Kertészmérnök 29. (1987)

1987 / 7-10. szám

7 az ifúság képzésében és annak feltételeinek megteremtésében .” A hallgatók eskütétele után Kivés Ágnes V. évfolyamos hallgató, KISZ-titkár köszön­tötte az új elsőéveseket. Szk. ■irtrCrüirirCrCrtr Bács-Kiskun megye felsőoktatási intézmé­nyei közül elsőként a Főiskolai Karon — augusztus 31-én — tartottuk a tanévnyitó ünnepi tanácsülést, melyen többek között részt vett Hodossi Sándor az MSZMP Bács- Kiskun megyei bizottságának titkára, Zsitvay Attila a MÉM főosztályvezető helyettese, Fischer István a Kecskemét Városi Tanács elnökhelyettese, Székely Zsolt a KISZ Me­gyei Bizottság munkatársa, dr. Patkós István a Mezőtúri Gépészeti Főiskolai Kar főigazgatója, dr. Huszka Tibor a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar főigazgató helyettese és dr. Fi­­lius István rektorhelyettes. Tanévnyitó ünnepi beszédében dr. Király László főigazgató köszöntötte a hallgatókat — köztük a 98 elsőévest — és vázolta az előttük álló feladatokat és a Főiskolai Kar által nyúj­tott lehetőségeket. Ezt követően Fehér Béláné dr. főigazgató­helyettes ismertette az új Népköztársasági Ösz­töndíjasokat. Ebben az elismerésben ezúttal Ragó Ildikó és Stiedl Éva II. éves hallgatók részesültek. A hallgatói munkaverseny eredményhirdeté­sére is sor került. Az egyéni tanulmányi verseny helyezettjei: a II. évfolyamon: I. Kollár Péter II, Straub Andrea III. Gombás Attila a III. évfolyamon: I. Hajdú Katalin II. Domán Edit III. Pál Eszter A hallgató csoportok versenyében I. helye­zett a II/6. csoport, II. helyezett a II/5. cso­port. A „Kertész Kupa’ győztesei a III. év­folyam Zöldség- és Dísznövény termesztési Ágazat hallgatói. Valamennyien pénzjutalmat kaptak. KISZ-bizottsági dicséretben és jutalomban 3 hallgató, egyéb jutalomban pedig további 32 hallgató részesült. Az ünnepi alkalommal tovább bővült a Fő­iskolai Kar címzetes főiskolai tanárainak köre. Dr. Bálint György nyugalmazott főszerkesztő, szakíró (az Ablak munkatársa), Borsódy Mik­lós, a Kecskeméti Borgazdasági Kombinát vezérigazgatója és dr. Bubán Tamás a Gyü­mölcs- és Dísznövény termesztési Kutató —Fej­lesztő Vállalat újfehértói állomásának tudomá­nyos főmunkatársa kapta e megtisztelő címet. A tanévnyitón az elsősök fogadalomtétele után dr. Filius István rektorhelyettes és dr. Ki­rály László főigazgató az Egyetem hallgatóivá fogadta az évfolyam tagjait. Végül dr Filius István szólt a Kar hallgatóihoz, oktatóihoz, kiemelve szerepüket a társadalom feladatainak és gondjainak megoldásában, jó munkát, jó egészséget kívánva a Főiskola valamennyi dolgozójának és hallgatójának. (Vné)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék