Kincses Kalendárium, 1955

Petőfi Sándor: Egy estém otthon

■fr г==зайш==3 fr 8=шйзвг=3 © fr © S==̇*ss=3 © fr © t=zsx®=5 fr 8=яеNo=3 fr •fr ❖ 8= Petőfi Sándor: EGY ESTÉM OTTHON Szemében „mesterségem” Most is nagy szálka még . Előitéletét az Évek nem szünteték. „No, csak hitvány egy élet Az a komédia !”­­-'ülemnek ily dicsérést kellett hallgatnia. „Tudom, sokat koplaltál, Mutatja is színed, Szeretném látni egyszer Mint hánysz bukfenceket.” Én m­iértő beszédit Mosolygva hallgatom : De ő makacs fej­­ föl nem Világosíthatom. Továbbá elszavaltam Egy bordalom neki ; S nagyon-nagyon örültem. Hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, Hogy költő­ fia van ; Előtte minden ilyes Dolog haszontalan. 1844. &fr S==as»^=3 ❖ S==e£S3c=í Ф fr Ф © fr © g==3SSÖ3B==3 fr S=asöOT=3-fr Borozgatánk apámmal ; Ivott a jó öreg, S a kedvemért ez egyszer, Az isten áldja meg ! Sohá nem voltam otthon, Oly rég nem láta már, Úgy megvénült azóta — Hja, az idő lejár. Beszéltünk erről, arról, Amint nyelvünkre jött . Még a színészetről is Sok más egyéb között.­­ Nem is lehet csodálni ! Csak húsvágáshoz ért ; Nem sok hajszála hullt ki A tudományokért. U­lóbb, midőn a bornak Edénye kiürült, Én irogatni kezdtem, Ő meg nyugodni dűlt. De ekkor száz kérdéssel állott elő anyám ; Felelnem kelle­n hát az írást abban hagyom. És vége-hossza nem lett Kérdezgetésinek ; De nekem e kérdések Olyan jól estenek, Mert mindenik tükör volt, Ahonnan láthatom : Hogy a földön nekem van Legszeretőbb anyám 1 189

Next