Kisalföld, 2002. március (57. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-22 / 68. szám

8 Kisrégiók www.kisalfold.hu 2002. március 22., péntek Rábacsanak: Pethő József 107. születésnapját ünnepelte Igaz, hogy ilyen öreg vagyok? Pethő József egész életét végigkísérte a munka. Közérdekű Okmányirodái nyitvatartási rend A választási adatrögzítési felada­tok zavartalan elvégzése érdeké­ben a kapuvári okmányiroda a szavazás napjait követő munka­napokon, április 8-án, hétfőn, valamint április 22-én, hétfőn zárva lesz s az ügyfélfogadás is szünetel. Március 22-én, pénte­ken és március 26-án, kedden, valamint március 29-én, pénte­ken országos igazgatási és infor­matikai próba lesz az okmányiro­dákban. Ezeken a napokon sem tudják az ügyfeleket fogadni. Halaszthatatlan ügyekben április 8-án és 22-én a fertődi okmány­iroda tart ügyfélfogadást. Fórum Fórumot tart Ivanics Ferenc kép­viselőjelölt (Fidesz-MDF) holnap délután fél 4-től Beleden az ifjú­sági házban. Vendége Ader János, az Országgyűlés elnöke lesz. (x) A virágkötészetről A Kapuvári Kertbarát Kör és a TIT kapuvári szervezete holnap virágkötészeti bemutatót tart. A rendezvény délután két órakor kezdődik a Rábaközi Művelődési Központban. Az előadó Jó Zoltán virágkötő lesz, aki a húsvétváró virágkötészeti alkotásokról beszél az érdeklődőknek. Múzeumi kiállítás A Csornai Múzeum munkatársai értesítik az érdeklődőket, hogy az intézményben a Patrona Hungá­riáé című kiállítás március 31-ig még megtekinthető. Immár hagyomány, hogy évente meglátogatjuk a Rábacsanakon élő Pethő Józsefet. Tesszük ezt annál is inkább, mivel minden alkalommal a „jövőre újra találkozunk" ígérettel köszönünk el egymástól. Ha pedig ő szívesen látja a vendéget, az invitálását nem illik visszautasítani. S persze a kort is tisztelni kell: Jóska bácsi ugyanis a minap töltötte be a százhetedik életévét. Pethő Józsejfel először a 100. születésnapján találkoztunk. Akkor arról beszélt, hogy már hatévesen tehénpásztorként já­rult hozzá a család csekély anya­gi javainak gyarapításához. A munka végigkísérte az életét, nélküle születése után egy évszá­zaddal is képtelen élni. Fát vág, lemorzsolja a kukoricát, rend­ben tartja az állatokat, takarítja az udvart, s megemlítette azt is, hogy Istentől soha nem szabad elfordulni. Háborúban hagyott fogak Öt évvel később többnyire a katonaélmények kerültek szóba. Például az, hogy harcolt az első világháborúban, és kilenc foga maradt ott a csatatéren. A sebe­sülés után megpróbálkozott ugyan a „nyomok” eltüntetésé­vel, de akkoriban nem volt Po­zsonyban megfelelő anyag a fogpótláshoz, így azóta is elma­radt a beavatkozás. Na meg azt is elmesélte, hogy Gyórón szü­letett, a család 1906-ban onnan költözött Rábacsanakra. Édes­apja húsz évig Amerikában élt, s négyezer dollárral tért haza. En­nek egy részét földvásárlásra költötték, a többit elvitte a pénzromlás. „Szép összeg volt ez akkoriban” - jegyezte meg. Idén - miután szerkesztősé­günk nevében kifejeztük jókí­vánságainkat — beszélgetésünket azzal kezdte, hogy várja a ta­vaszt, szeretne minél előbb ki­menni a szabadba. - Sajnos a lá­baim már nem a régiek. Valami­kor egy óra sem kellett ahhoz, hogy begyalogoljak Csornára, most meg elég felállni a székről. Szívós ember voltam, a munka elől sohasem menekültem ­­mondja meggyőzően. A bor a legjobb orvosság Pethő József 1921-ben kötött házasságot a rábacsanaki Bella Magdolnával Házasságukból két fiú és egy leány született. Felesége több mint harminc éve meghalt, ő pedig László fiával és menyével, Anna asszonnyal él együtt, ők vise­lik gondját. Gyógyszerre azonban nem kell költeniük, hisz Jóska bá­csi nem fogyaszt orvosságot. Vi­szont a napi egy-két deci borról ma sem mond le. - Remélem, et­től megerősödök - mutat a pohár­ba töltött itókára. Természetesen a katonáskodás ez alkalommal is szóba kerül. Azt meséli, hogy oly­kor álmában a fronton harcol, ám ilyenkor jó felébredni és tapasztal­ni, hogy nem a lövészárokban, ha­nem a saját ágyában fekszik. Ugye, jövőre találkozunk?- El sem hiszem, hogy ilyen öreg vagyok. Igaz lehet ez? - te­szi fel a kérdést. Aztán ismét a régi falusi emberek megpróbál­tatásokkal teli élete elevenedik meg. Előkerülnek az egykori kemény, kézi erővel végzett me­zőgazdasági munkák - aratás, kaszálás, kapálás - emlékei. Közben indulni készülünk. Elköszönünk Jóska bácsitól, aki kézfogás közben megkérdezi: „Ugye, jövőre újra találko­zunk?” Ez csak természetes. Haszonils József Eladnák a csornai mozit A csornai önkormányzat képviselő-testülete legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy újabb pályázatot ír ki a mozi épületének hasznosítására. Korábban már voltak próbál­kozások arra, hogy a 85-ös főút melletti ingatlant bérbe adják, de komoly jelentkező eddig nem akadt a felhívásra. A képvi­selők éppen ezért most úgy ha­tároztak, kedvezőbbé teszik a pályázati feltételeket: vagyis nemcsak bérbe, de komoly ér­deklődő jelentkezése esetén el is adják az épületet. A befektetőnek lehetősége nyílik az ingatlan teljes átalakí­tására, saját célú átépítésére. Az önkormányzat egyetlen feltétel­ként azt várja el, hogy a házban, tetszőleges helyen száz néző be­fogadására alkalmas termet ala­kítsanak ki a hozzá tartozó egyéb helyiségekkel együtt. Az elképzelések szerint a mozirész az önkormányzat tulajdonában maradna. A pályázat elbírálásánál fő szempont lesz természetesen a vételárként megajánlott összeg, valamint a tervezett további be­ruházások nagysága, színvonala. Az ajánlatokat április 26-ig vár­ják a csornai polgármesteri hi­vatalban, a vagyonkezelési és hasznosítási osztályon. FURULYÁSOK: A közelmúltban Bősárkányban rendezték meg az ötödik Rábaközi Furulyás Találkozót. A rendezvénynek évek óta valamelyik rábaközi település ad otthont. Az is hagyomány már, hogy ilyenkor nemcsak a furulyások adnak randevút egymásnak, hanem más hangszeres csoportok, így citerások, ütősök, gitár­együttesek is bemutat­koznak. Mivel találkozóról van szó, a csapatokat nem rangsorolják, de vezetőikkel szakmai megbeszélést tart a „zsűri", ahol véleményt formálnak a teljesítményekről, felhívják a figyelmet a hiányosságokra. Idén dr. Barsi Ernő népzenekutató és Jusztiné Ládi Etelka ének-zene szaktanácsadó értékelte a bemutatott produkciókat. Farádi forduló után A Térségi Olimpia 2002 ren­dezvénysorozat farádi fordulóját rendezték meg tegnap, mikor is Farád, Szil és Bágyogszovát iskolá­sai és ovisai mérték össze tudásu­kat különböző versenyszámok­ban. A rendezvény ötletgazdája dr. Medgyasszay László, a megyei önkormányzat alelnöke, aki sze­mélyesen is köszöntötte a Farádon megjelent ifjú sportolókat. A területi, térségi fordulók után április végén Győrben rendezik meg a megyei döntőt, ahol várha­tóan közel kétezren vesznek részt. Azon települések pedig, akik lélek­­számarányosan a legtöbb verseny­zőt vonultatják fel, értékes pénzju­talomban részesülnek. 4^ niK-Mvm M6ATtANBgBOma wmmrmm ffíiiuHTiti 9022 Győr, Schweidel u. 15. Tel.: 96/542-168 9400 Sopron, Ötvös u. 6. Tel.: 99/524-960 9700 Szombathely, Aréna u. 4. Tel.: 94/500-523 1024 Budapest, Retek u. 10. 1133 Budapest, Pozsonyi út 14. 1065 Budapest, Podmaniczky u. 4. 4440 Nyíregyháza, Szarvas u. 14. 8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 2. 3525 Miskolc, Szentpáli u. 11. www.pilis-invest.hu ^______________ Futamidő összeg hónap|8-i 1 hónapi 12 hónap 50.000-1.999.000 É . _____________ Évi netto 2.000. 000-4.999.000 12%-15% 5.000. 000 felett hozam Havi 1.000. 000 felett kamatozás Siemens A35/SL5 • Megbízhatóság • Egyszerű kezelhetőség ^ • Grafikus kijelző • Óra • MenüÁsz • Kis méret • Cserélhető Plusz Pattlappal a kijelző körül Csípd fülön Húsvétra! Ajánlatunk 2002. március 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. A készülék csak Westel előfizetői kártyával használható. További feltételek az üzletekben, a DOMINO Üzletszabályzatban és a DOMINO Díjszabásban. Információ: 1230 (a Westel hálózatából díjmentesen hívható), 265-9210. j VT/fEid Keravill ofotért 82251 *1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék