. 8.20: Saint-Saëns: Sámson és Delila. Háromfelvonásos opera. Közben, 9.09: Ritmus a növé­nyek és állatok életében. 10.43: Hangversenyszvit fúvószenekarra. 11.00: Iskolarádió. 11.35: Édes anya­nyelvünk. 11.40: Filmsztárok énekel­nek. 12.30: Tánczenei koktél. 13.15: Népdalok, néptáncok. 13.45: Játékok a kirakatban. 14.00: Szomszédolás. 14.25: Iskolarádió. 15.10: Kóruspó­dium. 15.19: Operarészlet. 15.35: Népdalgyűjtő úton Kodály Zoltán nyomában. 15.55: Negyedszázad tá­volából. 16.05: Hárman . . . 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: Josef Krips vezényel. 17.45: Mikrofórum. 17.59: Új felvételeinkből. 18.13: Mag­nósok, figyelem! 19.35: 139—660. 22.25: Világhírű karmesterek felvé­teleiből. Közben: 22.40: Meditáció. Petőfi rádió. 8.05: Népek zenéjé­ből. 8.50: Időszerű nemzetközi kér­dések. 11.44: Derült égből. 12.00: Ze­nekari muzsika. 13.05: Vivaldi-mű­­vek. 14.00: Rivaldafényben. Közben. 14.50: Üzenetek. 17.00: Ötórai tea. 18.10: Enrico Caruso operafelvéte­leiből. 18.30: Jelen időben. 19.00: Táncdalok. 19.10: Jó estét, gyere­kek! 19.15: A romantikus dal mes­terei, kb. 21.03: Láttuk, hallottuk, kb. 21.30: Operettdalok. 22.00: Monte­verdi operáiból. 22.25: Könnyűzene. 23.10: Muzsikaszó. SZOMBAT, DECEMBER 6. Kossuth rádió. 8.20: Lányok, asz­­szonyok. 8.40: Tánczene. 9.10: Diák­álom. 9.30: Mozart zongoraművek. 10.05: Hallgassuk együtt! 10.47: Az özvegy és a katona. Hangjáték. 12.20: Melódiakoktél. 14.04: Könyv­szemle. 14.14: Kóruspódium. 14.25: Új Zenei Újság. 15.05: Hétvégi kül­politikai figyelő. . . . 15.20: Csak fia­taloknak! 16.05: Húszas stúdió. 17.05: Új lemezeinkből. 17.18: Csángó la­kodalmas. 17.29: Vejnemöjnen né­pe. Irodalmi műsor Finnország nemzeti ünnepén. 17.59: Beethoven­­művek. 19.25: Budapesti beszélgetés Nicolai Geddával. 20.15: A francia humor estje. 21.15: Nóta- és nép­dalest. 22.25: Táncoljunk 1­0.10: Me­lódiakoktél. Petőfi rádió. 8.05: Hector Berlioz fantasztikus élete. 9.05: Külpolitikai figyelő. 9.20: Dal­játék-részletek. 9.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 12.00: Szimfonikus zene. 13.05: Bee­thoven: G-dúr hegedű—zongoraszo­náta. 13.35: Fúvósindulók. 14.00: Sarkkutatók híres szonátjai. 14.15: Népzene. 14.55: Orvosi tanácsok. 15.00: Haydn: Esz-dúr szonáta. 15.30: Zenekari muzsika. 16.05: A hét mű­sorából. 18.10: Fiúk a térről. Rádió­játék. 19.15: Nóták. 20.28: Puccini: Turandot. Háromfelvonásos opera. Közben: 21.05: Szép magyar vers. 23.10: Csajkovszkij: Manfred szim­fónia. VASÁRNAP, DECEMBER 7. Kossuth rádió. 6.10: Kellemes va­sárnapot 1­7.28: Nagy családok. 8.10: Édes anyanyelvűnk. 8.15: Gyermek­ország. 9.03: Operarészletek. 9.15: Az aktuális osztály műsora. 10.05: Szim­fonikus zene. 10.30: Vasárnapi kok­tél. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 13.00: Tiszta szívvel. 13.10: Művész­lemezek. 13.40: Tudósaink fóruma. 14.00: Mérkőzések percről percre. 15.08: Német utakon kék kardok. 15.28: Páholyból. 16.05: Mozart: A-dúr szonáta. 16.23: Kegyetlen sze­relem. 17.05: Népdalcsokor. 17.40: Visszhang. 18.18: Lemezmúzeum. 19.15: Operarészlet. 19.27: A térké­pen nem található. Riportdráma két részben, a Miskolci Nemzeti Szín­házból. 22.20: Szólistaparádé. 22.52: Versek. 23.07: Századunk mester­műveiből. Petőfi rádió. 7.00: Az unitárius egyház félórája. 7.30: Orgonamu­zsika. 8.00: Operakalauz. 9.00: Cin­ka Panna kesergője és friss. 9.09: A királyné csipkekendője. Johann Strauss operettjének rádióváltozata. 10.29: Százados szenzációk. 10.59: Az éneklő kutya. Jack London re­gényének rádióváltozata. 11.47: Hangverseny Salzburgból. 12.55: Mérkőzések percről percre. 14.05: Jaj, csak borzongani tudnék. Mese­játék. 14.50: Táskarádió. 16.05: Író és népművelés. 16.20: A jazz ked­velőinek. 16.30: Mendelssohn: I. szimfónia. 17.00: Mit hallunk? 17.25: Mit üzen a rádió? 18.05: Slágersta­féta. 18.30: Társadalmon kívül? 19.00: Hangszerszólók. 19.15: Mi ez? 19.30: Nat King Cole énekel. 20.10: Josef Krips vezényel. 21.23: A szín­falak mögött. 21.43: Népzene. 22.20: Operarészletek. 23.10: Könnyűzene. Az URH műsora Állandó műsorszámok: is.oo, kb. 20.30, 23.00: Hírek. HÉTFŐ, DECEMBER 1. 18.10: Tánczenei koktél. 18.55: Orosz nyelvtanfolyam felnőtteknek. 19.10: Az MRT Gyermekkórusa énekel. 19.20: Kamarazene. 19.58: A spanyol dal­ antológiája. I. 20.31: A jazz kedvelőinek. 20.51: Operarészletek. 21.33: Hangfelvételek felsőfokon. KEDD, DECEMBER 2. 18.10: Mag­nósok, fg­yelem! 18.55: Orosz nyelv­­tanfolyam felnőtteknek. 19.10: Ma­gyar zeneszerzők. 19.57: Barokk­művek. 20.28: A jazz kedvelőinek. 20.44: Mozart: Szöktetés a szerájból. Háromfelvonásos opera. Közben: 21.24: Láttuk, hallottuk. SZERDA, DECEMBER 3. 18.10: Tánczenei koktél. 18.55: Orosz nyelvtanfolyam felnőtteknek. 19.10: A Drezdai Kreuz-kórus énekel. 19.23: A jazz kedvelőinek. 19.40: Opera részletek. 20.32: Találkozások. 21.26: Szólóművek. 21.43: Romanti­kus zene. CSÜTÖRTÖK, DECEMBER 4.18.10: Hanglemezparádé. 18.55: Orosz nyelvtanfolyam felnőtteknek. 19.10: Vezényel a szerző. 20.10: A jazz kedvelőinek. 20.25: Operarészletek. 21.25: Kamarazene. 22.50: 1871-kantá­­ta. PÉNTEK, DECEMBER 5. 18.10: Tánczenei koktél. 18.55: URH zenei kalauz. 19.33: Bartók: A fából fara­gott királyfi — táncjáték. 20.13: Gödör. Rádiójáték. 21.00: Két vo­nósnégyes. 22.03: A jazz kedvelői­nek. 22.15: Opera rész­letek. SZOMBAT, DECEMBER 6. 16.00: Hírek. 16.05: Magyar jazzművészek hangversenye Berlinben. 16.40: Öt­órai tea. 18.10: Hanglemezparádé. 19.00: Operarészletek. 19.40: A Lon­doni Szimfonikus zenekar hangver­senye a Bécsi Ünnepi Heteken. 20.45: Kamarazene. 22.10: Ravel­művek. VASÁRNAP, DECEMBER 7. 16.00: Hírek. 16.05: Csak fiataloknak! 17.35: Hanglemezparádé. 18.05: Bach-mű­­vek. Közben, 18.45: Külföldi tudó­soké a szó. 19.40: Operarészletek. 20.20: A jazz kedvelőinek. 20.55: Bartók-művek. 21.34: Händel, Acis és Galathea — pásztorjáték. Iskola-tv KEDD, DECEMBER 2. 8.05: Szám­­tan-mertan (ált. isk. 5. o.). 9.00: Kör­nyezetismeret (ált. isk. 3. o.). 9.55 Fizika (ált isk. 6. o.). 13.10: Szamtan­­mértan (ism.). 14.00: Környezetisme­ret (ism.). 14 55­ Fizika (ism.). CSÜTÖRTÖK. DECEMBER 4. 8.10: Földrajz (ált. isk. 5. o.). 9.00: Élő­világ (ált. isk. 7. o.). 9.55: Számtan­­mértan (ált. isk. 6. o.). 11.05: Magyar nyelvtan (ált. isk. 6. o.). 11.55: Föld­rajz (ált. isk. 7. o.). 13.10: Földrajz (ált. isk. 5. o.. ism.). 14.00: Élővilág (ism.). 14.55: Számtan­mértan (ism.). 15.50: Magyar nyelvtan (ism.). 16.40: Földrajz (ált. isk. 7. o., ism.). 17.15: Irány az egyetem! PÉNTEK, DECEMBER 5. 8.25: An­gol nyelv (középisk. Ill.IV. o.). 9.05: Orosz nyelv (ált. isk. 5. o.). 9.55: Ma­gyar irodalom (ált. isk. 5. o.). 11.05: Élővilág (ált. isk. 6. o.). 14.00: Orosz nyelv (ism.). 14.55: Magyar irodalom (ism.). 15.50: Élővilág (ism.). 17.10: Pedagógusok fóruma. VASÁRNAP, DECEMBER 7. 9.05: Ábrázoló geometria. 9.40: Orosz nyelvtanfolyam haladóknak. 12.48: Francia nyelvtanfolyam haladóknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék