Képes Újság, 1969. június-december (10. évfolyam, 25-52. szám)

1969-12-20 / 51. szám

KEDD, DECEMBER 23. TEILE V XZXÓ 9.24: Műsorismertetés. 9.30: Mindennap háborúd 9.55: Szünidei matiné. 18.00: Hírek. 18.05: Tízen Túliak Társasága. 18.55: Esti mese. 19.05: Riportműsor. 20.90: Tv-híradó. 20.20: Királylány a feleségem. Magyarul beszélő francia film. 21.55: Tv-híradó 2. kiadás. 22.05: Monitor. SZERDA, DECEMBER 24. 9.00: Tv-mintabolt (ism.). 9.45: A dal, amelyet szeretnek az emberek. NSZK zenés fűm. 10.30: Édes mama. Tv-játék (ism.). 11.10: Szünidei matiné. 18.05: Jeannot kalandjai. Francia rajzfilm. 19.05: Reklámműsor. 19.10: ,.Vagyok olyan legény, mint te.” Farkas Ferenc népdalfeldolgozásaiból. 19.50: Cicavízió. 20.00: Hírek. 20.05: Emberek és emberkék. Irodalmi összeállítás. 21.50: Gálaest Párizsból. Részletek az UNICEF hangversenyéből, felvételről. CSÜTÖRTÖK, DECEMBERI 25. 9.50: Kis állatok nagy kalandjai. 10.05: Zseb-tévé. 10.30: A kőszívű ember fiai. I. 11.50: A kisfilmek kedvelőinek. 14.30: Tavaszi-nyári divat, 1970. 14.50: Tegeződjünk! 15.25: A költészet percei. 15.35: öttusa VB, 1969. (Filmösszeállítás.) 16.05: Madách: Az ember tragédiája. Tv-fílm (ism.). 18.25: ,.Röpülj páva . . .” VH. elődöntő. 19.45: Esti mese.' 20.00: Hírek. 20.05: Tabi László: A sors könyve. 21.05: A Flinstone-család. 21.30: Egy önérzet története. Gelléri Andor Endre írásaiból. (16 éven felülieknek.) 22.35: A mesterdalnok. Simándy Józseí-portré. PÉNTEK, DECEMBER 26. 8.58: Színházról — gyerekeknek. I. 10.40: Maugli. Magyarul beszélő szovjet rajzfilm. 11.20: A kőszívű ember fiai. n. 14.15: Közvetítés a december 14-i nemzetközi műkorcsolyázó versenyről, felvételről. 15.15: Tom Jones. 15.40: Hétköznapi ballada. Dokumentumfilm. 16.00: Reklámműsor. 16.05: A múzsák neveletlen gyermeke, n. 17.00: ,,Most nevess, Ibolyka.'* Vidám műsor. 17.55: Reklámműsor. 18.00: Randevú. 19.00: Esti mese. 19.15: Fabula. 20.00: Hírek. 20.05: A kockázat. .. 12. Utasítás nélkül. 21.00: Rómeó és Júlia. Prokofjevi balettjének televíziós változata. 21.55: Pizsamajáték. Magyarul beszélő amerikai film vígjáték. SZOMBAT, DECEMBER 27. 9.00: Zebra. 9.20: Játsszunk bábszínházát 10.45: Kézüabda MNK döntők. 12.30: Rejtvény iskola I. 15.35: Randevú a Déryné Színházzal. 17.00: . szeretnék szépen beszélni” Dokumentumfilm a gyógypedagó­gusok munkájáról. 17.45: Népszámlálás előtt. Beszélgetés dr. Huszár István államtitkárral. 18.05: Zorró. 13. Ég önnel, bíró úr! 18.30: Delta. 19.05: A világ térképe előtt. 19.15: Esti mese. 19.25: Bächer Mihály zongorázik. 20,00: Tv-híradó. 20.20: Világirodalmi Magazin 21.40: Hotel Viktoria. Zenés fűm. 22.40: Tv-híradó 2. kiadás VASÁRNAP, DECEMBER 28. 10.00: Üdvözlet barátainktól. 10.45: Szünidei matiné. 17.55: Hírek. 18.00: 200 éves az Orvostudományi Egye­tem. 18.25: Kompozíció 69/9. 18.45: Reklámműsor. 18.50: Esti mese 19.05: Leonard Bernstein a muzsikáról. 20.20: Trójában nem lesz háború. Jean Giraudoux színművének ma­gyarul beszélő tv-filmváltozata. (16 éven felülieknek) 22.10: Tv-híradó 2. kiadás SZERDA Emberek és emberkék Az immár hagyományos karácsonyesti irodalmi műsor idén új oldalról közelíti meg az ünnepi ér­zelmeket: olyan verseket és prózai írásokat válo­gatott össze Békés Tamás, amelyek a gyermek vi­­lágracsodálkozásának élményét adják vissza. József Attila, Illyés Gyula, Kosztolányi Dezső, Ludvik As­­kenazy költeményeiből, Füst Milán, Gádor Béla, Nyikolaj Tyihonov novelláiból áll a műsor, ame­lyet Dömölky János rendezett. A szereplők közül megemlítjük Berek Katalin, Béres Ilona, Szemes Mari, Avar István, Darvas Iván, Dégi István, Lati­­novits Zoltán, Márkus László és Mensáros László nevét. CSÜTÖRTÖK A sors könyve Ezt látják a segédhivatali angyalok (Gobbi Hilda, Kabos László) A sors könyvét egy bizonyos égi segédhivatalban vezeti két beosztott angyal. Azaz hogy nem teng túl bennük a munkafegyelem, s ősidők óta elha­nyagolják a könyv vezetését. Most azonban össze kell szedniük magukat: jön az ellenőrzés! És az ^angyalok körülnéznek az életben — mégpedig a jellegzetesen pesti életben. Hogy mit láttak: azt írta meg Tabi László ebben a jelenetsorban, ame­lyet Horváth Tivadar rendezett. Főszereplők: Bár­­dy György, Csákányi László, Csűrös Karola, Garas Dezső, Hlatky László, Kibédy Ervin, Várhegyi Te­réz, Zentai Ferenc. Egy önérzet története A két világháború közti magyar novellairodalom mestere, Gelléri Andor Endre, 1941-ben írta ezt a félbemaradt művet, amely regény is, de inkább önéletrajz, s halála után, a felszabadult Magyar­­országon jelent meg. Esztergályos Károly írt és rendezett belőle tv-filmet (14 éven felülieknek!). A szereplők közt találjuk Kozák Andrást, Bulla El­­mát, Kiss Manyit, Molnár Tibort, Drahota Andreát, Venczel Verát. Tordy Gézát, Suka Sándort, Bánffy Györgyöt, Madaras Józsefet, Pálos Zsuzsát, Győri Franciskát. Kozák András és Gyöngyőssi Kati a Gelléri-önéletrajzból készült tv­­filmben (Tv-fotó, Lippay Agnes felv.) PÉNTEK A halhatatlan őrjárat A színházat igyekszik megszerettetni és megértetni a gyerekekkel a színházművészet kitűnő tanára és művelője: Gyárfás Miklós ebben a sorozatban, amelynek első darabja Rabkin műve: A halhatatlan őrjárat. Egy 15 éves rikkancsfiúról szól, akit az Októberi Forradalom történelmi napjai izgága kis kópéból életét is kockáztató harcossá érlelnek. A Bartók Gyermekszínház kétrészes előadását Lovas Edit rendezte. Főszereplők: Misa — Benkő Péter, Viktor —■ Hadics László, Anya — Arányi Adrienne, Olga — Gumik Ilona, Petya — Kertész Péter. A múzsák neveletlen gyermeke Az operettellenes Zola alulmarad a szép szerző érveivel szemben (Hámori Ildikó, Márkus László) (Tv-fotó, Vörös Ilona félv.) A második részben folytatódik a kedves és tanul­ságos, egyben pedig kitűnően szórakoztató évődés az operett létjogosultságáról, történetéről és mű­vészi értékéről. Ezúttal ókori operettvicceket jele­nítenek meg — Békés András rendezésében — Gáspár Margit történetei. A keret játék szereplői: Szerző — Hámori Ildikó, Zola — Márkus László, Dr. Abszurd Aladár — Benedek Miklós. Az ope­rettrészletekben fellép Bilícsi Tivadar, Feleky Ka­mill, Házy Erzsébet, Keleti László, a két Latabár Kálmán, Neményi Lili, Rátonyi Róbert, Zentay An­na és még sokan mások ... Pizsamajáték Ennek a vidám amerikai filmnek főhőse egy iker­telefon két tulajdonosa, akik nehezen tudnak meg­egyezni a telefon használati idejével. Brad viszont egyre inkább érdeklődik szép. de rideg ikertársa, Joan iránt, s végül is inkognitóban sikerül megis­merkedniük . . . Nem hiányzik a sok bonyodalom, de a heppiend sem. Főszerelők: Joan — Doris Day (Dallos Szilvia), Brad — Rock Hudson (Mécs Ká­roly), Alma — Thelma Ritter (Petur Ilka), Jona­than — Thony Randale (Velenczei István). Rende­ző: Michael Gordon. SZOMBAT Világirodalmi magazin Pillanatkép Lebovic: Az ezredik éj­szaka cfmü jelenetéből (Tahi Tóth László, Bodrogi Gyula) (Tv-fotó, Varga Zoltán felv.) Tartalma: 1. Sonnier: A hetedik szerep (Huszti Pé­ter, Üjréti László) — 2. Ajgi: Hó (Csemus Mariann) — 3. Frénaud: Megérkezés a háromkirályok ünne­pén (Mádi Szabó Gábor) — 4. Lebovic: Az ezredik éjszaka (Bodrogi Gyula, Szendrő József, Tahi Tóth László) — 5. Brecht : Mária (Sinkó László) — 6. Fo­­restier: Lysander avagy a regényhős (Dégi István, Sinkó László, Ojréti László) — 6. Cibin: Ünnepek (Berek Katalin). A jeleneteket Szántó Erika alkal­mazta tv-re, rendezte: Dömölky János. VASARNAP Trójában nem lesz háború Egy híres színmű tv-filmváltozatát láthajuk Marcell Cravenne rendezésében. A nagy franeia író, Jean Glraudour (1882—1944) legjobb, legtartalmasabb és legjellemzőbb szlnjátéka ez a háborúellenes dráma, amelyet 1935-ben mutattak be. Nagyon is idősze­rű mondandóját mitológiai környezetben ábrázolja: a trójai békeerők és háborúpártiak küzdelme fo­lyik szemünk előtt. A hazánkban is sikerrel játszott dráma főszereplői: Andromakhé — Maria Mauban (Váradi Hédi), Kaszandra — Sylvia Monfort (Be­rek Katalin), Helené — Renée Faure (Tolnay Klá­ri), Hektor — Daniel Ivernel (Avar István), Odüsz­­szeusz — Michel Etcheverry (Bitskey Tibor), Pria­­musz — Henri Nassiet (Tomanek Nándor), Páris — Yves Lefebvre (Sztankay István). 29 ________________VIDEOTON

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék