Kisalföld, 2000. június (55. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-30 / 151. szám

2000. június 30., péntek KISALFÖLD Lurfcőságok • III Trükkök otthon Biztos találat Hargitai Levente bűvészrovata Kellék: I csomag kártya. Előkészület: keresd ki a csomagból a négy darab négyest, ezeket tedd a csomag tetejére. Egy papírlapra írd fel a következő mondatot: „Köszönöm, hogy a négyet választotta.” A lapot hajtsd össze úgy, hogy a szöveg ne látszódjék. Bemutatás: tedd az összehajtogatott papírlapot az asztalra úgy, hogy azt a nézők mindig lássák. A csomag tetejéről emeljél le négy kártyát - ez a négy darab négyes -, de ne számold le, hanem számo­lás nélkül tedd az asztalra! Most szintén számolás nélkül tegyél a cso­mag tetejéről négy lapot a már letett lapok mellé. Kérd meg a nézőt, hogy válasszon a letett két csomag közül. A nem választott csoma­got tedd vissza a pakli tetejére. Kérd meg a nézőt, hogy nyissa szét a papírlapot, amire a fent említett mondat van írva, majd számolja le a lapokat, az négy lesz, ha a másik csomagrészt választja, akkor for­dítsa meg őket színével felfelé. Az a négy darab négyes lesz. A négye­sek helyett használhatsz más értékű lapot is, de ilyenkor az értéknek megfelelő számú lap legyen a letett csomagban. látsszunk most együtt... Cere Kinga a Gyárvárosi Általános Iskola I. b osztályos tanulója. A „Játsszunk most együtt... - Ép és sérült gyerekek közös majálisa 2000” rajzpályázatán I. helyezést ért el. Az itt látható alkotás ugyan egy másik munkája, de a kedves, vidám rajz alapján gondol­juk, hogy a pályamű is nagyon szép lehetett. City Names Rock & roll A győri Gyermekek Házában 1999 októbere óta működik a Holiday Akrobatikus Rock and Roll Csoport. A június elején Bu­dapesten megrendezett évadzá­ró versenyen szépen szerepeltek a győri versenyzők. A csoport ve­zetője, Vér Hajnalka, maga is ver­senyző, s igen büszke volt tanítvá­nyaira. A gyerek, páros kategó­riában Horváth Benedek és Tállai Dorottya 6. helyezést értek el, s Tomena Bence és Horváth Zsó­fia is nagyon szépen szerepeltek. Az egyik junior lányformáció (Dömötör Erika, Niusz Ramóna, Lencsés Lili) 4. helyezett lett, a másik csapat (Páli Döniz, Vass Zsófia és Bognár Krisztina) 7. he­lyezést ért el. A képünkön látható Karácsony Noémi és Eklics Ádám junior pá­ros kategóriában 2. helyezettek lettek. Mindannyiuknak gratulá­lunk! Ifjú kőitek kerestetnek Nyár Nagyon várom én a nyarat, már el is felejtettem a havat. Nagyokat fogok fürödni, a tesóm nem fog már dühöngeni. Sokat fogunk játszani, nem fogunk mi henyélni. Hamar elmúlik a nyár, mindenki azt mondja: hű de kár! Gangl Alexandra Itt a nyár! Itt a nyár! Jaj de jó! Vidáman fütyül a rigó. Megyünk már nyaralni? Megyünk hát, a Balatonba pancsolni! Jaj, de jó! Itt a nyár! Süt a nap, illat száll, a tanévnek vége már! Tipsits Alexandra Kedvenc rajzfilmhösöm msmmmmmmmmm . i ____________bh Kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek egyaránt jól szórakoznak a Mézga család vidám, komikus és fantasztikus történetein. A tiszta gyagya Kriszta, lüké Aladár, Géza, Paula és Máris szomszéd a kedvencei Halász Henriettnek is, aki 7 éves és Püskiben lakik. Mm» i cc mmmm Meseillusztráció Lengyel Lívia, a kapuvári Pátzay Pál Általános Iskola volt I. a osztályosa szívesen olvasgatta Szandi és Bandi, a két kedves, vidám mókus történeteit. Ehhez készített illuszt­rációt. Ki mit tud? a Jókaiban Az iskolánk hagyományaihoz híven minden év utolsó napján gyermeknapot tart. Ebben az évben „Ki mit tud?”-dal bővült a program, melyet Szabóné Horváth Marika néni szervezett. Az elődöntőt két héttel ezelőtt tartottuk, melyen a zsűri 10 produkciót tartott alkalmasnak bemutatásra. Ezek között volt tánc, paródia, karaoke, kerékpár ügyességi számok. A versengés jó hangulatban zajlott, a közönség hangos tapssal köszöntött minden versenyzőt. A zsűrinek nehéz feladata volt, végül megszülettek a helyezések. Minden induló kapott egy kis ajándékot. Köszönjük Marika néninek és segítőinek ezt a felejthetetlen délelőttöt! Darók Laura 3. a Jókai Mór Általános és Szakképző Iskola Rábacsécsény címere Községünkben 1995 nyarán, a falunapon új jelképeket avattunk. A címert és a zászlót ünnepélyes keretek között a plébános úr szentelte fel a főtéren. Én is jelen voltam, igaz, akkor még csak 8 évesen, de azóta is izgat, hogy hogyan készült a címer, és miért pont ilyen lett. A jelképek szü­letésével kapcso­latban községünk polgármesterét, Jóska bácsit kér­deztem.- Hogyan szüle­tett és hogyan ké­szült a címer?- 1995 tavaszán a képviselő-testü­let úgy döntött, hogy más telepü­lésekhez hason­lóan mi is megal­kotjuk saját jelké­peinket. Hosszas kutatás után kide­rült hogy Rábacsé­­csénynek nincs, és nem is volt saját cí­mere. Községün­ket többnyire fő­nemesi családok birtokolták 1848- ig. Nekik természetesen voltak saját jelképeik, de ezek nem kötőd­tek szorosan a birtokolt településekhez, így felhasználásuk nem jö­hetett számításba. Ekkor úgy döntöttünk, hogy új saját címert készí­tünk. A testület engem bízott meg a címer elkészítésével. A szakiro­dalom áttanulmányozása után négy változatot készítettem. A négy vál­tozatból a község lakossága az elsőt választotta.- Mit ábrázol a címer, és miért ilyen a formája>- A címer alakja többféle lehet. A mi címerünk háromszög alakú pajzs, a felső sarkok 45 fokban sarkítva vannak. Alapszíne zöld, ami esetünkben a sík vidéki jelleget jelenti. A pajzs alsó része, az ún. pajzsláb fodrozottan metszett kék, a Rába folyó jelképe. Közepén szim­metrikus aranysátor, honfoglalás kori jelleg. A sátorbelső jelképe a felkelő napot szimbolizáló piros félkorongon álló ezüstszínű kereszt, keleti nomád életmódból kialakult, a keresztény kultúrát ábrázolja. A címerben két jelkép található még, egy ezüstliliom Csécsény egyik vé­dőszentjének, Szent Imre hercegnek a tiszteletére, illetve egy ezüst­színű pallos, ami az évezredes főúri birtoklás jelképe. A címer mö­gött látható a címerpalást, melynek díszítő szerepe van. Színe min­den esetben olyan, amilyen a címer alapszíne, tehát a mi esetünkben zöld. Legfelül a magyar Szent Korona látható, ami a nemzeti hovatar­tozásunkat jelképezi. Megköszönve a tájékoztatót elgondolkodtam azon, miért is készí­tenek szimbólumokat az emberek. Olvasmányaimból tudom, hogy már az ősember is készített magának jelképeket, amik misztikus jelleggel bírtak. Ezekért a jelképekért azután milliók mentek a halálba. Csodá­latos dolog, és számomra egyelőre megfejthetetlen titok. Kertics Diána London Munich New York Bonn Prague Brussels Krakow Wellington Sydney Hobart Washington DC Oslo Edinburgh Cairans Dublin Baghdad Lyons Cairo Madrid Quebec Medina Rome Naples Csobod Eszter

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék