Képes Újság, 1983. január-július (24. évfolyam, 1-27. szám)

1983-03-05 / 10. szám

RÁDIÓ MŰSOR Állandó műsorszámok: Kossuth rádió: 4.25—7.59: Jó reggelt! 4.30, 5.00, 5.30 , 6.00, 6.30, 7.00 , 7.30, 8.00: Hírek. 5.40: Falurádió. 8.20: Mai kul­turális programok. 10.00: Hírek. 12.00: Déli Krónika. 12.20: Ki nyer ma? 15.00, 17.00: Hírek. 16.00: Útközben. 18.30: Esti magazin. 21.00, 22.00, 24.00: Hírek. Petőfi rádió. 4.25,7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 4.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00: Hírek. 6.55: Torna. 10.00: Zenedélelőtt. 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.30: Hírek. 19.25: Jó estét gyerekek! 20.30, 22.30, 24.00: Hí­rek. 3. műsor: 14.00, 18.00, 19.30, 22.30: Hí­rek. Hétfő, március 7. Kossuth rádió. 8.25: Mit üzen a Rádió? 9.00: Schubert: Wanderer fan­tázia. 9.30: Versek. 9.43: Óvodások műsora. 10.05: Nyitnikék. 10.35: Ver­bunkosak, katonadalok. 11.05: Dalok. 11.20: Bioritmus. 11.40: R. Merle: Vé­dett férfiak XXII. 12.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.00: Zenei érdekes­ségek az elmúlt hét műsorából­ 14.34: Rákosy: sliccügyek. 14.54: Édes anya­nyelvűnk. 15.05: Madrigálok. 15.29: Ze­nélő Dominó. 15.59: Operettrész­. 16.30: Világablak. 17.10: Népdalgyűjtő úton Kodály Zoltán nyomában XIII. 17.31: Riportműsor. 18.01: Filmzene. 18.15: Hol volt, hol nem volt. 19.15: A Rádió Kabarészínházának nőnapi köszöntő­je. 20.25: Leopold Stokowski vezényel. 20.59: Nem vagyunk feministák. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Halló, itt vagyok! 23.30: Operettrészt. Petőfi rádió. 8.05: Nóták. 8.35: Fi­gyelmébe ajánlom! 8.50: Bliss: Kenil­worth — szvit. 9.00: Slágermúzeum. 12.00: Népi zene. 12.35: Kis magyar néprajz. 12.40: Tánczenei koktél. 13.25: V­ilágújság. 14.00: Kettőtől ötig. Kí­vánságműsor. 17.00: „Aranyláz” a bio­lógiában IV. 17.30: ötödik sebesség. 18- 35: örökzöld dallamok. 19-30: Sport­világ. 20.00: Benny Goodman felv. 20.35: Népdalok. 21.00: Hangverseny. 22.00: Kosztolányi: Kanári. 22.34: Könnyűzene. 23.20: A tegnap slágerei­ből. 3. műsor. 9.00: Mesedél­őtt. 9-27: Operarészl. 10.00: Szonda. 10.30: Ka­marazene. 12.30: Könyvszínpad. 13.07: Népdalok. 13.40: Zenekari muzsika. 14.30: Operettrészl. 15.07: Zenekari muzsika. 16.00: Iskolarádió. 16.30: Schubert: Wanderer fantázia. 17.00: Komjáthy György műsora. 17.30: Bach-művek. 18.00: Zsebrádiószínház. 18.20: A zeneirodalom remekműveiből. 19­­05: Iskolarádió. 19.35: Wagner: Lo­hengrin. Kedd, március 8. Kossuth rádió. 8.27: „Aranyláz” a biológiában. 8.57: A Népzenei Hangos Újság melléklete. 9.44: Bölcsöd al. 10.75: MR 10—14. 10.35: Fúvószene. 10.47: Lemezmúzeum. 11.39: R. Merle: Védett férfiak xxm. 12.45: Törvény­könyv. 13.00: Huszka: Bob herceg. 14.32: Dowlamd-művek. 14.42: Élő vi­lágirodalom. 15.05: Zenei műsor. 15.28: Nyitnikék. 16.00: Operarész­. 16.29: Zengjen a muzsika. 17.05: Arcélek. 17.30: Népi zene. 17.45: A Szabó csa­lád. 18.15: Hol volt, hód nem volt. 19-15: Gondolat. 20.00: Bruno Walter vezényel. 21.00: Lélek és test. 21.30: Operarészt. 22.20: Tíz perc külpoliti­ka. 22.30: Kodály-kórusok. 22.50: Aki­től tanultam. 23.00: Kamarazene. Petőfi rádió. 8.05: Harangozó Teréz énekel. Kb. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Társalgó. 12-25: Ifjúsági könyves­polc. 12.35: Melódiákoktól. 13.25: Lá­tószög. 13.30: Muzsikáló természet. 13-35: A Gyermekrádió műsora. 14.00: Kettőtől hatig. 18.00: Tini-tonik. 18.35: Beszélni nehéz. 18.47: Nóták. 19.25: Könyvismertetés. 19.35: Csak fiatalok­nak! 20.35: Krúdy: Hét bagoly IX. 21.00: Gramofonalbum. 21.30: Beszél­getés. 22.00: Népdalkörök pódiuma. 22.25: Operettrész­. 23-20: A mai dzsessz. 3. műsor. 9.00: Is­kolarádió. 9.30: Vo­nósnégyesek. 10.42: Dzsesszarchivum. 11.05: Magyarország 1983. 11.40: Zene­kari muzsika. 13.07: Kórusok, hang­szerszólók. 14.00: Fiatalok Stúdiója. 14.25: Az Állami Népi Együttes felv. 15.00: Szereted az operát? 15.30: Bruckner: II. szimfónia. 16.30: Telje­sítmények nyomában. 17.00: Opera­­részt. 18.00: A Poptarisznya dalaiból. 19.05: Iskolarádió. 19.35: Bach: I. brandenburgi verseny. 20.00: Verses összeál­lás. 20.31: Operarészt. 21.21: Zongoraművek. 22.15: A progresszív beat híres lemezei I. 22.54: Zenei pa­noráma. A Szabó család. 12.05: Nóták. 12.35: Tánczenei koktél. 13.25: Pillanatkép. 13.30: A Gyermekrádió műsora. 14.00: Kettőtől négyig. 16.00: Mindenki is­kolája. 16.35: Néhány perc tudomány. 16.40: Fiatalok a seregben. 17-10: Kül­földről érkezett. 17.30: Ötödik sebes­ség. 18.35: Barangolás régi hangleme­zek között. 19.00: Újdonságainkból. 19.25: Prizma. 19.45: Rod Stewart felv. 20.35: Végh: Tszmetro I. 22.00: Pop­műhely. 22.45: Popper-művek. 23-20: Operettrész­. 3. műsor: 9.00: Iskolarádió. 9.30: Hangverseny. 10.38: Tánczene. 11.05: Giordano: A gúnyvacsora. 12.47: Fú­vószene. 13.07: Kamarazene. 14.00: Képtelen természetrajz II. 14.23: Ze­nekari muzsika. 15.07: Magyar zene­szerzők. 15.51: Zenei műsor. 16.51: Öt földrész zenéje. 17.00: A véges végte­len. 17.30: Operarészt. 18.15: Magnóról — magnóra. 19.05: Iskolarádió. 19.35: Szimfonikus zene. Közl. 20.30: Világ­újság. 21.35: Operarészt. 22.13: Vival­­di-művek. 23.00: Ázsiai zenekultúrák. Szerda, március 9. Kossuth rádió. 8.27: Világablak. 8.56: Beszélni nehéz. 9.08: Barokk szoná­ták. 9.46: Kis magyar néprajz. 9.51: Tarka mese, kis mese. 10.05: Hangos, zenés olvasókönyv. 10.35: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.50: Ránk!: Fekete szőlő. 11-03: Nagy mesterek — világ­hírű előadóművészek. 12.45: Házunk tája. 13.00: Operarészt. 13.30: Kritiku­sok fóruma. 13.40: Dzsesszmelódiák. 14.29: Kagylózene. 15.05: Fúvószene. 15.28: MR 10—14. 16.04: Filmzene. 16.12: Irodalmi összeállítás. 17.06: Riportmű­­sor. 17.30: Pátria — népzenei hangle­mezsorozat. 17.44: Zenekari muzsika. 18.15: Hol volt, hol nem volt. 19.15: Rádiószínház. 19.50: Népdalest. 21.05: A magyar művelődés századai. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Operarészl. 22.45: Beszélgetés. 23.00: Versenymű­­vek. Petőfi rádió. 8.05: Nóták. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Idősebbek hul­lámhosszán. 9.30: Operettrészl. 11.35: Csütörtök, március 10. Kossuth rádió. 8-27: Operarészl. 9.20: Irodalmi évfordulónaptár. 9.44: Szólj, szólj, sípom! 9.55: Schubert: Menüett. 10.05: Diákfélóra. 10.35: Muszorgszkij­­dalok. 11.25: Riportműsor. 11.40: R. Merte: Védett férfiak XXIV. 12.45: Famtükörkép. 13.00: Új lemezeinkből. 13-47: Nóták. 13.59: Noteszlapok. 14.27: Fúvószene. 15.05: Operettrész­. 15.29: Százszorszép Klub. 15.59: Könyvszem­le. 16.09: A Sebő együttes összes felv. 16.37: Schubert: Wanderer fantázia. 17.05: Olvastam valahol. 17.25: Vavri­­necz: Mezőségi képek. 17.34: Rádió­­színiház. 18.15: Hol volt, hol nem volt. 19.15: A pécsi stúdió műsora. 19.30: Madrigálok. 19.40: Hangverseny. Közb. kb. 20.20: Az emberlakta tér. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Szigeti Jó­zsef felvételei HI. 23.31: Operarészt. Petőfi rádió. 8.05: Két kantáta. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Napközben. 12.35: Népzene. 13.00: Kapcsoljuk a győri stúdiót. 13.20: Éneklő Ifjúság. 13.32: Kósa: Mesemadár. 13.40: Zenei műsor. 14.00: Kettőtől négyig. 16.00: Beszélgetés. 16.35: Idősebbek hullám­hosszán. 17.30: Tanakodó. 18.35: Hét­végi Panoráma. 19.55: Slágerlista. 20.35: Arcképemlékeinkből. 21.30: Tölt­sön egy órát kedvenceivel. 22.30: Ope­rettrészl. 23.20: Nóták. 3. műsor. 9.00: Iskolarádió. 9-30: Ko­dály: Organoedia. 9.54: Operettrészl. 10.30: Dzsesszfelv. 11.05: Zenekari mu­zsika. 11.50: Operarészl. 13.07: Blues­­fellív. 14.00: Schönberg: Gurre-dalok. 15.41: Rameau: e-moll szvit. 16.00: Ze­nei Lexikon. 16.20: Iskolarádió. 16.50: Pillanatkép. 16.55: Popzene. 18.13: Goethe és a muzsika IX. 19.05: Isko­larádió. 19.35: Népdalkórusok. 19.50: Kilátó. 20.35: Operaest. 21.30: Magyar­­ország . 1983. 22.05: Kórusmuzsika. 22.24: Napjaink zenéje. MELÓDIA - MOZAIK Összeállította: DÉVÉNYI TIBOR 28 Zajosan telnek a napok a Televízió könnyű­zenei osztályán. Beindult a „show-gyár”. Egy­más után készülnek a különböző pop- és rock­­jellegű műsorok, amelyeket rövidesen a nézők is láthatnak. Mivel az Új egymillió ... iránt csök­kent az érdeklődés ezért olvasóink jogosan kér­dezik, hogy mikor láthatják már kedvenceiket a képernyőn. Az LGT utolsó nagylemezéből készült produk­ció utómunkálatait a napokban fejezi be és ké­szíti elő Zorán új műsorát­­ Módos Péter szer­kesztő. A Pop Tükör újabb adása készült el Tánczos Gábor irányításával. Egy „új" műsor­vezető mutatkozik be ebben a műsorban - Beam­ter Jenő - a híres ütőhangszeres zenész sze­mélyében. Záray Mártának és Vámosi János­nak is elkészült a Köszönet a boldog évekért című nagylemezük dalaiból egy show. A nép­szerű táncdalénekes házaspár nyolc dalt éne­kel a Fórum Szállótól­­ Ferihegyig, remek han­gulatban, Csenterics Ágnes rendezésében. El­készült Soltész Rezső showja is, amelynek al­címe: Egy téli randevú, és erre a randevúra várja Önöket, olvasóink kedvenc férfi éneke­se. Gyönyörű tájakon készültek a felvételek­re-A Soltész-show-t is Csenterics Ágnes szerkesztette és rendezte zsével és „vendégeivel" - Katona Klárival és Szűcs Judittal. Bátran el lehet mondani erről a zenés filmről, hogy bajnokok találkozója. Ugyan­is a Televízió, a Rádió és a PM - Pop meccsé­nek végeredménye majdnem megegyezik a Ké­pes Újságban kialakult sorrenddel. A férfiak- Katona Klári a téli forgatáson Péntek, március 11. Kossuth rádió. 8.27: Lapra készen. Stúdió beszélgetés. 8.37: Két Pergole­­sci-concerto. 9.03: „Vár egy új vi­lág . ..” 9.33: Óvodások műsora. 9.53: Lottósorsolás. 10.05: Zenélő Dominó. 10.35: Versek. 10.40: Operettrészt. 11.00: Kilátó. 11.45: Nóták. 12.45: Hétvégi Pa­noráma. 14.07: Kadosa Pál műveiből. 14.44: Magyarán szólva. 15.05: Révka­lauz. 15.35: Scheidt: Gaillard battaglia. 15.42: Daloló, muzsikáló tájak. 16.00 : Ki vigyázzon? 17.05: Operarészl. 17.35: Belvíz. 18.00: Zenei műsor. 18.15: Hol volt, hol nem volt. 19.15: Homo lu­­dens. 19-35: Hangalbum. 20.35: Ope­rettrészl. 21.30: Eltűnt egy termelőszö­vetkezet. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Hangverseny. Kb. 23.30: Dzsessz­­felv. Petőfi rádió. 8.05: Az izraelita fele­­kezet negyedórája. 8.20: Tíz perc kül­politika. 8.35: Slágermúzeum. 9.21: In­­termikrofon. 9.41: Eltűnt gyerekeik. 11.35: Tánczenei koktél. 12.35: Édes anyanyelvünk. 12.40: Népi muzsika. 13-15: Külpolitikai arcképcsarnok. 13.35: Felütöm a telefonkönyvet. 14.00: Kettőtől fél hatig. 17.30: Ötödik sebes­ség. 18.35: Slágerek. 19.26: Sportköz­vetítés. 19.40: Régi nóta, híres nóta. 20.35: Sporttudósítás. Közli. 20.40: Tör­téneteim. 21.35: Ritmus! 22.05: Népda­lok. 22.30: Nem szentírás! 23.20: Szim­fonikus zene. 3. műsor. 9.00: Iskolarádió. 9.30: Ze­nés játék­részi. 9.53: Árnyak és rejté­lyek. 11.05: Operarészi. 11.52: Hang­verseny. 12.55: Pillanatkép. 13.07: Könyvszemle. 13.17: Kamarazene. 14.00: Irodalmi műsor. 14.55: Népda­lok. 15.11: Gluck: Iphigenia Aulisban. 16.59: Muzsikáról — versben, prózá­ban. 17.30: Hangverseny. Kb. 18.35: Madrigálok. 19.05: Zongoraversenyek. 20­16: Kritikus füllel. 21.16: Népi zene. 21.30: Opera-mű­vészlemezek. 22.30: Töltsön egy órát kedvenceivel. Szombat, március 12. Kossuth rádió. 8.30: Családi tükör. 9.00: A Föld, amelyen élünk. 9.15: Színes népi muzsika. 10.05: Holtbiz­tos meglepetés. 11.05: Szombati talál­kozás. 12.30: Déli zeneparádé. 13.25: Orvosi tanácsok. 13.30: Milyen a „ma­gyar fa sorsa?" 14.05: A hét embere. 14.15: Zenei anyanyelvünk. 14.25: Ma­gyarán szólva. 14.40: Irodalmi Figye­lő. 15-10: Új Zenei Újság. 16.00: 168 óra. 17.30: Előadja a szerző. 18.05: Sportközvetítés. 18.15: Hol volt, hol nem volt. 18.45: A szülőföld muzsiká­ja. 19.44: Illyés: Különc. 22.15: Európa hangversenytermeiből. 23.38: Operett­részt. Petőfi rádió. 8.05: Könnyűzene. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Könnyűze­nei újdonságok. 9.00: Portré Kocsis L. Mihályról. 9.30: Hogy tetszik lenni? 10.35: Többet ésszel. 1135: Indulók, táncok. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 1232: Százszorszép Színház. 14.00: Magunkat ajánljuk! 16.35: Cigányda­lok. 16.52: Offenbach: A varázshege-

Next