Kisalföld, 1989. október (44. évfolyam, 232-257. szám)

1989-10-09 / 238. szám

ADÁS-VÉTEL Boroshordók el­adók: 500 1—1000 1- ig. Ár: 8—10 Ft/l. Kovács Sándor, Sop­ron, Fehéregyház u. 6. Boroshordók el­adók Tel.: 06-96/16- 495. Szekrénysorok, ülőgarnitúrák, heve­­rők, modern és stíl­bútorok eladók. Győr, Bástya út 36/B. Szabó: Biogiliszta eladó, terményfelvásárlási szerződéssel, szakta­nácsadással, szük­ség esetén OTP ügy­intézéssel, tartási szerződéssel. Érdek­lődni lehet a 1-310- 060-as budapesti te­lefonon. 9 hónapos vemhes úsző eladó. Tóth Mi­hály, Kapuvár, Gár­donyi u. 6. TZ LADA COMBI eladó. Sopron, Paur Iván út 8. Tel.: 06- 99/13-441.____________ NDK 3 részes ba­bakocsi eladó. Győr, Corvin út 48. ZASTAVA eladó. 55 GTL. Megkímélt DF rendszámú, 2,5 éves. Megtekinthető Mosonmagyaróvár, Lenin út 169. 67. Tel.: 06-98/12-020. TE frsz. LADA COMBI elsőkézből eladó. Érdeklődni: Sopron, Ikvasor 8. 16 óra után. Nap­közben tel.: 12-194. Nagyméretű vil­lanykályha eladó. Érdeklődni Abda, Radnóti lakótelep 3/7.­­ 7 hónapos csődör csikó eladó. Rábca­­kapi, Fő u. 55. 9 éves felújított 1200 L-es Zsiguli el­­adó. 24-475. Győr. 85-ös évjáratú CIT­ROEN GTI eladó, új LADA cseréjével is. Tel.: 06-96/11-235. Agnes. Karambolos WART­BURG kifogástalan motorral, egyben vagy bontva eladó. Érd.: 15 óra után a 10-958 győri telefo­nom_________________ DACIA TLX, piros, 10 hónapos, extrák­kal eladó. Győr- Ménfőcsanak, Koltól Anna u. 3. Friss fejőstehén ikerbárjaival eladó. Bejczi Elek. Koron­­có, Szt. István út 19. 3 m3 száraz tölgy­fapadló és nagy­­mennyiségű káposz­ta eladó. Érd.: 06- 98/16­893._____________ Sötétkék bársony, mély gyermekkocsi igényesnek eladó. Érd.: Győrszentiván, Egysori u. 89._____ 2400 db bontott, hódfarkú cserép el­adó. Győr, Gábor Áron út 32. Délután 3 óra után. Antik cserépkály­­ha eladó. Cím: Hédi Zoltán, Győrasz­­szonyfa, Kisfaludy u. 26. Humuszgiliszta, gi­liszta és humusz visszavásárlási szer­ződéssel, OTP-re vagy szerződés nél­­kül eladó. Rábapa­­tona, Külső Rákóczi u. 98. Krupics, Nagy Singer var­rógép 190x90 és toló ajtó. Mekalor olaj­kályha és széntüze­lésű, főzésre is al­kalmas kályhák el­adók. Győr, Klapka u. 5. I. 5. Tóth, Gyárváros. ________ Eladó S 51 B SIM­SON segédmotorke­rékpár kevés kilo­méterrel és extrák­kal. Győr, Kalapács út 21/B. ZE fisz. LADA 1200-as áron alul el­adó. Érdeklődni Győr, Dr. Pogány I. u. 30. V/3. WARTBURG bont­va eladó. Szany, Pe­tőfi u. 16. 6 éves platós ZUK eladó. Csorna, Sze­der u. 7. TX-es TRABANT eladó. Érd.: Mihá­lyi, Korona u. 33. Szágli 15 óra után. 1200 ZSIGULI ka­rosszéria eladó. Ka­puvár, Lenin u. 24. 16 óra után. Egy hónapon belül várható DACIA ki­utalás átadó. Győr, Pablo Neruda u 7. VI. 3. Olcsón kiságy, kis bicikli, autó gyer­mekülés, angol tuli­­kocsi, krómozott tv állvány, régi orosz művészlemezek el­adók. Győr, Kodály Z. u. 44. VIII. 26. 17 óra után. Platós ARO-t ven­nék kevés kilométer­rel. Telefon: 06-96/ 20-807. PASSAP kötőgép­hez motor, állvány­nyal együtt eladó. Érd.: a győri 12-552- es telefonon. Szombathelyen új kertes, családi ház eladó, vagy elcserél­ném pestkörnyéki, soproni, balatoni ha­sonlóra. Érdeklődni: Szombathely, Szövő út 76/A. _______­ LADA 2107-es tí­pusú gépkocsi ki­utalás színválasz­tással azonnal átve­hető. Telefon: 06-99/ 11-079. NDK krémfagylalt­­gép eladó. Levél­cím : Mosonmagyar­óvár, Stefkó u. 21. Höckné. Két darab bontott cserépkályha eladó. Tel.: 06-98/12-834. 2 db heverőt ven­nék. Cím: Moson­magyaróvár, Terv u. 4. 1700 db bontott cse­rép 2,50­ db eladó. Levél, Szövetkezet utca 90. 15 óra után. Figyelem! Hu­muszgiliszta eladó. Giliszta és humusz visszavásárlási szer­ződéssel. Akciós ár! Kedvező feltételek. Veszkény, Lenin u. 164. Mátics, vagy Vitnyéd, Mátyás u. 29. Bella. 1991 októberig vizs­gázott IZS furgon, valamint felújított LADA COMBI eladó. Érdeklődni: Sopron, Ady E. út 168. Bontásból faanyag 3—8 m-ig és tégla eladó. Érdeklődni: Győr, Domb u. 1—3. Shell kút mellett, hétvégeken és hét­köznap délutánon­ként. 60 literes hűtőszek­rény eladó. Győr, Kodály Z. u. 42. n. em. 7. Érd.: 14—18 óra között. GM-es 1200 S LA­DA eladó. Érdeklőd­ni: 16 óra után, 06- 96/27-236-os telefo­non. KA-s 1200 S LA­DA eladó. Varga Imre, Kisbodak, Szabadság u. 3. FF-es törtfehér 2107-es LADA eladó. Érdeklődni egész nap 06-98/12-807-es telefonon 4,5 éves, piros szí­nű 1500 S-es LADA jó állapotban, vonó­­horoggal felszerelve eladó. Érdeklődni 13—21 óráig Győr­­szabadhegy, Vak Bottyán u. 21. Bo­rozóban. Garanciális AUDI­­OTON video és 120­1 fagyasztószekrény el­adó. Cím: Győr, Dö­mötör F. u. 8. Gáncs. Építkezők figye­lem! 380 V-os kosa­ras építési felvonó és 90x210-es DUNA­­THERM erkélyajtó Áfa nélkül eladó. Győr, Dömötör F. u. 8. Gáncs. Fortuna hálószoba bútor és étkezőasz­tallá alakítható do­hányzóasztal eladó. Érd.: 06-96/14-147. 3,5 éves DACIA TX 31 000 km eladó. Győr, Nádas E. u. 15. Vállalatok, iparo­­sok figyelem! Ver szék: használt, selejt villanymotorokat, földkábeleket, lég­vezetékeket, réz,­­alul tartalmú alkat­részeket, papírzsáko­kat napi legmaga­sabb áron. Érte me­gyek! Olaszki Zsu­zsanna, 9400 Sopron, Vak Bottyán u. 3. Figyelem! Tavasz­ra dupla: Biogilisz­ta kedvező áron, szerződéssel, termék és szaporulat vissza­vásárlással OTP hi­telre, téliesítési tech­nológiával eladó! Vitnyéd, Felszaba­dulás u. 26. Érdek­lődés 15.00—19.00-ig. Halászin a köz­pontban 762 m2 te­lek eladó. Érdeklőd­ni: Feketeerdő, Kos­suth u. 1. Egyszobás OTP la­kás rövid bentlakás­sal eladó. Győr, Vö­rös Hadsereg u. 18. II/8.___________________ 2 szoba hallás, te­lefonos OTP örökla­kás, átalakított, bő­vített konyhával, fi­zetési könnyítéssel, 1990. nyári beköltö­zéssel eladó. Érd.: hétköznap esti órák­ban, Győr, Drasko­vics Jolán 37. IV. em. 19. Győri 10-749 telefonon. 2 szobás családi ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni lehet: Farád, Zalka Máté u. 16. Győr, Herman Ot­­tó utcában 2 szoba összkomfortos erké­­lyes lakás tehermen­tesen eladó. ,,HE­­ROS” 06-96/15-984. 2 szoba József At­tila telepi lakás el­adó. Érd.: Győr, Toldi út 11. Zámbó. Eladó 220 négy­szögöl kert, hétvégi házzal, a hűtőház­­hoz közel. Érdeklőd­ni lehet naponta 16 óra után. Kovács László, Győr, Bar­tók B. út 34. II. e. HAZASSAG 33/174 egyszerű, fi­zikai dolgozó, káros szenvedélymentes fiatalember, keresi korban hozzáillő, kedves lány ismeret­ségét, házasság cél­jából. Lakás meg­oldható. „Margaré­ta 550” jeligére leve­leket a kiadóba. Győr, Tanácsköztár­saság u. 51. 300 négyszögöl zártkert eladó. Győr 13­ 636 telefon. Abdán társasház­­rész garázzsal eladó. Érdeklődés a hirde­tés napján Abda, Radnóti lakótelep 3/7, 15—18 óra kö­zött. Harmincas, 178 cm magas, független, diplomás nő, termé­szetet, utazást ked­velő férfi ismeretsé­gét keresi tartós kapcsolat kialakítá­sa céljából. „Vé­kony jégen 083” jel­igére a kiadóba, Győr, Tanácsköztár- Gaság u. 51. Kétszintes ház 6,5 millióért eladó. La­kást beszámítok. Győr, Mónus Illés u. 48/A. összkomfortos ker­tes családi ház el­adó. Érdeklődni 9100 Tét, Deák u. 55. Nádorvárosban összkomfortos ki­sebb családi ház 100 m2 melléképületek­kel, nagy udvarral eladó. Érdeklődni le­het 17 órától a győ­ri 29-194-es telefo­non. Szabadidőpartner. Házasságközvetítés. Élettáns. Kérje tájé­koztatónkat. Kapcso­lat. Szombathely, Pf. 283. Nagyméretű fűtött garázs az Ifjúság kft. 106-ban, vala­mint 340 négyszögöl kert a Banai út ele­jén, termő gyü­mölcsfákkal, kordo­­nos szőlővel, pincé­vel, villannyal, kút­­tal eladó. Tóth, Győr, Török Ignác u. 24. 18 óra után. Győrújbarát leg­szebb helyén, műút mellett, körpanorá­­más, 450 négyszögöl üdülőkert eladó. Szőlő, gyümölcsös, hétvégi házzal, veze­tékes vízzel, villany­nyal. Győr, Vági István u. 28. I. 1. Vásárolnék kb. 200 négyszögöl bekerí­tett kertet gyümölcs­fákkal Győr köze­lében. „Víz-villany 526” jeligére a" ki­adóba. Győr, Ta­nácsköztársaság u. 51. Négyszobás csa­ládi ház eladó 1 750 000,— Ft, nagy kerttel. Győr, Fehér­vári út 158. Görbehalmi 230 négyszögöl pihenő­kért eladó. Érdek­lődni a 99/12-321-es telefonon. Sopronban, a Lö­vérekben 62 m2-es földszinti, felújított öröklakás eladó. Ér­deklődni a 06-99/12- 321-es telefonon, vagy Horváth, Cse­resznye sor 17. Molnár Ferenc ut­cai 55 m2 erkélyes öröklakás eladó. Ér­deklődni a 06-96/16- 907 telefonon 15 óra után. Nagybácsán 3 szo­bás családi ház el­adó. Érdeklődni 06- 96/28-850 telefonon. Házak, lakások, egyéb ingatlanok vé­telének, eladásának közvetítése. HORI­ZONT 06-96/20-866, Győr, Molnár F. u. 1. 12—17 óráig állunk ügyfeleink rendelke­zésére. Beled, Kossuth u. 17. sz. háromszobás családi ház garáz­­­zsal, beköltözhetően eladó. Tel.: 06-96/11- 235. AGNES. Kétszintes családi ház, kialakított üz­lethelyiséggel eladó. Cím: Csorna, Tátra út 12. 1+2 félszobás OTP öröklakás eladó. Ér­deklődni lehet Tóth Zoltán, Győr, Hesz­­ky E. u. 20. IX. 18., az esti órákban. LAKÁSCSERE Szombathelyi két­szobás belvárosi ta­nácsi lakásomat ha­sonló győrire cserél­ném. ..Kisfaludy ut­ca 526” jeligére a ki­adóba. Győr, Ta­nácsköztársaság u. 51. Tehermentes, tele­fonos OTP lakást cserélnénk 2 gar­zonra, vagy lehet egy tanácsi, egy garzon, értékegyez­tetéssel. Telefon: 06- 96/28-117, este 5-től. Minden megoldás érdekel. 2 db másfélszobás tanácsi lakást cse­rélnék egy három­­szobás belvárosira. Ádám 06-96/27-148, Szobafenyő kb. 2 m magas eladó. Ér­deklődni 06-96/15-081 telefonon. Széria szabást, varrást vállalok Sopronban. Levele­ket „Technikus” jel­igére a Kisalföld soproni szerkesztő­ségébe kérem. Olasztanárt kere­sek középfokú nyelv­vizsgára való felké­szüléshez. Győr, Fel­­szabadulás út 99. IX/28. Egyedülálló? Segí­tünk! DUÓ — Part­ner — Házasságköz­vetítő. Fogad: Győr, Gorkij u. 53. Hét­fő, kedden, szerdán: 17—20 óra. Kérje tá­jékoztatónkat — vá­laszborítékkal. Le­vélcím : 9002 Győr, Pf. 431. VEGYES Magánfuvarozó Avia gépkocsira szerelői gyakorlattal rendel­kező fiatal gépkocsi­­vezetőt alkalmazna. Ajánlatokat „Sür­gős 168514” jeligérő leveleket a Magyar Hirdetőbe, Győr, Molnár F. u. 9. ENNÉL NINCS JOBB!! A többiek most kezdik!!! A BANK Os NYÚL már évek óta folytatja ... Gépkocsira továbbra is nálunk lesz a legérdemesebb befizetni, mert — a jogszabályi korlátok feloldása után árkülönbözeti térítést fizetünk, az áremelkedés évi 18%-os mértékig, és már 1989. szeptember 1-jétől lehetősége van GÉPKOCSI ELŐ­TAKARÉKOSSÁGI BETÉT nyitására is. Ennek kamata 1 évig történő elfekvés esetén évi 12% adómentesen, míg 1 éven túl bruttó évi 20%!!! — a befizetéskor értékes ajándékok közül választhat (autóshűtőtáska, autósporszívó, akkutöltő, adagolós thermosz, fóliahegesztő stb.) — a gépkocsi megérkezésekor HUNGÁRIA CASCO-t térítünk. — sorsjegyeket adunk, amelyekkel részt vesz a takarék­­szövetkezetek országos és a Bank of Nyúl saját sorsolásán. Az országos sorsolás fődíjai: hűtőládák, társasutazások, és többek között MARUTI 800-as személy­­gépkocsi. A Bank of Nyúl sorsolásán ez évben is több száz ajándék kerül betéteseinkhez Fő­díj: VIDEÓ MAGNÓ. FELHÍVÁS: Aki ajánlatunknál jobbat tud, külön díjazzuk!!! Bővebb felvilágosítás a Bank of Nyúlnál és kirendeltségeinél! ■J- index 7K AUTÓSBOLT Győr Hid u.3.TeL12-CM Kert kiadó hosz­­szabb időre Nyúl belterületén. Víz, villany megoldható, „csak megművelés 250” jeligére a ki­adóba. Győr, Ta­nácsköztársaság u. 51. Leinformálható, kerti munkához értő, középkorú férfinak különbejáratú, für­dőszobás albérletet adok. „Megértés 090” jeligére levele­ket a kiadóba, Győr, Tanácsköztársaság u. 51.­­ Szakácsot felve­szek. Azonnali belé­péssel. „Szerződéses üzlet 462” jeligére a kiadóba, Győr, Ta­nácsköztársaság u. 51. Borozónak alkal­mas helyiséget bé­relnek Győrúj­falun, vagy telket bérel­nek. Ár és helymeg­jelöléssel. „Reális ár 462” jeligére a kiadóba. Győr, Ta­nácsköztársaság u. 51. Csukás Zoltán Me­zőgazdasági Szakkö­zépiskola Csorna, Kun B. u. 28. fel­vesz 1 fő takarító­nőt. Irodának kiadó központi helyen lé­vő családi ház. Érd.: 06-96/23-532. Polimarket GMK Budapest előnyös feltételekkel szerző­dési lehetőséget kí­nál önnek biohu­musz és biogiliszta termeléshez. — OTP hitel, — szaporulat és biohumusz vissza­vásárlás, — minőségi tech­nológia, — export értéke­sítési lehetőség. Érdeklődni: kedd, csütörtök 14—20­­- i­g. Győr, Rozma­ring u. 20. Tel.: 06- 96/19-324. ötödéves joghall­gató Mosonmagyar­óváron, vagy kör­nyékén állást keres. Ajánlatokat „Sürgős 326” jeligére kérem a Kormos I.­­ktp. 2. hirdetőbe. Mosonmagyaróvá­ron személygépkocsi kölcsönző nyílt a Lenin u. 77. sz. alatt. Tel.: 06-98/15-900, 06- 98/11-532.____________ Alsó és felsőtago­zatosok korrepetálá­sát vállalom mate­matikából. Telefon: 06-99/13-345.__________ A Magyar Autó­klub Győri Szerve­zete október 19-én gyorsított, 6 hetes elméleti képzéssel személygépkocsive­zetői tanfolyamot in­dít, részletfizetési kedvezménnyel. Gya­korlati vezetésnél a várakozási idő mi­nimális. Jelentkezés: Győr, Bajcsy-Zsi­­linszky u. 47. Tel.: 28-165. MIRELITÉ MINTABOLT! Október 10-től rendkívül ! ENGEDMÉNYES VASARI amíg a készlet tart. Ol­csóbban vásárolhat töb­bek között: gesztenyemasz­­szát, habosított meggykré­met, csirke és pulyka ré­szeket és egyéb finomságo­kat. Megtalál bennünket a győri Kisfaludy Színház kö­zelében, a Czuczor G. ut­cában. / E B O L T A S ! Mosonmagyaróvár város területén az ebek veszettség eleni oltását 1989. október 11-én (szerda) és 12-én (csütörtök) 8 és 16.30 ór­a között a Liszt F. u. 30. sz. alatt (volt állat­kórház udvarán) tartjuk meg. P­ÓT O­L T ÁS ! 1989. október 18-án (szerdán) 8 és 16.30 óra között. Mosonmagyaróvár Városi Tanács Termelés-Ellátás­­felügyeleti Osztálya Biohumusz terme­lő GMK termelőket keres. Házhozszállí­tás, telepítés, szak­­tanácsadás ingyenes. Győr, Kodály Z.,u. 12. II/3. Minden hét­­főn 17.00—19.00-ig. Oltott rész ingye­nes szállítással. „ANIKÓ” 21-793. Gyors, pontos, meg­bízható. Újra kedvezmé­nyes cipő és ruhá­zati vásár a moson­magyaróvári műve­lődési központban. Nyitva október 10— 12-ig, naponta: 9— 18.00 óráig. Kiadó szobákat, lakásokat keresek! „Híres” üzenetköz­vetítő Győr, 15­881. VÁLLALKOZÁSOK KISIPAROSOK szolgáltatásai bontás nélküli duguláselhárítás, zsírtalanítás, nyuga­ti berendezéssel, ga­ranciával azonnal. Győr-Sopron megyé­ben. ANIKÓ 06/96/ 21-793. Redőny, reluxa 20 %-os kedvezménnyel azonnalra is. Tel.: 06-96/70-041. Családi és hétvégi házak adaptálása melléképületek ter­vezése, épületlaka­tos munkák kerítés készítés. GENERAL telefonügyelet Győr, 18­927. Aprólyukú drótfo­natok 5—10—15—20— 25 mm-es lyukbő­séggel, és normál lyukú drótkerítés készítése 2 m-es ma­gasságig. Dobos Im­re drótfonó, Győr, Munkásőr u. 82. III. em., vagy Győrasz­­szonyfa, Kisfaludy u. 12. Redőny-reluxa, harmonikaajtó, nap­­árnyékoló, mű­­anyagzsalugáter. Térelválasztó, rövid határidőn belül. Megrendelhető a 06- 96/21-087 (győri tel.) Új vállalkozókat alap- és kiegészítő nyilvántartásra meg­tanítom. Tel.: 06-96/ 11-235 Ágnes. Virágüzleteinkben vasárnap is nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. (Győr, Munkásőr u. 60. Győr, Heszky E. u. 23.) Nyitvatartá­­sunk: hétköznap 7— 18 óra, szombat és vasárnap 8—12 óra. Redőnykészítés, re­luxa 20% árenged­ménnyel, részletfize­tési lehetőséggel megrendelhető. Győ­ri tel.: 23-146, dél­előttönként. Alkudjon! Redőny és reluxa az ön ál­tal kialkudott áron! Ádám 06-96/27-148. Antennaszerelés 21- 793 Győr, „Anikó”. Autóüléshuzatok kaphatók. 1600,— Ft-tól 2300 Ft-ig. Horváth kárpitos, Győr, Szarvas u. 2. Tel.: 16-540. Ther­máltól 2 percre. Olcsóbb áron háza szép lesz, ha Ikrény­­ből jut oltott mész­hez. Ingyenes szállí­tás. Telefon: 06-96/ 18-927, 24-019, 23-349. Redőnyt, reluxát szolid árakon készít. HÉRICS LÁSZLÓ, 9330 Kapuvár, Po­zsonyi u. 90. Telef­­on: 06-97/42-655. Redőnyt, reluxát a gyártótól rendeljen. Egész évben kedve­ző ár, garancia. Anikó 21-793. Belváros, Bajcsy-Zsilinszky u. 24. sz. alatt ÚJ SZOLGÁLTATÁS­SAL — cipők, csizmák, javításá­val, talpalásával, sarkalásával rövid határidővel — kések, ollók és egyéb szerszámok szakszerű műköszörülésével. ROBMEXT GYŐRI TEXTILIPARI VÁLLALAT „RÁBATEXT” Győri Textilipari Vállalat rollnizó üzeme MUNKATÁRSAKAT KERES kézügyességgel rendelkező KÉZI VARRÓKAT bedolgozói munkára. Bérezés: teljesítménytől függő darabbér. Továbbá 3 fő VARRÓNŐT kiemelt bérezéssel. Jelentkezni: „RÁBATEXT” rollnizó üzem 9024 Győr, Erfurt u. 35., 12.00 h-tól 15.00 h-ig. AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 1989. október 11-től „R A B C A” Mezőgazdasági Áruházban Győr, Erkel F. u. 4. Tel.: 21­ 880. ISMÉT ENGEDMÉNYES ÁRUAJÁNLAT: FG-08 fűnyíró 16 500,- 13 200,­Sugó benzinmotoros szivattyú 11 900,- 9 592,­BVSZ-02 benzinmotoros szivattyú 12 710,- 10 168,­Neptun merülő szivattyú 4 590,- 2 500,­VSZ-01 centrifugál szivattyú 10 830,- 6 900,­Merülő szivattyú 3 540,- 1 800,­FS-207 fűszegélynyitó elekt. 3 320,- 2 656,­Kenderkötél, 20 méteres 10­0 420,- 252,­Körfűrészmotor 20% engedménnyel. AMÍG A KÉSZLET TART! ÚJ! ÚJ! ÚJ! Csak a RÁBCÁBAN kapható! KVD-F túlfeszültség-levezetődugó reklám áron: 250,- Ft. VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! GYÁSZHÍREK Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy drága jó feleségem, édes­anyánk, nagyanyánk, LENGYEL MIHÁLYNÉ Szőllősi Etelka életének 71. évében elhunyt. Temetése október 10-én, kedden 15 órakor lesz a ka­puvári temetőben. Egyben köszönetet mondunk mind­azoknak, akik temetésén részt vesznek és sírjára ko­szorút, virágot helyeznek. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk ÖZV. SOMOGYI IMRÉNÉ (volt Gyepszél utcai lakos) a Gardénia Csipkefüggöny­gyár nyugdíjasa elhunyt. Temetése október 12-én 1/4 2 órakor lesz a győri köz­temető régi ravatalozójában. Gyászolja: testvérei, sógor­nője és ismerősei. Külön köszönet annak, aki sírjára virágot helyez, vagy bármi módon együtt érez velünk. Köszönetet mondunk min­den kedves rokonnak, is­merősnek, hogy felejthetet­len édesapánk, nagyapánk BUDAI IMRE temetésén megjelentek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek, mély gyászunkban velünk osztoztak. Gyászoló édes gyermekei és Erzsi Mély fájdalommal tudat­juk, hogy KASSAI KÁLMÁN (volt MÁV művezető) drága férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk, teme­tése október 10-én 15 óra­kor lesz a hegyeshalmi te­metőben. Egyben köszöne­tet mondunk mindenkinek, ki gyászunkban osztozik. A gyászoló család MEGÉRKEZETT az Európa Utazó Cirkusz Győrbe, a Kun Béla lakótelepre. 1500 személyes sátorával magyar, lengyel és bolgár artisták közreműködésével. ELŐADÁSOK: okt. 10-én, 11-12-én 18 óra, 13-án, 14-én, 15 óra és 18 óra, 15-én 10 óra, 15 óra és 18 óra. A műsorban látni fognak egzotikus állatokat, pónilovakat, medvéket, maj­mokat, óriás kígyókat, leopárdot s idomított kiskutyákat. Műsorunk attrakciója Adam, aki virágoskertet s leopárdot varázsol a cirkusz porondjára. A cirkusz utazó állatkertjét egész nap meg lehet tekinteni 10 Ft-ért Kényelmes, magasított ülőhellyel és páhollyal vendégszerepelünk. Mindenkit szeretettel várunk. Az Európa Cirkusz felvesz­ sátorépítőket és teherautó jogosítvánnyal rendelkező sofőröket. Jelentkezni lehet a cirkusznál.

Next