Képes Újság, 1973. július-december (14. évfolyam, 27-52. szám)

1973-09-08 / 36. szám

televízió KEDD, SZEPTEMBER 11. 17.48: Hírek 18.00: ,,Nekem szülőhazám” 18.40: Reklámműsor 18.50: Játék a betűkkel 19.10: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Miriam Makéba az Olympia színpadán 21.05: Tájak, városok, emberek 21.25: A TV Galériája 22.05: Tv-híradó — 2. kiadás KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR 20.00: Lunacsarszkij: A felszabadított Don Quijote 22.05: Andre Brasseur és zenekara NSZK zenés film SZERDA, SZEPTEMBER 12. 9.35: Delta 10.00: Maigret felügyelő ..A Liberty-báró 10.50: Erdők, emberek, szemetelők . 17.28: Hírek 17.35: Váljanak közkinccsé 18.05: Reklámműsor 18.10: Klubról — klubra . . . 19.10: Reklámműsor 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Színészmúzeum I. Jávor Pál 21.00: Könnyűzene 21.25: Nők fóruma 22.30: Tv-híradó — 2. kiadás KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR 20.00: Szünidő a Balatonnál 20.30: Tv-híradó — 1. kiadás 21.00: Reklámműsor 21.05: A hírlapíró és a halál Tévéjáték 22.05: Nobel-díjasok VII. CSÜTÖRTÖK, SZEPTEMBER 13. 17.23: Hírek 17.30: A tuskirály. Riportfilm 17.50: Reklámműsor 17.55: ESOMAR 26. 13.05: Környezetünk védelméért VII. 18.40: Téka 19.10: Reklámműsor 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Országutak IV. 21.00: Kék fény . . . 22.00: Tv-híradó — 2. kiadás PÉNTEK, SZEPTEMBER 14. 17.38: Hírek 17.45: Sakk-matt 18.05: Nő — három szerepben 18.50: ,,Kooperáció és integráció” 19.10: Reklámműsor 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: A föld szíve I. Az indiánok tragédiája 20.45: Önök kérték . . . 22.15: Tv-hiradó — 2. kiadás KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR 20.00: A cirkusz csillagai 20.50: Hogyan élnek nálunk a munkáscsaládok 21.30: A Duna-delta ismeretlen világa IV. 21.55: Zenés ajándékkosár SZOMBAT, SZEPTEMBER 15. 9.30: Téka 10.00: Nő­k három szerepben 10.10 : Országutak IV. 11.10: Kék fény 14.18: Filmesztétika mindenkinek! 15.00: Telesport 17.45: Reklámműsor 17.50: Hírek 17.55: Cimbora: Irodalmi magazin gyerekeknek 18.45: Reklámműsor 18.50: Százéves a Majális 19.15: Cicavízió 19.30: Tv-híradó 20.00: Magyarázom magunkat! III. 20.10: A Televízió Kabarészínháza 21.30: Tv-híradó — 2. kiadás 21.40: Költészet 22.10: Interfórum ’73 II. VASÁRNAP, SZEPTEMBER 16. 9.26: Brummogó és a dinnye 11.00: Csömör—Bp. Spartacus bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés 14.18 : VNSEA ’73 15.00: Telesport 17.25: Reklámműsor 17.30: Nótaszó 17.50: Műsorainkat ajánljuk! 18.15: Reklámműsor 18.20: Delta 18.45: Esti mese 19.00: A Hét 20.00: Hírek 20.05: Peter Luke: VII. Hadrian 22.10: Hírek — Sporthírek KEDD A felszabadított Don Quijote Cervantes világhírű regényének immár legendás­sá vált főalakját választotta drámájának hőséül Ana­­tolij Vasziljevics Lunacsarszkij (1875—1933), a nagy­műveltségű politikus és államférfi, aki az 1917-es szocialista forradalom után 12 évig a Szovjetunió művelődésügyi népbiztosa volt, s aki irodalomkri­tikusként és íróként is kiválót alkotott. E drámá­jában Don Quijote alakján keresztül azt a nagyon fontos gondolatot fejezi ki, hogy nem lehet min­dig és mindenkit egyszerre szeretni, tértől és idő­től függetlenül ,,jót” akarni ... A Szegedi Nem­zeti Színház előadását Giricz Mátyás rendezte. Fő­szereplők: Ujlaky László, Király Levente. Mosok lakóinak körülményeit, s azokat a lehetetlen hatósági intézkedéseket, amelyek egyáltalán nem je­lentenek megoldást a kihalófélben levő indiántör­­zsek megmentésére. Rendező: Alberto Pandolfi. SZERDA A most kezdődő sorozat a magyar színháztörté­net nagy színészegyéni­ségeit mutatja be, fel­idézi — dokumentumok, filmek s a barátok, pá­lyatársak segítségével — művészetüket, emlékü­ket. Elsőként Jávor Pál­ról (1902—1­959) készült összeállítás. A kiváló színész 1928-ban került Budapestre, s csakha­mar a közönség kedven­ce lett. Csak fércművek­­ben nyújtott felszínes, olcsó alakítást — igazi drámai alkotásokban mélyen, ragyogóan ol­dott meg nehéz szere­peket. 1944-ben a nyila­sok elhurcolták, a fel­­szabadulás után még ját­szott egy darabig, majd hosszú időre Amerikába távozott, s 1957-ben tért haza ... az egyedüli ha­zájának érzett Magyar­­országra ... A műsor­ban, amelyet Csenterics Ágnes rendezett, meg­szólal Bárdy György, Bilicsi Tivadar, Makai Margit, Neményi Lili, Várkonyi Zoltán. Színészmúzeum (MTI-fotó: Tormai Andor felv.) Jávor Pál A hírlapíró és a halál A Zsurzs Éva-sorozat keretében láthatjuk ismét ezt a tíz évvel ezelőtt készült tv-játékot, amely nagy írónk, Krúdy Gyula (1876—1933) több elbeszélésén alapul. Megelevenednek a jellegzetes Krúdy-figurák, az ódon pesti és óbudai hangulatos utcák és vendég­lők, különös kisembereikkel. . . Főszereplők: Ke­mény László, Mányai Lajos, Kiss Manyi, Fülöp Zsig­mond, Váradi Hédi, Fónay Márta, Pándy Lajos, Kál­mán György. Fülöp Zsigmond és Váradi Hédi a Krúdy-műsorban (TV-fostó, Saphir Tibor felv.) CSÜTÖRTÖK Országutak Az NDK-film negyedik folytatásában évekkel ké­sőbb vagyunk: a gyerekek már nagyok, s új élet épül az országban. Willi Heyer nagyon fontos mező­­gazdasági beosztásba kerül. Megkezdődik a szövet­kezetek szervez­ése, s ekkor Gertrud már nem tud továbblépni: ragaszkodik a juttatott földjéhez, álla­taihoz, házához. Nem csoda, hogy mikor Willi ha­zalátogat, összevesznek . . . Rendező: Martin Ecker­­mann. PÉNTEK A föld szíve Négy részes olasz dokumentum­film-sorozat mutatja be az Amazonas folyamtól északkeletre élő indiá­nok helyzetét, életét, az úgynevezett bevándorló­vá­ SZOMBAT Cimbora Új irodalmi sorozat indul 10—14 éves gyerekek szá­mára. A cím Benedek Elek egykori gyermekújság­­jának címét idézi, s a nagy mesemondó unokája, Be­nedek István vezeti be az új­ műsort. Versek, novel­lák, jelenetek szerepelnek a friss, érdekes magazin­ban, melynek műsorvezetője Káldy Nóra, rendezője Horváth Jenő. A TV Kabarészínháza Ezúttal a Katona József Színház színpadáról jelent­kezik a nyilvános kabaré, amelynek konferansziéj­a Ráday Imre. Kitűnő humoristák írták a műsort, a színészgárdában pedig ott találjuk a műfaj számos régi művelőjét, kedvenceinket — de új neveket is a fiatalok közül. Jó mulatságot a tréfákhoz, vidám je­lenetekhez, a dalokhoz, sanzonokhoz! Rendező: Deák István. Jelenet a TV-kabaréból (TV-fotó: Vörös Ilona felv.) VASÁRNAP VII. Hadrian A Nemzeti Színház kitűnő darabját láthatjuk ezen az estén, Marton Endre rendezésében. Peter Luke, egy fiatal angol újságíró a világsikerű dráma szer­zője. Rolfe, a darab főhőse albérleti szobájában, adósságokból tengődik, takarítónőjétől értesül, hogy a pápa meghalt. Azt álmodja meg, hogy két pap Rómába viszi őt, ő lesz VII. Hadrian pápa. Meg akarja tisztítani az egyházat, de szembekerül az ér­sekekkel, bíborosokkal, s végül lelövik őt, el is te­metik. Felébred: a végrehajtók kopogtatnak szegé­nyes szobája ajtaján. . . Főszereplők: Kálmán György, Zolnay Zsuzsa, Csernus Mariann, Kállai Fe­renc, Avar István, Gelley Kornél, Agárdy Gábor, Ve­lencei István. A takarítónő, Rolf — VII. Hadrian és Rose (Csernus Mariann, Kálmán György, Szersén Gyula) (MTI-fotó: Keleti Éva felv.) Interfórum '73 A nagysikerű nemzetkö­zi komolyzenei sorozat fiatal művészei gálaestet adtak a Tv 4-es stúdió­jában, s ennek II. ré­szét közvetítik most a kamerák. Fellép Zandó Jenő — zongora, a Lind­say vonósnégyes (Ang­lia), Miomir Nikolic — ének (Jugoszlávia), a Nové Klavimi Trió (Csehszlovákia), Edvard Tatevosjan — hegedű (Szovj­etunió), Tokody Ilona — ének. Rendező: Bánki Iván és Horváth Ádám. Ismét halljuk Tokody Ilonát az Interfórumban 29

Next