Kisalföld, 2002. október (57. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-18 / 244. szám

2 Aktuális www.kisalfold.hu KISALFÖLD 2002. október 18., péntek Egy hét irodalom Az irodalom, a politikával ellentétben, mindig tiszta forrás - hangsúlyozta Medgyasszay László azon a gyó'ri tájékoztatón, amelyen a ma kezdődő' megyei irodalmi hét programját mutatták be az újságíróknak. A Radnóti Irodalmi Társaság egyik fontos célja a kortárs ma­gyar irodalom népszerűsítése. A megyei önkormányzat támogatá­sával ezért kezdeményezték há­rom esztendővel ezelőtt az irodal­mi hét megrendezését. Medgyasz­­szay László kezdetektől a fesztivál­­jellegű eseménysorozat mellé állt, mondván: „formáló erő, ha tömé­nyen zúdul az emberekre az iro­dalom”. A megyei közgyűlés alel­­nöke a gazdag kínálatból a térség­ben tanító irodalomtanárok talál­kozóját ajánlotta, amelynek idei témája: az 1956-os forradalom a magyar irodalomban. A szervezők nevében Szabó Jó­zsef, a Radnóti-társaság elnöke szólt azokról a találkozókról és könyvbemutatókról, amelyeken a kortárs anyaországi és határon kí­vüli magyar literatúra képviselői vesznek részt. Külön említette a Kormos István Vers- és Próza­mondó, a Radnóti Országos és Nemzetközi Felnőtt Vers- és Pró­zamondó Versenyt, illetve a Rad­nóti Miklós Költészeti Biennálét. Borbély János, az irodalmi társa­ság titkára örömmel hangsúlyozta a két könyves ünnep - a megyei irodalmi hét és a győri könyvsza­lon — szervezőinek eredményes együttműködését. Közös rendez­vények színesítik a programot, több határon kívüli magyar kiadó és szerző az irodalmi társaság „tol­mácsolásával” érkezik a folyók vá­rosába. Borbély János végezetül az irodalmi hét egyik fontos találko­zójaként a Csíkszeredái Székely­föld című kulturális folyóirat est­jét ajánlotta, amelynek vendége Fereczes István költő-főszerkesztc és György Attila író-szerkesztő. 6. Cs Kész tervek: Kétszázmillió forintos munka fél év alatt FOTÓ: H. BARANYAI EDINA Ifi II OKI Ifi If*IfOlf■ Inualza-rnolz mairf mirwál rcalárliacakk fpromfpni a nuprmpkpk Cíámára Jövőre a törvényi előírásoknak megfelelően korszerűsítik a győri Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthont. A terv és a kivitelezési engedély már megvan, a kétszázmillió forintos beruházás a számítások szerint legkevesebb fél év alatt készül el. Az 1956-ban átadott épület 55 férőhelyes, jelenleg 49-en élnek itt, de ebből 15-en a spe­ciális otthonban laknak, ahol hároméves ko­rig lehetnek a kicsik. A jogszabály előírása szerint gyermekotthonban - 3 és 18 év kö­zött - legfeljebb 40-en lakhatnak. A győri in­tézményben a gyerekek mellett két anya is él, akik hat hónapig tartózkodhatnak itt, ám ez az időtartam egyszer meghosszabbítható. Vargáné Réti Edit igazgató érdeklődésünk­re elmondta: a majdnem öt évtizedes épületre bizony jócskán ráfér a teljes rekonstrukció. Az intézet egyébként is addig csak ideiglenes mű­ködési engedéllyel rendelkezik, míg nem felel meg a törvényi előírásoknak. „A jogszabály szerint lehetőleg egy helyen kell nevelkedniük 18 éves korukig a gyerekeknek, külön lakóegységeket kell kialakítani számukra." VARGÁNÉ RÉTI EDIT IGAZGATÓ A vizesblokkok sem felelnek meg az elvá­rásoknak, hiszen ezeket pici babákhoz iga­zították, a ma itt élők közül azonban 16-an iskoláskorúak. Az intézmény tetőterét ­amelyet eddig padlásként használtak - be­építik, a pincében sportszobát alakítanak ki. Az udvart is átrendezik a hatékonyabb kihasználtság érdekében, a pici babák szá­mára pedig külön részt hoznak létre. Vargáné Réti Edit elmondta: azontúl, hogy a gyerekeket önállóságra nevelik, igye­keznek családias légkört teremteni a szá­mukra. Mindenkinek külön kis kuckót ala­kítanak ki, a tanulásban pedig szakemberek segítenek nekik. A legtöbben veszélyezte­tett környezetből kerültek ki, de fontosnak tartják, hogy ne szakadjanak el a gyökere­iktől. A szülők rendszeresen látogatják az otthon kis lakóit, s van olyan gyerek is, aki minden hétvégére hazalátogat. V.M. Elmaradt a 108. Folytatás az 1. oldalról. Jóska bácsit az idén március­ban a 107. születésnapján is fel­kerestük. Érkezésünk után nyomban arról beszélt, hogy alig várja a jó időt, mert szeretne ki­menni a szabadba. De azt is meg­jegyezte, hogy a lábai már nem a régiek, noha valamikor alig egy óra alatt kényelmesen begyalo­golt Csornára. Gyógyszert a ma­gas kora ellenére sem szedett, vi­szont a napi egy-két deci borról nem mondott le. „Szívós ember voltam, a munka elől sohasem menekültem” - jelentette ki egy­szer meggyőzően. Családtagjai szerint az utóbbi hetekben már keveset beszélt. Talán érezte, hogy közeleg az el­kerülhetetlen, amit semmivel sem lehet megváltani. Szerdán ért véget egy hosszú út, amely három évszázadot érintve a tizenkilencediktől a huszonegye­dikig tartott. Pethő József örökre megpihent. Pedig márciusban így búcsúzott tőlünk: „Ugye jövőre újra találkozunk?” Sajnos ez a ta­lálkozó elmarad... Jóska bácsi! Nyugodjon békében! Haszonits József Rendkívüli adásnap Az önkormányzati választások napján, 2002. október 20-án, va­sárnap a Győri Rádió (Magyar Rádió) 19 órától előreláthatólag éjfélig rendkívüli adást tart. A műsorban figyelemmel kísérhetik a választások eredményét. Az adás az 1350 kHz-en és az 1116 kHz-en (régi Petőfi középhullám) vagy a győri kábelhálózat 99,1 MHz-en fogható. A műsor ideje alatt a 96/5l4-222-es telefonszá­mon a hallgatók is bekapcsolód­hatnak az adásba. PR-CIKK KÖZPONTJA GYŐR Helmut Schrenk, a Skiny Kft. fiatal és dinamikus ügyvezető­je egy percnyi kétséget nem hagyott afelől, hogy a Győri Ipari Parkban található Skiny gyár továbbra is központi szerepet tölt be a világcégnél. A hét éve indult fehér­­neműgyáitás mindig garantáltan magas színvonalon működött. A Skiny a Huber csoport egyik legfontosabb részévé nőtte ki magát. Naponta 18.000 darab fehérneműt gyártanak, ami évente négy millió darabot jelent! Győrnek a kiváló környe­zeten kívül a biztos munka­erő és a keleti országok felé terjeszkedő márka hídfőállása is kiemelt szerepet ad a Skiny életében. A gyár új stratégiáját is a Kisalföld székhelyére és az itt, illetve a környéken lakó munkaerőre alapozza. A Skiny győri gyára biztos megél­hetést, optimális munkakörülmé­nyeket biztosít dolgozóinak. így azok a lányok és asz­­szonyok, akik a Skiny alkal­mazásában állnak, már olyan termékek előállításában vehet­nek részt, melyek közül egyre többet mutat be az új Skiny­­modell, a világszerte egyre népszerűbb amerikai csillag: Megan Ewing. Megan Ewing, a Skiny új arca, aki Naomi Campbell és Helena Christensen nyomdokaiba lép. Skiny Gyártó Kft, Győr, Juharfa u. 33. TeL: 96/512-580 Szerencsés légi baleset a kifutón Egyed Gumi Autósok, figyelem! AZ EGYED-GUMISZERV1Z SEGÍT FELKÉSZÜLNI A TÉLRE! 2002. október 19-én, szombaton és 20-án, vasárnap 8-16 óráig RENDKÍVÜLI AKCIÓVAL várja kedves ügyfeleit. AKCIÓ! ■ Gumiabroncsíelülvizsgalat: ingyenes ■ Téli gumiabroncs vásárlása esetén a szerelés: ingyenes * Fagyállómérés: ingyenes ■ Akkumulátor-ellenőrzés: ingyenes ■ Futomümérés: ingyenes. • Szolgáltatásaink: • Téli gumiabroncsok széles választékban, kedvező áron kaphatók ■ Fagyálló hűtőfolyadék ■ Fagyálló szélvédőmosó folyadék - Akkumulátorok A TÖBBI LEGYEN MEGLEPETÉS! ■ Címünk: 9028 GYŐR, FEHÉRVÁRI ÚT 80. (ÉPFU-TELEP) TEL.: 96/424-500, 422-411. Aláírt egyezmény Együttműködést kezd az e-köz­­igazgatás kiépítése érdekében az Informatikai és Hírközlési Minisz­térium és a Belügyminisztérium; az erről szóló együttműködési megállapodást Kovács Kálmán in­formatikai és hírközlési miniszter, valamint Lamperth Mónika bel­ügyminiszter csütörtökön írta alá. A Belügyminisztérium tájékoz­tatása szerint a megállapodás ér­telmében a két minisztérium együttműködik az e-közigazgatás mielőbbi kiépítése érdekében, a közigazgatáson belüli elektroni­kus kapcsolattartás elterjesztésé­ben, fejlesztésében, különösen nagy hangsúlyt fektetve az elekt­ronikus aláírás alkalmazási feltét­eleinek megteremtésére. Főszerkesztő: Nyerges Csaba Hírszerkesztőség: Somodi Géza főszerkesztő-helyettes Szerkesztők: Bogárdi Szilvia, Burkus Zoltán, Készéi L. András, Mészáros Gábor, Nyitray Péter Rovatvezetők: Bertlf.ff András (fotó) Papp Győző (sport) Vezető újságíró: Koloszár Tamás Publicisztikai szerkesztőség: Fábián György főszerkesztő-helyettes Varga Lajos felelős szerkesztő Szerkesztők: Sudár Éva, Werner Krisztina Kiadó és szerkesztőség: 9021 Győr, Újlak u. 4/A Levélcím: 9002 Győr, Pf. 28 Telefon: 96/504-444, fax: 96/504-414 Szerkesztőség: 96/504-455 Interneteim: http://www . kisalföld, hu Hirdetésszervezés: 96/504-433 Hirdetésfelvétel: 9021 Győr, Újlak u. 4/A Kisalföld-pavilon, Győr, Baross út Hirdetésfelvétel telefonon: 96/504-422 Regionális szerkesztőségek: Sopron: Bódvai Ildikó szerkesztőségvezető Sopron, Frankenburg u. 2/A, telefon: 99/511-388 Szerkesztőség: 99/511-377, fax: 99/511-366 Hirdetésfelvétel: 99/511-385 Fax: 99/511-384, 99/312-266 Mosonmagyaróvár: Vida István szerkesztőségvezető Régi vámház tér 14. Telefon: 96/577-574, fax: 96/214-266 Hirdetésfelvétel: 96/577-577 Rábaköz: Vida István szerkesztőségvezető Csorna, Mártírok tere 6. Telefon: 96/263-172 Hirdetésfelvétel: 96/260-164 KIADJA A KISALFÖLD KIADÓ, A LAPCOM LAPCSOPORT TAGJA. Kiadóigazgató: Dr. Orosz Tamás Elektronikus szerkesztés: LAPCOM KFT. Színes technika: Grafikai Stúdió Nyomás: LAPCOM KFT., 9021 Győr, Újlak u. 4/A Központi telefonszám: 96/504-434 Ügyvezető igazgató: Szammer István Index: 26-060-HU ISSN 0133-1507 A Kisalföld a ^jplATESZ ta8Ía-Előfizetés telefonon: 06-80/504-504, és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 1159, negyedévre 3477forint. Előfizetésben terjeszti a LAPCOM KFT. terjesztői hálózata. Árusítja a RÁBAHÍR Rt. és alternatív árusok. A Kisalföldben megjelent fotók megrendelhetők! Telefon: 96/504-461 kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza KIíMILFQlLP A CSALÁD NAPILAPJA Otthonosabb otthonra várv Szerencsés légi baleset történt tegnap délután Győrszentiván füves repterén — adta hírül a Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezete (Polébisz). Baj­­kó Erika szóvivőtől tudjuk, hogy a szentiváni füves reptéren egy Cessna 150-es, kétszemélyes repülőgép felszállni készült, ám a kifutóról nem tudott elemel­kedni. Miután a pályán túlfutott, rászaladt a szántás­ra, és a puha homokban a hátára fordult. Szerencsére azon kívül, hogy eltörött az első futómű, más, komo­lyabb baj nem történt. A Polébiszről Bajkó Erika el­mondta, hazánkban minden légi eseményt jelenteni kell a szervezetnek Ők megvizsgálják az esemény okát - név nélkül, a felelősséget nem firtatva -, és az eredményt közzéteszik mindenki okulására. Egyúttal javaslatot tesznek a gyártók, üzemeltetők felé a hason­ló esetek megelőzésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék