Kisalföld, 2002. március (57. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-23 / 69. szám

8 www.kisalfold.hu Tajvan lánya: Judy Mi, romantikus lelkek Ritka vendég nálunk egy tajvani lány. Hazája messze van tőlünk, évtizedekig a politika kemény falai is akadályozták, hogy a szigetország lakóit megvendégeljük. Judy, Tajvan leánya hat hetet töltött Győrben, a várost és az országot szívébe zárta, így jelez­vén, hogy valamennyien a világ változásainak részei és részesei vagyunk. Huang Yueh-Hung, vagyis Judy Tajvan fővárosában, Taj­­pejben élt és tanított, amikor tudomást szerzett arról, hogy angoltanárként egy évet tölthet az észak-írországi egyetemen, az University of Ulsteren. A tandíj befizetése után tavaly már Uls­­terben volt. Az egyetem ma­gyarországi kapcsolatai révén „delegálta” Tajvan lányát Győr­be, ahol hat hétig gyakorlótaní­táson vett részt. Az őt fogadó tanintézmény a Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola volt. Ott talál­koztunk vele. Mentora, Szabóné Horváth Mária nagyon megkedvelte a vendéget. Talán azért, mert Judy (aki európai nevét Ulster­­ben kapta) minden iránt érdek­lődött. Megragadta a vendéglá­tó város szépsége, nyugalma. Szalay Gyula, az iskola igaz­gatója gyakran kérdezte tőle, milyennek látja a Jókait. Mivel angolt tanított, azt válaszolta, hogy a 10-14 éves gyerekek gyorsan és ügyesen sajátítják el a nyelvet. Az is tetszett a tajvani angoltanárnőnek, hogy az isko­lában a két számítógépes terem, valamint a sport megkülönböz­tetett oktatása egyértelműen jelzi: nem kell tartani az európai összehasonlítástól. Arra a kérdésre, hogy haszno­sítja-e magyarországi pedagógiai tapasztalatait, Judy válasza egy­értelmű igen volt. Hogy milyen meglepetések érték? Úgy fogal­mazott, hogy a magyarok „ro­mantikus lelkek” és barátságo­sak. Puszit nyomnak egymás ar­cára, a fiatalok csókolóznak az utcán, mégsem keltenek megüt­közést. Tajvanon a csókolózó párra alaposan rácsodálkozná­nak. Furcsa volt, hogy a menzán a kisdiákok cukrozzák a tésztát. Az ételek külön fejezetet jelente­nek Judy élményvilágában. A Jókai-iskolától köszönete jeléül úgy búcsúzott, hogy kínai recept szerinti ebédre hívta kollégáit. Az ételt ő főzte az iskola tan­konyháján. Egyébként nem szereti, ha kínaiként emlegetik. Ő tajva­ni - jegyezte meg az ázsiaiak­ra oly jellemző halk szóval és a szavakat kísérő mosollyal. V. L Fotó: Szűk Ödön Huang Yueh-Hung (Judy Huang), aki Győrött gyakorolta az angoltanítást. Bajor Imi az anyósülésen Több mint sofőr Folytatás az 1. oldalról. Fehér László és Bajor Imre munkakapcsolata hosszú évek­kel ezelőtt a Mikroszkóp Színpa­don kezdődött, ahol három sze­zonon át futott a Csóközön cí­mű önálló Bajor-est. László a színházi műszakban dolgozott, a munkakapcsolat barátsággá, majd három éve munkabarát­sággá szövődött. Hogy éppen ki­nek a kocsijába szállnak, az leg­inkább a hangulatuktól függ. — Milyen utas a művész úr? — A vezetésbe soha nem szól bele. Megpróbálja hasznosan tölteni az utazást: pihen vagy ta­nulgat. — Hát, nem egy szórakoztató útitárs... — De. Szoktunk beszélgetni, anekdotázni is. Kellemesen tölt­jük az időt. — Teljesen alkalmatlan lenne a vezetésre? — Nem hiszem. Simán meg tudná tanulni. Ha forgatókönyv­­nyi szöveget, színműveket kívül­ről megtanul, a KRESZ-t is meg tudná. Nem lenne egy ördöngös dolog, csak felesleges­­energia- és időpocsékolás. Az utazási időt in­kább pihenéssel tölti. — Vannak olyan maratoni haknik, hogy elindulnak reggel, aztán csak éjjel térnek haza? — Persze. Ezt végigvezetni, a műsort megcsinálni, nem is le­hetne bírni. — Miben több ön, mint egy so­főr? — Én vagyok a technikus is. Imre hála Istennek nem szokott elfelejteni semmit. — Testőr is? — Egy ilyen embernek, aki az ország kedvence, nincs szüksége testőrre. — Nem szeretik agyon? — A rajongók úgy szeretik, hogy vigyáznak rá. Nem durvák és nem erőszakosak. — Milyen gyakran járnak a megyében? — Havonta egyszer-kétszer előfordulunk. — Rendőri ellenőrzéskor elné­zőbbek, ha meglátják, ki ül az anyósülésen? — A papírok mellé poénokat is szoktak kérni. A rendőrök is sze­retik. - Az országot járva vannak kedvenc út menti pihenők? - Minden út mellett meg­vannak a bejáratott helyek, aho­vá beugrunk. - Hányszor álltak meg most idefele. - Egyszer. -Jövet vagy menet hosszabbak az utak? - Visszafelé. Akkor lazábbak vagyunk. - Kivel tölt ön több időt: a fe­leségével vagy Bajor Imrével? - A feleségem kevesebbet lát. W. K. Fotó: B. A. Bajor Imre Fehér Lászlóval járja az országot. KISALFÖLD EXTRA Linda visszatér Szinte hihetetlen, húsz évvel ezelőtt indult útjára egy filigrán rendőrnő története a televízióban. A helyes kis fruska kőkemény zsaru volt, aki több korosztály körében kultuszt teremtett nemcsak a „sikítással ", hanem a rendőrnő társadalmi elfogadtatásával is. A sorozat hatására tömegesen jelentkeztek a lányok a rendőrtiszti iskolába. Az öreg rendőrök is úgy emlékeznek, hogy a Linda tett ekkora hatást a fiatalokra. A „szülők”, Gát György és Pol­gár András akkor nem gondolták, hogy több évtizedet is megél a csemetéjük. A nyolcvanas évek­ben még nem volt választék a te­levíziózásban, így könnyen lehe­tett egy film főszereplőjéből sztárt csinálni. A sztárkultusz Linda, bocsánat, Görbe Nóra ese­tében a mai napig is fennmaradt. Erre támaszkodva indult útjára az új, ötrészes sorozat... Miután Görbe Nóra a nála lévő megfil­mesítési jogokkal 1999-ben meg­kereste a Hold Stúdió Kft.-t a so­rozat folytatásának ötletével. A gondolatot a Magyar Televízió és az ORTT is támogatásra méltó­nak találta. A televízió 30, a tes­tület 20 millió forinttal támogat­ta a produkciót. A produceri irodának a mun­ka kezdetekor az volt a szándéka, hogy az új sorozat karaktere és a főszereplő személyisége más le­gyen, mint korábban. A drama­turgiai munkát erősen befolyá­solta az a tény, hogy az utolsó Linda-sorozat bemutatása több mint tíz esztendővel ezelőtt volt. Ezt az időt a nézők számára is ér­zékelhetővé kellett tenni. Ezért Linda az új sorozatban úgy tér vissza, hogy magyarázatot ad tá­vollétére, egyszersmind más ka­rakterére is. Kevésbé maradt har­cias, bár az új küzdősport, ame­lyet a tengerentúlon elsajátított, ma is hatásos, ha úgy hozza a sors. Az pedig rendszeresen szál­lítja az ellenfeleket. Közben a rendőrségen is tör­tént egy s más. Lindára mint régi munkatársra már csak a tapasz­taltabb zsaruk emlékeznek. A neve fennmaradt, de a többség számára csak egy legenda. Egy­szer csak bejelentkezik a régi-új munkahelyén. Szakmai konflik­tusok sora nyitja meg Linda új karrierjét. Ő másként közelíti meg a gyilkosságsorozatok felde­rítését, mint főnöke, Kovách ez­redes. Linda különleges képessé­gei saját magát is meglepi. Keve­sen hisznek az ő módszerének, s van, aki közülük rejtélyesen el­­halálozik. Linda versenyt fut sa­ját képességeivel. Látja a bonyo­lult összefüggéseket és majdnem mindig lekésik látomásai valósá­gos eseményeiről. Linda családja, az apja (Bodrogi Gyula) és Tomi (Szerednyei Béla) a rég nem látott lányt óriási várakozással fogadják, ámde mikor kiderül, hogy ő nem költözik haza, a férfiak nem hisznek a fülüknek és a szemüknek. 5 nap Haydn Különleges Haydn-fesztivált tartanak május első napjaiban, 1-jétől 5-ig Kismartonban (Eisenstadt). A rendezvény öt napján neves együttesek előadásában elhang­zik a vonósnégyesek atyjának is nevezett, a műfajt jelentős mér­tékben fejlesztő XVIII. századi zeneszerző mind a 69 kvartettje, s közülük számos első ízben szó­lal meg közönség előtt. A hangversenyeket az eredeti helyszínen, a kismartoni Ester­­házy-kastélyban tartják. Joseph Haydn a hercegi család udvari zenekarának másod-, majd első karmestereként itt­­ és Eszterhá­­zán­­ élt és alkotott 1761-től egészen a zenekar 1790-ben tör­tént feloszlatásáig. KONCERT: Xantus Barbara új arcát is megmutatta nemrégiben a Győri Nemzeti Színházban megtartott show-műsorában. A Família Kft.-ből megismert és megszeretett színésznő, aki Gór Nagy Mária tanodájából tűnt ki, most énekelt, táncolt, igazi látványshow-t varázsolt a színpadra. Segítői is kitettek magukért, és megmutatták, Magyarországon is van lehetőség ilyen műsorokra, és a közönség is azt jelezte vissza számukra, igény is van rájuk. A Barbara-show arra a lemezre is épített, amely a boltokban már megvásárolható, s amelyen Xantus Barbara érzéki előadásában kiváló dalok csendülnek fel. 2002. március

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék