Képes Újság, 1982. január-június (23. évfolyam, 1-26. szám)

1982-06-05 / 23. szám

Bátran állíthatjuk, hogy a mai manökenek óko­ri elődeikhez képest „jól kinőtték magukat”.----------- Akkor ugyanis csupán néhány centiméteres égetett agyagfigurák látták el azt a sze­repet. amit ők most, vagyis a di­vat népszerűsítését. A rómaiak ezeket küldték szét a provinci­ákba, azzal a céllal, hogy ott is megismerhessék a divatos öltö­zékeket. I. Ferenc francia király már életnagyságű bábukat kapott Itáliából, Estei Izabellától, aki ezeket a bábukat beöltöztette a híres mantovai ruhaköltemé­­nyekbe. Ezeknek a bábuknak jelentős szerep jutott a nemzet­közivé váló divat elterjedésében. A manöken szó mégsem francia, de nem is olasz, hanem flamand eredetű, s emberkét jelent. (Gon­doljunk csak Brüsszel jelképére, a Mannequin Pis-re, a bájos kis­fiúra, aki már hosszú ideje úgy ..manökenkedik”. hogy időnként külföldi államoktól, kiemelkedő személyiségektől kapott különle­ges ruhákat mutat be szobor­testén.) Századunkban a manökeneket már „más fából faragják”. Több­féle képzettséget követel az a teljesítmény, amelyre például két ausztrál manöken volt képes 1977-ben: 48 óra alatt 67 kilomé­tert gyalogoltak a kifutón. (Ez máig is világcsúcs!) S mindezt mosolyogva, könnyedén, ahogy ez egy mai manökentől elvárha­tó. Hogy mindez megtanulható-e? Manökeniskola — erről kérdeztük Aszalós Ká­rolyt, az Artistaképző Intézet igazgatóhelyettesét. — Bízunk benne, hogy igen. Legalábbis megpróbáljuk kellően felkészíteni a lányokat. Éppen maga mondta, hogy már abba is belefáradt, hogy végignézte a Vadadi Ágnes által vezetett szín­padi mozgás órát. Különösen a lányok számára fárasztó ez, azonban mégsem szegi kedvüket. Két hónapig tart a tanfolyam, s jelenleg a tizenharmadiknál tartunk. Az elsőt 1974-ben indí­tottuk, de voltak olyan évek, amikor több indult. — Hogyan lehet ide jelentkez­ni? — Mivel nagyon sok a jelent­kező, nem szoktuk újságban meghirdetni. Aki nálunk jelent­kezik. azt a Magyar Hirdetőhöz irányítjuk, ugyanis ők tartják számon a jelentkezőket és ők foglalkoznak a szervezéssel is. És amikor szükség van újabb ar­cokra, akkor indul a következő tanfolyam. Mi itt csak oktatunk. De azért ismerjük manökenjeink gondját: sokan vannak, kevés a munka. Ez így igaz. hisz tevé­kenységük többnyire idényjelle­gű. Télen és nyáron kevesebb a t/>S a, «« -<U u iseä c .2 '2 i4 * A Budapesti Közlekedési Vállalat autóbuszvezetői tanfolyamot szervez férfiaknak Feltételek: betöltött 20. életév, általános iskolai végzett­ség, a „C” jármű-kategóriára érvényes vezetői engedély, büntetlen előélet, orvosi alkalmasság, pályaalkalmasság. A tanfolyam idején (51 munkanap) havi 2800 Ft-ot fize­tünk. Évente 12 000—15 000 Ft forgalmi juttatás. Nyugdíj­korkedvezmény. Dolgozóinknak és családtagjaiknak díj­talan utazási igazolványt adunk. Szükség esetén munkás­­szállásról gondoskodunk. A kezdő kereset — túlóra nél­kül — 5500—6000 Ft. A jelentkezőket előjegyzésbe vesz­­szük. A legközelebbi tanfolyamok augusztus 30-án és de­cember 14-én kezdődnek. Jelentkezés és felvilágosítás: Budapest VII., Kertész u. 10. 1073. Telefon: 221-440, 1489-es mellék RsS-äliT i&ä&Sg* ='§-a.fi.'säi g a;S.g g"3>3 itta | 8.5-s s-äg.S'ö ° S-s s-» a ?|r gass|fs.2«-a'g:|:||sS- 1*3»J&s-ia § §;&!=i S §■ 5»! “*3 I S-SfaS-'ä *» w 1.^ 5' J. i MigWililli S“ 3 2r o N ?j- R_ *a . a 5“ S S-» o e o;o o 2 _x *3 a ^3 ^.3 ^ o-S:» o e 5^ s o:§?-.ö5£ $5ftS:S$S § 1 a o «** 1 -. n a r>r 1 1 a S. , ■ »SS 1, g-S-f.5 5=,"ä ' s: ia-s.o »s.» «.a= 1 äs.?- - ia Susa's &3 l.g-s s'! s g-B ä-1 &2 ħ:g;3 3 la,’!» 3 si"?s f&°S£ i-lg'ä-g S ? ! s, §-§.35^ gl? Sinais ;ai9i HuVt l?M ll^ü'^rirä »g|S §=*ai pS-gHtl “vg'i g. a.§ = 5' a a! Ig’aB *i£| i r-s-s-i s'-“g a-n IgsS i-*?« s»r 55*» Ssas g f »■ ^i5;'Va. i§-fi> <>•?-3 Sí c 43 "2 >0 •£ o > s "ai L/> S H 2 c43J= Sin LJ -4J -3 o^nOT4>CSo*S *j üo—1 i£ “ m o c _E C oT g8ä.. »'S. 3 -C; ä'So g“-s|'S Ja ab ■S m •Bl|fest>-S5'S'a« >i§|I|||i|SJ •»55 1 * m 24 1 1 «9 <*« • «•2cC5« r X) =2 -4J < ^ isí»j|ígjls:| gS-s-Sl^-SI* « Bi:Or M C3 c/D S 2 N g u.5 » i-ff J- ic >> »45 oi "S-S.sm2< v s g«»s;s,cl';3£:3 5 g aus­>• 3 n 0§.y 2 O « ■• n-3 ^ JsS^^Ö^-oSäiSj-g ■'C; 2 ~-3 “ s S «%° an« Es Os g = Ü2;3'o a ESŐ S c ■*■ IS-SaslilsII ? BKV

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék