Kisalföld, 1971. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

4 KISALFÖLD 1971. április 8., csütörtök Rádió, Ív, mozi, színház GYŐRI RÁDIÓ 18.00—lö.OOÍ Nyugat-dunántúli brón-i'ka. — Tánc zene. — Idősze­rű kérdésiekről. Cserhalmi Imre kommentárja. — Szórakoztató zene. KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Népi zene. — 9.00: III. Nemzetközi Rádiójáték Fesztivál gyermekeknek. — 9.99: Giacomo Lauri-Volpi énekel. — 10.05: Idő és valóság (Befejező rész) (ism.). — 10.30: Olasz muzsika. — 11.19: Utazás a Balaton körül. — 12.30: Melódiákoktól. —- 13.57: Csendes Don. XIV. rész (ism.). — 15.10: Zengjen dalunk! — 15.40: Kecs­kés Sándor klarinétozik és táro­gatózik. kisegyüttes kísérettel. — 16.05: Fellegi Ádám zongorázik. — 16.29: Gondolatok filmekről. — 16.44: Könnyűzene. — 17.15: Az Express-együttes felvételeiből. — 17.35: T. Választó! — 18.00: Operacsillagok — operaslágerek. — 18.30: Népi zene. — 18.48: A Költészet Hete. — 19.35: A Ma­gyar Rádió- és Televízió Szim­fonikus Zenekarának hangver­senye. — Közben: Kb. 20.05: Lát­tuk hallottuk. — Kb. 21.35; Bá­nyászérdekek — társadalmi ér­dek. — Kb. 21.45: A dzsessz ked­velőinek. — 22.25: Magnósok, fi­gyelem! (ism.). — 23.10: Ütrahí­­vás. Charles Baudelaire művei­ből születésének 150. évforduló­jára. — 23.40: Schubert művei­ből. — 0.10: Operettek. PETŐFI RÁDIÓ * 8.05: Magyar előadóművészek felvételeiből. — 8.45: Külpolitikai figyelő (ism.). — 9.00: Daljáté­kokból. — 9.40: Váci pillanatfel­vételek. — 12.00: Könnyűzenei híradó (ism.). — 1'2.32: Polkák. — 32.40: Nevetni — nem kívána­tos? 2. A titkos ügynök. — 13.03: Szolnoki stúdiónk jelentkezik. — 13.20: Éneklő világ. — 14.C0: Ifjú­sági randevú kettőtől hatig . . . — 18.10: Olvasóterem ... — 18.30: Századunk kórus műveiből. — 18.53: Handabasa, avagy a fá­tyol titkai. Zenés komédia két részben (ism.). — Közben: Kb. 20.25; Új könyvek (ism.). — 21.21: A Költészet Hete. — 21.31: Nép­dalok. — 21.50: Max Weber: Ál­lam. politika, tudomány. — 22.00: Tavaszi parádé. — 22.25: Beetho­ven kamarazenéjéből. — 23.15: Nóták. URH 18.10: Hanglemez parádé. — 18.56: Suchon: örvény. Opera. — 20.57: 2000 felé. Az Ifjúsági Rá­dió folyóirata. — 21.32: Üj le­mezeinkből. BUDAPESTI TV 10.01: Szünidei matiné. Kisfil­­mek. — 17.38: Hírek. — 17.40: Bukarest ' szökökútiai. Román kisfiún. — 17.55: Tízen Túliak Társasága. — 13.45: Vajúdó fal­vak. — 18.10: Rejclám. — 18.18: Esti mese. — 18.30: Tv-híradó. — 20.00: Minden kilométerkőnél..! Magyarul beszélő bolgár filmso­rozat. 1. rész. Az uszály. — 21.00: Töltsön félórát kedvenceimmel! — 21.40: Variációk. Fiatal művé­szek műsora. — 21.55: Tanácsko­zik az SZKP XXXV. kongresszu­sa. — 22.10: Tv-híradó. n. BRATISLAVA! TV 14.58: Hírek. — 18.00: Férfi ké­zilabda akadémiai VB. — 16.15: Üszóverseny. — 17.00: Vállalati gazdálkodás és irányítás. — 17.45: 1871-ben élünk. Ifjúsági havllap. — 18.40: öt perc önmagunknak. — 19.00: Tv-híradó. — 18.30: Ma döntünk a holnapról. — 20.00: Kockázat. Lengyel tv-sorozat, 7. rész. — 21.00: Népballadák. — 21.25: Egészségügyi tanácsok. — 2L55: Tv-híradó. — 22.15: A jég­korongozás hírei. OSZTRÁK TV T 18.00: Tv-kúkkantó. — 18.30: Esti mese. — 18.35: S'port. — 18.55: Példát mutatok nektek... — 18.30: Világhíradó. I. — 20.05: J. S. Bach: János-passió. Előadja a müncheni Bach-zenekar. — 22.15: Világhíradő. II. — 22.30; A hét­végén utazóknak. n. 18.30: Iskola-tv. — 18.00: Kap­csolat. Az ifjúsági szerkesztőség műsora. — 19.30: Világhíradó. — 20.15: Sebastian Kneipp. Játék­film. — 22.25; Osztrák körkép. — 22.40: Világhíradó. HOL SZÓRAKOZZUNK? Győr. Rába: Az évszázad ri­portja (m.), 3. Rekviem (jug.), n6, f8. Vörös Cs.: Szerelmem, segíts!* (o.), 9. 11. 3. n6. f8. Mó­­vár, K.: Az élethez túl sok* (o.— f.), 4, 6, 8. MOFÚM: Staféta* (m.), 6. Sopron, Sz.: Sárika, drágám.!* (m.), 3, n6, f8. Kapuvár: Dzsa­­mllla' szerelme (sz.), 6, 8. A csillaggal jelölt filmek kor­határosaik! A Talajerő-gazdálkodási Vállalat KÓNYI ÜZEMEGYSÉGE tmk-mühely vezetésére szakmai gyakorlattal rendelkező műhelyvezetőt keres Jelentkezés: személyesen vagy írásban Sopron, Kossuth Lajos u. 45., vagy Kóny, Béke u. 1/a. sz. alatt. A GYŐRI BAROMFIFELDOLGOZÓ VÁLLALAT lakatosokat, mérlegjavítót és villanyszerelőt KERES FELVÉTELRE. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezés: Győr, Kandó K. u. 7. A PNYY Soproni Pamutipar AZONNALI BELÉPÉSSEL FELVESZ gyakorlott szövőket és szövő betanulókat Bérezés: kollektív szerződés szerint. Jelentkezés: a gyár munkaügyi osztályán, Sopron, Selmeci u. 15—17. A VOLÁN 21. sz. Vállalata változó, vidéki munkahelyre felvételre keres olyan dolgo­zókat, akik' már lánctalpas gépre jogosítvánnyal rendel­keznek. Rövid idő alatt dó­­zervezetónek kiképezzük, és arról országos érvényű bizo­nyítvánnyal látjuk el. Jelent­kezés: Bp. V., Haris köz 4—6., személyzeti és oktatási osz­tály. <x) A Magyar Pamutipar, Bp. IV. kér. (Újpest), Erkel u. 30., felvesz 15. életévüket be­töltött lányokat szövő, fonó, cérnázó, csévélő betanuló­­nak. Jelentkezés: személye­sen vagy levélben a gyár munkaügyi osztályán. (x) TIZENHAT évet betöltött lányokat szövőnek felvesz a Pamuttextilművek Jacquard Szövőgyára. A betanulási idő 12 hét. Jelentkezés és részle­tes felvilágosítás írásban a PTM Jacquard Szövőgyár munkaerőgazdálkodási osztá­lyán, Budapest, XIII., Szek­szárdi u. 19—25. (x) Az Országos Szakipari Vál­lalat győri és almásfüzitői munkahelyre felvesz festő­mázoló szak- és segédmunká­sokat, valamint állványozó­kat. Jelentkezni lehet: Győr, volt repülőtér OSZV kiren­deltség, vagy almásfüzitői Timföldgyár, OSZV kiren­deltség, Bpest, V., Báthory u. 12., II. emelet 229. (x) SZÍNHÁZ CSARDÁSKIRÁLYNO, 7 óra, Jászai-bcrlet. ORVOSI ÜGYELET GYŐRÖTT: este 7-től reggel 7- lg a Köztelek út 4. szám alatti körzeti orvosi rendelőben. Tele­fon: 12-197. SOPRONBAN: este 6-tól reg­gel 6-ig a Kiss János ü. 4. alatti rendelőben. Telefon: 12-011. MOSONMAGYARÖVARON: es­te 7-től reggel 7-ig a Szt. László tér 2. sz. alatti orvosi rendelő­ben. Telefon: 16-661. Ha az ügye­letes orvos nincs ott, a 16-431-es telefonon kell a bejelentést meg­tenni. vagy a rendelő ajtajára kifüggesztett ládába a pontos cí­met bedobni. CSORNÁN és KAPUVARON: a körzeti orvosok saját körzetük­ben személyesen vagy telefonon elérhetők. Az Építőipari Szállítási Vállalat (ÉPFU) na Győri Szállítási Üzemegysége hivatásos személy- és tehergépjármű ­­vezetii tanfolyamét indít azok részére, akik szakmának kívánják választani a gépjárműveze­tést, tényleges katonai szolgálatot letöltötték, és általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. A tanfolyam egész napos elfoglaltsággal előreláthatólag tíz hétig tart. Erre az időre a tanfolyam költségein felül a vállalat a család ( megélhetéséhez szükséges ösztöndíjat fizet. A jogosítvány megszerzése után a vállalat biztosítja a képzettségnek megfelelő foglalkoztatást. Jelentkezni lehet személyesen az üzemegység munkaügyi osztályán, Győr, Fehérvári út 10., április 16-ig, ahol az érdeklődök bővebb felvilágosítást is kaphatnak. Termelőszövetkezetek és háztáji állattartók figyelmébe! Hí flllatíorialmi és Húsipari Váiíalat, magas átvételi árat fizet a vállalatnál leszerződött és a vállalatnak eladásra felkínált, megfelelő minőségű vemhesűszűért. A szerződött „0“ minőségű vemkesüsző védőára 16000 Ft/db. 0 szerződött „B“ minőségű vemhesüsző védőára 15000 Ft/db. Az állatorvosi vizsgálat alapján tbc-mentesnek bizonyult és tbc-mentes környezetből származó tenyészmarhák védőárán felül még lOOO Ft felár kerül kifizetésre. Szerződés köthető az időarányosan jól fejlett, jó küllemű és megfelelő tenyészértékű és legalább a nyolchónapos kort betöltött minden növendék üszőre. (A szerződéskötés további feltétele, hogy az állat tbc-mentes legyen és tbc-mentes környezetből származzon. A felvásárláskor az állat brucellózis­­mentességét is igazolni kell.) A szerződéskötési szándék bejelenthető a vállalat járási kirendeltségeinél, illetve a vállalat körzeti felvásárlóináL Győr-Sopron megyei Adatforgalmi és Húsipari Vállalat. Győr, Szeszgyár u. 17/b.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék