Kisalföld, 2005. november (60. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-30 / 280. szám

9 FORINTOS ÉJSZAKÁK A hazai piacon egyedülálló csomagot kínál a Pannon GSM Djuice Nightlife szolgáltatása, mely egyben tartalmazza a kedvezményes hívás, az SMS- és az MMS-küldés lehetőségét egységesen kilenc forintért. A havidíjas kiegészítő csomag a legalacsonyabb MMS-árakat kínálja. A Pannon GSM önálló mobilmárkája, a Djuice 2005. november 29-ével vezette be új költségcsökkentő szolgáltatását, a Nightlife-ot. A nevéhez méltóan az aktív éjszakai életet élők számára kitalált cso­mag a hét minden napján este 9 és reggel 6 óra között biztosít külö­nösen kedvező telefonhasználati díjakat. A Nightlife-szolgáltatással percenként mindössze bruttó kilenc forintba kerülnek a hálózaton belüli beszédhívások, és ugyancsak kilenc forintért küldhetők szöve­ges és multimédiás üzenetek a Pannon GSM hálózatán belül. Xbox 360, az új játékgép Alig 36 órával a Microsoft Xbox 360 múlt heti amerikai premierje után közel 31 ezer játékkonzol talált immár második gazdájára csak az online aukciós házon keresztül, javarészt jóval a bolti ár fölött. A készülék alapváltozata 299, a prémiumverzió pedig 399 dollárba kerül hivatalosan, az eBay egyik szóvivője szerint viszont náluk az átlagár elérte a 786 dollárt. Itt persze fi­gyelembe kell venni, hogy a konzolok java része valószínűleg játékprogramokkal együtt kelt el, ám még így is több száz dollárt nyerhettek az ügyleten azok a szerencsések, akik az első napon hozzájutottak a játékgéphez, majd azt a neten értékesítették. C­ímmásoló féreg A Trend Micro közepes szintű riasztást adott ki a MYTOB féreg egy új variánsa, a WORM_MYTOB.MX miatt. Kiderült, továbbra sem bízhatunk az ismerős feladótól érkező e-mailekben. A memóriarezidens féreg e-mail üzenetekben csatolt fájlként másolatokat küld önmagáról a címzetteknek saját SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) motorján keresztül, így könnyen elküldheti az említett e-mail üzeneteket más levelezőalkalmazások, például a Microsoft Outlook használata nélkül is. A féreg e-mail címeket gyűjt az internetes fájlok ideiglenes mappájá­ból, meghatározott kiterjesztésű fájlokból, és a felhasználó Windows címjegyzékéből is. A fertőzött e-mailek címzettjei azt látják, hogy ismert forrásból származó üzenetet kaptak, így gondolkodás nélkül indítják el a csatolt állományt. A féreg terjedése eddig Kelet-Európában, Német­országban, Franciaországban, Spanyolországban és Ausztriában volt észlelhető. A leggyorsabb monitorok Demonstrálva az LCD-tech­­nológiák piacán betöltött ve­zető szerepét, a ViewSonic® Corp. bemutatta a világ leg­gyorsabb monitorát. A hihe­tetlenül alacsony válaszidővel rendelkező 3 ms-os monito­rok a VX családba tartoznak, a 19 inches VX924 és a 17 inches VX724 típusokban léteznek. Magyarországon az RRC Hun­gary Kft. az egyetlen hivatalos disztribútora a kijelzőknek. A monitorok tökéletes vá­lasztást jelentenek a gyors szá­mítógépes játékok kedvelői­nek, vagy DVD-, videofilmek szenvedélyes szerelmeseinek. Természetesen az irodai fel­­használás során is előnyös le­het egy ilyen alacsony válasz­idővel rendelkező kijelző, pél­dául webböngészés, doku­mentumszerkesztés során. A számítógépes játékok, video­filmek kiváló megjelenítésére sokáig csak a CRT-technológia volt képes. A gyártók viszont folyamatosan a jobbnál jobb és újabb technológiák alkal­mazására törekedtek, így mára ez a dominancia megszűnt. A VX924 és VX724 kijelzők elsők abban a sorban, amikor a ViewSonic egyszerre alkal­mazta a Dynamic StructureTM és Amplified ImpulseTM vi­­deotechnológiát, melyek se­gítségével a 333-nál nagyobb FPS-értékkel rendelkező fil­mek is remekül megjelenít­hetők. V.I\ll/lsl\loK\lAllh,UKI ■ SN­^^^A^M^^m^^2600+ Mobil i^iflJtésiff • 256MB DDR RAM• 15”TFTXGA, 1024 x 768 LINEUS M375S • Intel Celeron M 1,5 GHz 40 T/n Z r‘nDpS;RTCD"RW • 256 MB DDR RAM * 15,2" TFT Wide XGA, 1280 x combo dnve + DVD Player es CD-RW szoftver v­árjk árjk H «u,, • 40 GB HDD 5400 rpm 8 MB cache • DVD-ROM/QD-RW \ ■k . *6x USB2.0*AC97 hangrendszer Quranm ooctaüU év. TFT-ki|ei?o i ó-akkuouláior 6 ixXup combo drive + DVD Player és CD-RW szoftver* 2x • 10/100 Ethernet csatoló*56k modern Fr.ni>,-..-i- \i-nx1 • AC97 hangrendszer • 10 100 Ethernet csatoló • 56k modenK. MÉG TÖBBET NYÚJT A PANNON GSM MMS ALBUMA M­indenre képes üzenetek A Pannon GSM 2005. novem­ber 23-tól megújította a nép­szerű MMS Album szolgálta­tását. A frissebb megjelenés mellett tartalmában is gazda­godott a multimédiás üzene­tek kezelését lehetővé tevő in­ternetes program, amelyet mostantól hasznos új funkciók és WAP-os felhasználói felület tesznek még értékesebbé. „A Pannon GSM három ével ezelőtt vezette be a multimédi­ás (azaz akár mozgó- vagy álló­képet, hangot is tartalmazó) üzeneteknek a telefonkészülék típusától független fogadását lehetővé tevő szolgáltatást, az MMS Albumot (http://mms. pannongsm.hu/)” - meséli Somlyai Dóra, a Pannon GSM kommunikációs igazgatója. ,Azóta az új mobilok között csaknem egyeduralkodóvá vál­tak az MMS-képes telefonok, ám a bárhonnan elérhető és nagy tárolókapacitással rendel­kező album megőrizte létjogo­sultságát. Éppen ezért a Pannon GSM 2005. november 23-tól to­vábbi szolgáltatásokkal bővítet­te annak funkcionalitását.” Videovetítés mobillal A szolgáltatásbővítés több különlegességet is takar: az al­bumban tárolt, oda számító­gépről vagy mobiltelefonról feltöltött fájlokat például akár egyetlen üzenetben is egymás után fűzhetik az előfizetők. Ezen lehetőségnek köszönhe­tően képet, hangot vagy film­részletet egyaránt tartalmazó „diavetítést” rendezhetnek, amelyet természetesen az ed­dig megszokott módon e-mailben vagy MMS-ben tet­szőlegesen továbbküldhetnek - idén október elseje óta akár külföldi hívószámra is. HA nincs webes elérhetőség Somlyai Dóra kifejtette: a tartalmi bővítés mellett prak­tikus felhasználhatóságában is fejlődött az MMS Album. A korábban csak internetes fe­lületen át elérhető szolgáltatás mostantól a PannonW@P-ról is hozzáférhető. „Ez jelentős könnyebbséget jelent azok­ban az esetekben, ha az elő­fizető meg szeretné nézni fris­sen kapott üzenetét, ám nincs a közelben webes hozzáférés, hiszen az ügyfelek közvetlenül a telefonon keresztül (a Pan­­nonW@P MMS, E-mail me­nüpontja alatt elhelyezett al­bumban) megtekinthetik a beérkező multimédiás üzene­teket. ” Csoportosított képek A frissítés részeként az MMS Albumban tárolt üzenetek csoportosítására is lehetősé­get teremtett a Pannon GSM. A jobban áttekinthető kezelő­felülethez új, mappákra osz­tott belső felépítés társul, amely lehetővé teszi az MMS-ek tematikus vagy idő­rend szerinti rendezését, így nem csupán könnyebben ke­reshetővé válnak az üzenetek, de a felhasználók egyfajta on­line fotóalbumként is használ­hatják az MMS Albumot, aho­vá a 1746-os hívószámon ke­resztül akár közvetlenül mo­biltelefonjukról feltölthetik az üzeneteket. Ez ráadásul most még gyorsabban megy, mint korábban, hiszen a mobil szé­lessáv nyújtotta sávszélesség az MMS-forgalomban is jelen­tős sebességnövekedést jelent. További részletek: http: / / www.pannongsm. hu / szolgaltatasok/ mms / mmsalbum.php Pályaválasztás előtt? Megyei közép­iskol­a Kisalföld Online-on!^ 1 » 54 megyei középiskola adatai » Pályaválasztási információk is. A ModkrrPLF ^ ® V ^ Márkás gyártok minőségi gfj PWfJPJ* WS termékei koxui valósíthat kedvező áron. Kori« ingyenes mmnoml­uo -arcjanlatúnkat, akar, alkatrast, ' monitor'nyomtató notebook Vl,si,TM­lon legalább 10.0011 Ft értékben ■ ül­etn­,’kben 2°05-december 1-20'kö2b,t fv-t számítástechnikai eszközöket, és nyerje meg a fly komplett gép igénye esetén. Részletes szabályok a NYEREMÉNYEK: nyereményszelvényeken, az üzletben és a 2 db LG RH7500 asztali DVD-író mod.hu weblapon olvashatók. • 80 68 HDD • DVD+­R/RW felvételi fonná­­lUVFDFMllUVTÁDrvfllf TÖBB MISIT turnék • DivK-lejátszás * DV IN N­E1394) • PIP NYtHtMfcNYIRHbYAK IUBB MINI •gM. 500.000 Ft ÉRTÉKBEN. **&t1fb Ctrisea 1/14 WHIiams-Montiyi FI fÖNYtREMÉNY: Car-947MRADIOS IÁI/IRÁNYITÚS F1 AUTÓ 1 DB VIEWSONIC UX ■ jp. 924 TfTMONITOR • 10 DB PENDRIVE 256 MB Hftelktt­rukciók önre szabva. C55EC. ^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék