Kincses Kalendáriom, 1900

Földünk

309 — ---------------------------------------------------- ARGENTINIA-------------------------------------------------------­Köztársaság, mely 14 államból s 9 territóriumból áll. — Alkotmánya 1853. május 15. kelt s 1859. november II. revideáltatott. — 1. Szenátus 30 taggal. 2. Követek háza 86 taggal. — Színei­: kék, fehér, kék. — Területe­: 2,885.620 km 2. — Lakossága : 4,045.000 (1 km 2-re 1*3). — Vallásuk: r. hat. a lakosság jó része. — Hadserege: békelétszám: 34.340; háborúban: 238000; haditenge­részete: 61 hajón 515 ágyú és 6448 ember. — Székhelye : Buenos­ Aires 751.685 lakossal. Államfő: ROCA A. JULIO elnök, megválasztották 1898. október hó 12-én. Vasutak: 15.172 km. — Posta és távíró: postahivatal 1660; távíróvonal hossza 40.788 km; drótok hossza 95.104 km.; táviróhivatal 1237. — Közoktatás­: 3808 iskola. — Igazságügy: Min­den államnak külön birósági rendszere van ; a legf. tvszknek 5 birája s 1 államügyésze van. — Pénzügy­, bevétel: 44*21 ; kiadás: 47*63 millió arany dollár; adósságok: 308*62 millió arany és 82*37 millió papír dollár. — Kereskedelem­, behozatal: 112*06; kivitel: 11 5*67 millió arany dollár ; kereskedelmi hajók száma 200. — Ipar: 1584 ipartelep. — Pénznem: Ezüst dollár vagy peso : 100 centimé­l 4 kor. 76 fill. — Mértékek : 1887. január 1. óta méterrendszer. — Terméket­­: gabona, cukornád, pamut, szőllő, állattenyésztés, nemes­fém, szén, só, nátron stb. ----------------------------------------------------------- BOLIVIA ----------------------------------------------------------­Köztársaság. — Alkotmánya 1826. augusztus 25-én kelt s utoljára módosíttatott: 1888. augusztus 3-án. — 1. Szenátus 18 taggal. 2. Képviselőház 64 taggal. — Színes­: vörös, sárga, zöld. —* Területe: 1,334.200 km.2 — Lakossága: 2,270.000 (1 km.2-re 2). — Vallásuk: az állam vallása római katolikus. — Hadserege: békében : 2975 ember, nemzetőrség : 64.000. — Székhelye : Sucre : 27.345 lakossal. Államfő : ALONSO SEVERO FERNANDEZ elnök, megválasztották : 1896. augusztus hó 6-án. Vasutak: 1000 km. — Posta- és távíró : postahivatal: 326; táviróvonal hossza: 6641 km., távíró-hivatal : 78. — Közoktatás: 607 iskola. — Igazságügy: A legfelsőbb törvényszéken kívül van 8 kerületi s több helyi törvényszék. — Pénzügy: bevétel: 6*96, kiadás: 6­79 millió boli­viano, adósságok: 4­38 millió boliviano. — Kereskdelem: behozatal: 22*1, kivitel: 21*4 millió boliviano. — Ipar : jelentéktelen. — Pénznem : 1 ezüst boliviano , 100 centavo­lal­ 4 korona 76 fillér. — Mértékek­, méretrendszer. — Termékei: árpa, burgonya, kukorica, kakas, banán, kávé, cukornád, bab, állattenyésztés, nemes érc, bismut, antimon, bóraksz, higany. ------------------------------------ BRAZÍLIAI egyesült­ államok -----------------------------------­Húsz állam szövetséges köztársasága 1889. november 13. óta. — Alkotmánya 1891. február 25-én kelt. — Kongresszus­. 1. Szenátus 63 taggal. 2. Képviselőház 212 taggal. — Színei: sárga, kék. — Területe: 8,361.350 km2. — Lakossága­: 14,933.915 (1 km2-re 1*8) — Vallásuk: r. kat. 10 millió. — Hadserege: békében: 16.860; haditengerészete: 52 hajón 354 ágyú, 9000 ember. — Székhelye: Rio de Janeiro 590.000 lakossal. Államfő: DE CAMPOS SALLES MANOEL FERRAZ dr. elnök, megválasztották 1898. november hó 15-én. Vasutak: 13.941 km , épülőfélben 8690 km. — Posta és távíró : postahivatal : 2826; távíró­vonalhossza 16.330 km.; drótok hossza : 35.295; táviróhivatal: 2890.—Közoktatás: 7517 iskola. — Igazságügy: községi s békebiróságok, felebbező bíróságok s legf­őbb tribunális. — Pénzügy: bevétel: 344*2; kiadás: 324*6 millió millreis; adósságok: kb. 2 milliárd millreis. — Kereskede­lem: behozatal: 481; kivitel: 489 millió millreis; kereskedelmi hajók száma 474. — Ipara: cukor, malom, húskonzerváló, rumipar. — Pénznem: 1 ezüst millreis à 1000 reis = 2 bor. 83 fillér; 1 conto di reis = 1000 millre is: 1 cruzado­s 90 fill. — Mértékek­, méterrendszer. — Termékei: kávé, cukornád, rizs, pamut, dohány, kakaó stb. ----------------------------------------------------------------- CSILE -----------------------------------------------------------------­Köztársaság. — Alkotmánya 1833. kelt. — Kongresszus . 1. Szenátus 32 taggal. 2. Kép­viselőház 94 taggal. — Színes­, kék, fehér, vörös. — Területe­: 776.122 km.2 — Lakossága: 3.414.000(1 km.2-re 9). — Vallásuk: államvallás a r. kát. —Hadserege: 9000 ember, nemzet­őrség: 51.090 ; haditengerészete: 39 hajón 334 ágyú és 4188 ember. — Székhelye: Santiago 336.447 lakossal. Államfő : ERRAZURIZ FED. elnök, megválasztották : 1896. szeptember hó 18-án. Vasutak : 4286 km. — Posta és távíró: postahivatal 636; táviróvonal hossza: 13.512 km., drótok hossza: 18.720 km.; táviróhivatal 235. — Közoktatás: 1291 iskola. — Igazságügy: Háromfoku bíróság. — Pénzügy: bevétel: 79*20, kiadás: 7916 millió pezo ; adósságok 265*2 millió pezo. — Kereskedelem­ : behozatal : 74*08, kivitel : 74*36 millió pezo ; keresk. hajók száma : 188. — Ipara : fejlődőben van. — Pénznem : x ezüst pezo , 100 centavo­l 2 korona 40 fillér. — Mértékek : 1865. óta méterrendszer. — Termékei: gabona, len, bor, gyümölcs , állattenyésztés, salétrom, réz, kobalt, mangán, stb. SZÉNÁSY és REIMANN, Budapest, IV., Ferenciek-tere 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék